calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Mini MBA – People & Culture

People & Culture er fremtidens HR! Arbejdspladserne er blevet mere medarbejderfokuserede og mere agile. Og medarbejderne stiller krav til kultur, mening, fleksibilitet, diversitet og selvrealisering. Uddannelsen lærer dig at transformere alle de klassiske HR-discipliner på arbejdspladsen, så I kan fremtidssikre organisationen og tiltrække og fastholde de rette medarbejdere – mens I samtidig skaber bedre resultater!

De 10 bedste grunde til at tage med på HR-uddannelsen.

 1. Du får 6 intensive undervisningsdage (over 6 måneder)
 2. Du bliver undervist af førende HR-eksperter, der ikke blot er teoretikere, men også praktikere
 3. Du møder gæsteundervisere fra HR-branchen
 4. Du får en overnatning og middag ifm. med første modul, der strækker sig over et fuldt døgn. På resten af modulerne får du lækker forplejning i løbet af dagen
 5. Du får det forkromede overblik over ‘human resource management’ som faglig disciplin
 6. Du bliver up-to-date på de nyeste strømninger inden for HR
 7. Du lærer, hvad fremtiden sandsynligvis byder på inden for HR
 8. Du får tildelt en studiegruppe under uddannelsen og får desuden en bogpakke til en værdi af 2.500 kr.
 9. Du får papir på dine nye kompetencer inden for HR
 10. Og endelig: Du bliver en langt mere værdifuld medarbejder for din arbejdsplads!

Vi afholder kurser og uddannelser for hele erhvervslivet, bl.a. ...

 • Vestas logo
 • Velux logo
 • Folketinget logo
 • Scleroseforeningen
 • Aarhus Kommune logo
 • kursus, kurser, efteruddannelse, uddannelse, kompetenceudvikling
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

Startdato: 6. marts kl. 17.00-0.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 6.-7. marts (med overnatning)

Modul 2: 18. april

Modul 3: 23. maj

Modul 4: 20. juni

Modul 5: 15. august

Modul 6: 12. september


Comwell Hotel Aarhus
Startdato: 8. marts kl. 17.00-0.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 8.-9. marts (med overnatning)

Modul 2: 19. april

Modul 3: 24. maj

Modul 4: 21. juni

Modul 5: 16. august

Modul 6: 13. september


Comwell Copenhagen Portside
Se flere datoer
34.500 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på "Mini MBA - People & Culture"?

“Mini MBA – People & Culture” er for dig, der arbejder med HR og kan drage nytte af at opdatere din HR-viden og få endnu flere værktøjer at arbejde med. Du er fx ansat som HR-assistent, HR-chef, HR-konsulent, Rekrutteringskonsulent, HR-udviklingskonsulent eller HR Business Partner. HR-uddannelsen er for ansatte i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner..

Der er ingen formelle optagelseskrav på uddannelsen.

Business as unusual

Arbejdslivet har ændret sig markant over det seneste årti, og med corona-årene er ændringerne gået endnu hurtigere. Jobsøgere og medarbejdere stiller krav til kultur, mening, passion, fleksibilitet, diversitet og selvrealisering, og mange forventer samtidig at kunne arbejde hjemme en del af ugen. De ændrede omstændigheder påvirker samtlige HR-discipliner, og gennem uddannelsen ser vi på, hvordan det påvirker dem, og hvordan du som HR-professionel skal agere for at styrke medarbejdernes velbefindende og samtidig underbygge, at organisationen når de strategiske mål, der er sat for fremtiden.

Moderne HR: I grænselandet mellem topledelsen og medarbejderne

Er HR-medarbejderen til for medarbejdernes skyld eller for topledelsens skyld? Svaret er nok: begge dele. Engang fik HR-afdelingen (sat lidt firkantet op) hvert år en pose penge til at sikre glade medarbejdere og sikre, at der var styr på al ansættelsesjura. I moderne organisationer og moderne HR-afdelinger er denne pose penge ikke en udgift, men en investering, der skal skabe gode tal på bundlinjen – og hvor vejen til målet går gennem glade medarbejdere, en stærk kultur og et godt fællesskab. Som HR-medarbejder befinder man sig således i grænselandet mellem topledelse og medarbejderne.

En HR-uddannelse som ingen andre

“Mini MBA – People & Culture” er en kort, men samtidig ambitiøs HR-uddannelse, der sikrer dig, at du har de rette kompetencer til samtidens og fremtidens HR-arbejde. Uddannelsen er Danmarks eneste alternativ til helt korte HR-kurser og til de lange universitets- og akademiuddannelser inden for HR. Den strækker sig over et halvt år, og du kan tage den ved siden af et fuldtidsarbejde.

 

HR-uddannelsen giver dig et karriereforspring

Det er ingen hemmelighed, at der er rift om HR-stillingerne i Danmark. Der er nemlig rigtig mange danskere, der gerne vil arbejde inden for HR (og rigtig mange, der er klar til at tage din HR-stilling, hvis muligheden skulle byde sig). Det stiller større krav til dig.

Uddannelsen giver dig et mærkbart karriereforspring. Den giver dig fagligt overblik og overskud – og giver dig samtidig et helt konkret bevis for, at din HR-faglighed er i top. Desuden sender du et vigtigt signal til din arbejdsgiver (eller en potentiel arbejdsgiver) om, at du har en passion for kontinuerligt at blive endnu bedre til at udføre dit HR-arbejde.

Styrk dit HR-netværk markant

På uddannelsen møder du ligesindede, der også brænder for Human Resource Management, og I kommer til at arbejde sammen og sparre med hinanden gennem uddannelsen. Et stærkt HR-netværk er guld værd for dit HR-virke, fordi det giver dig adgang til vidensudveksling og professionel sparring. Men det er også guld værd for din videre karriere inden for HR.

mini mba, Steen hildebrandt

Vi indleder HR-uddannelsen med et fuldt kursusdøgn!

På hvert modul har du en undervisningsdag i tidsrummet kl. 9-17. Men på det første modul gør vi noget andet for at sikre, at uddannelsen kommer godt i gang, og at du kommer lidt nærmere ind på livet af dem, du tager HR-uddannelsen med. Her mødes du nemlig med holdet i et fuldt døgn, hvor du møder ind på hotellet kl. 17.00 og forlader stedet samme tidspunkt dagen efter. Overnatningen og forplejningen er selvfølgelig inkluderet i uddannelsesprisen.

Undervisning, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!

“Mini MBA – People & Culture” er bygget op over 6 moduler fordelt over 6 måneder. Udover undervisningen mødes du med en studiegruppe fem gange under forløbet og arbejder i studiegruppen videre med, hvordan du kan integrere dét, du har lært på det foregående modul, med din egen praksis. Der er desuden cirka 1.800 siders pensum, du skal læse gennem uddannelsen. Og uddannelsen afsluttes med en 6-siders skriftlig eksamen, der tager udgangspunkt i din egen praksis (eller en case efter eget valg, hvis du er ledig eller rådgiver for andre arbejdspladser). Denne eksamen er frivillig. Hvis du ikke tager eksamen, vil du i stedet modtage et uddannelsesbevis. Dog skal du minimum have deltaget på 5 ud af 6 moduler.

mini mba, Steen hildebrandt

 

Dit udbytte af HR-uddannelsen.

 • Du får en grundig teoretisk og praktisk viden om HR. En viden, du nemt kan omdanne til handling på din arbejdsplads.

 • Du bliver undervist af nogle af landets førende HR-eksperter, der sikrer, at du får et mærkbart kompetenceløft, du kan trække på gennem resten af din karriere.

 • Du styrker din værdi på arbejdspladsen markant, idet du er i stand til at arbejde endnu mere professionelt og kompetent med HR - til gavn for både medarbejderne, organisationen, ledelsen og dig selv.

Din arbejdsgivers udbytte af din HR-uddannelse

 • Din arbejdsgiver får en stærk HR-ressource, der kan rådgive og sparre med ledelsen ift. kompleks organisationsudvikling og medarbejderudvikling.

 • Din arbejdsgiver får en engageret HR-ressource, der selvstændigt kan iværksætte nye komplekse HR-tiltag til gavn for forretningen og for medarbejderne.

 • Din arbejdsgiver får en kompetent HR-ressource, der forstår sin rolle som bindeleddet mellem medarbejderne og forretningen.

 

Modulerne for denne HR-uddannelse er (i store træk) bygget op over en medarbejders livscyklus:

Hvilke medarbejdere har organisationen brug for, at vi ansætter? Og hvordan tiltrækker og ansætter vi så de nye medarbejdere? Hvordan får vi medarbejderne godt ombord? Hvordan udvikler vi medarbejderne og får dem til at performe optimalt? Hvordan udvikler vi talenterne og organisationens ledelse? Hvordan sikrer vi engagement og trivsel på arbejdspladsen? Og hvordan ændrer vi uhensigtsmæssig kultur på arbejdspladsen? Hvordan bruger vi data og it til at understøtte alt ovenstående? Og endelig, hvordan sikrer vi reel inklusion og diversitet på arbejdspladsen?

HR-uddannelsen kommer således igennem alt det, du skal have styr på for at blive en endnu bedre HR-medarbejder. Det eneste, vi ikke dykker ned i, er HR-jura, som ligger uden for HR-uddannelsens fokusområde.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 1:

Strategic Workforce Planning (SWP), Employer Branding & Rekruttering

Det første modul giver dig et solidt indblik i, hvorfor arbejdspladser bør arbejde med Strategic Workforce Planning (SWP), hvordan man som organisation kommer i gang med arbejdet – samt hvad har det af betydning for HR’s rolle som facilitator og sparringspartner. Vi kobler desuden viden og proces omkring SWP til organisationens arbejde med employer branding og rekruttering.

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens første modul:

 • SWP-modeller og kompetencemodeller
 • Fordele og ulemper ved at arbejde med SWP
 • Best practise-proces for employer branding
 • Udarbejdelse af Employer Value Proposition (EVP)
 • Udvikling af SOME-strategi
 • Best practice inden for Rekrutteringsprocesser
 • Unconscious bias (ubevidst bias)
 • Konkrete tools inden for spørgeteknik og afholdelse af interviews.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 2:

Strategisk kompetenceudvikling, onboarding & performance management

På dette modul vil du få indsigt i de seneste tendenser inden for onboarding af nye medarbejdere: Hvad er vigtigt, når man udvikler onboarding-programmer? Hvordan skaber man en sund kobling mellem onboarding og kompetenceudvikling? Hvilken rolle spiller HR ift. kompetenceudviklingen? Hvordan kan performance management være med til at understøtte den løbende udvikling? Hvad skal der til for at performance management-processer understøtter læring og motivation for den enkelte medarbejder?

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens andet modul:

 • Organisatorisk læring
 • Effektmålinger
 • Kompetenceafklaring
 • Best practice inden for onboarding-processer
 • Onboarding-målinger
 • Performance management-processer
 • Fordele og ulemper ved forskellige tilgange til performance management
 • Sammenhæng mellem kompetenceudvikling og performance management.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 3:

Ledelsesudvikling & Talent Management

På dette modul arbejder vi med, hvorfor og hvordan man arbejder løbende med ledelsesudvikling i organisationen. Hvilke værktøjer og strategier har vi til rådighed i den lavpraktiske ledelsesudvikling? Hvordan kan HR generelt kan spille ind ift. at styrke ledelseskraften i organisationen? Og hvilken rolle spiller topledelsen i det generelle fokus på lederudvikling?

Derudover arbejder vi med forskellige måder og tilgange til at arbejde med og udvikle talenter. Hvordan ved vi hvem vores talenter er? Hvordan fastholder vi dem? Hvad er fordele og ulemper ved arbejdet med talenter? Og hvad skal HR gøre for at få sat disse talenter aktivt i spil ift. performance, succession og transformation?

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens tredje modul:

 • Leadership versus Management
 • Situationsbestemt ledelse
 • Forandringsledelse og kommunikation
 • Ledelsesmodeller og ledelsesfilosofi
 • Hybrid ledelse og distanceledelse
 • Digital ledelsesudvikling
 • High performance teams
 • TOP-modellen (talent, organisation og passion)
 • Karriereveje og udvikling af HIPO’s.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 4:

Kulturtransformation, Engagement, Trivsel & Sundhed

På modul 4 får du indsigt, i hvilken betydning kulturtransformationer har for organisationer. Hvorfor opstår de og hvordan arbejder man strategisk med at transformere organisationer? Hvilken betydning har dette på engagementet i organisationen, og hvordan kan disse to elementer spille sammen? Derudover ser vi på trivsel og generel sundhed: Hvorfor dette er vigtigt? Hvorfor går det nogle gange galt? Hvordan kan man arbejde med det? Og hvilken betydning har HR generelt i denne sammenhæng? Desuden kaster vi et blik på stress i organisationer: Hvordan forebygger vi? Og hvad gør vi, når det går galt?

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens fjerde modul:

 • Organisational Change Management (Kotter)
 • Motivation (Daniel Pink)
 • Isbjergmodellen
 • Diskursanalyse
 • Måling af engagement
 • Indblik i begrebet trivsel og konkrete aktiviteter
 • Tendenser inden for mental og fysisk sundhed.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 5:

Datadrevet HR, Digital HR-transformation & HR som forandringsagent

På dette modul arbejder vi med datadrevet HR: Hvilke data har I allerede til rådighed, og hvilke data kan styrke jeres arbejde? Hvordan arbejder man professionelt med data i HR? Og hvorfor er det helt afgørende, at HR bliver mere datadrevne? Vi dykker desuden dybere ind i digitale HR-transformationer, og vi arbejder med, hvordan man I HR kan blive forandringsagenter på de transformationer, organisationen står over for.

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens femte modul:

 • Employee experience
 • People analytics
 • Digitalisering
 • ADKAR
 • Change Management.

mini mba, Steen hildebrandt

HR-uddannelsens modul 6:

Diversitet, Bias & Inklusion

På HR-uddannelsens sidste modul arbejder vi som HR arbejder langt mere strategisk med diversitet og inklusion i organisationen. Hvilken betydning har diversitet og inklusion på vores interne processer samt vores arbejde med Strategic Workforce Planning? Er det nok bare at have 50 % kvinder i ledelsen? Hvordan arbejder andre succesfuldt med det? Hvordan ved man, at man er i mål (hvordan måler man det)? Hvilke udfordringer er ofte de største inden for diversitet og inklusion på en arbejdsplads? Og hvordan undgår man at ramme ind i de klassiske fejltagelser i arbejdet med Diversitet og Inklusion?

Temaer, vi bl.a. behandler på HR-uddannelsens sjette modul:

 • Hvad forstår vi ved begreberne diversitet og inklusion?
 • Hvilken betydning har D&I for organisationens strategi og vækst?
 • D&I som organisationsforandring, herunder indsigt i samt HR’s rolle i:
  • Diagnosticering af organisationens D&I profil (Inclusion Index)
  • Videnskabelse, psykologisk tryghed, inkluderende ledelse, ubevidste biases, mikroadfærd og-aggressioner, bullying & harassment
  • Implementering af D&I gennem adfærdsdesign (Inclusion Catalogue); inkluderende HR processer og -systemer, inkluderende sprogbrug, organisatorisk kontekst og fysisk indretning mm
  • Måling og monitorering af effekt og forandring – inklusionssurvey, diversity dashboards, ERGs (Employee Ressource Groups)
 • Barrierer og muligheder – hvordan mitigerer HR de organisatoriske immunsystemer for at facilitere forandring?

mini mba, Steen hildebrandt

Fagligt stærkt pensum

Forud for HR-uddannelsen vil du få tilsendt pensum til hver af de seks undervisningsdage, som du frit kan læse løbende i de frirum, du har i måneden mellem hver af modulerne. Pensum er spækket med al den vigtigste viden om human resource management og varierer fra alt lige fra bøger og artikler til videoer.

Pensum og materiale indgår i prisen for “Mini MBA – People & Culture”, og det vil blive udleveret på uddannelsens første dag. Pensum til første modul bliver dog tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad HR-uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og vi finder en løsning.

mini mba, Steen hildebrandt

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for HR-uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

 

lene_beier-simonsen, hr kursus

Lene Beier-Simonsen

Lene Beier-Simonsen har mere end 20 års erfaring inden for organisationsudvikling og forandringsledelse fra konsulentbranchen og større danske og internationale organisationer som NNIT og Københavns Lufthavne A/S.

Hun har stor erfaring i at udvikle og skabe bæredygtige organisationer, og hun har opnået stærke resultater inden for strategisk ledelses- og organisationsudvikling. Lene arbejder i dag som HR Direktør i WWF, Verdensnaturfonden, er bestyrelsesmedlem og bliver ofte anvendt som strategisk sparringspartner.

lene@aroskurser.dk 

Fuld profil
henrik-kragh, hr uddannelse

Henrik Kragh Møller

Henrik Kragh Møller har mere end 20 års solid erfaring fra HR-branchen, både på dansk jord og internationalt, og han har opnået store resultater inden for særligt strategic workforce planning.

Henrik har været ansat som HR Vice President hos SAS Scandivavian Airlines, Thermo Fischer Scientific, Tetrapak og Danisco og som Senior HR Vice President hos H. Lundbeck. Han har desuden vært HR-chef hos Deutsche Post International og begyndte oprindeligt sin HR-karriere hos Bang & Olufsen.

henrik@aroskurser.dk 

Fuld profil
Manjit Dif, hr uddannelse

Manjit Dif

Manjit Dif er chefkonsulent og ansvarlig for HR-udvikling hos HOFOR. Med 15 års erfaring fra virksomheder som H. Lundbeck, Novo Nordisk og Københavns Lufthavne har hun gjort karriere inden for HR med fokus på ledelse, læring og udvikling.

Gennem tiden har hun arbejdet med utrolig mange dygtige HR Business Partnere og været med til at bygge kompetenceudvikling op fra bunden af og sikret en organisatorisk sammenhæng mellem udvikling og strategi.

manjit@aroskurser.dk 

Fuld profil
kursus i hr, hr kursus, Soren-Kold,

Søren Kold

Søren Kold er chef for ‘people analytics’ hos Hempel og har bestredet tilsvarende chefstillinger hos Grundfos og Ennova.

Stillingerne har givet ham 15 års erfaring og ekspertise med at skabe værdi gennem data og indsigt. Han har en omfattende viden om medarbejderes engagement samt om målinger, undersøgelsesmetoder og organisatorisk adfærd.

Søren er uddannet fra Aarhus Universitet, hvor han efterfølgende har været tilknyttet som ekstern lektor, og fra London School of Economics og Political Science.

soren@aroskurser.dk

Fuld profil
Mette Nørr Gantzhorn, hr kursus, hr uddannelse

Mette Nørr Gantzhorn

Mette Nørr Gantzhorn er ekspert inden for diversitet, inklusion, ledelsesudvikling og forandringer. Hun har gennem de sidste 5 år arbejdet som Global Chef for ‘Diversitet, Inklusion og Well-Being’ hos Novo Nordisk og Ørsted. Og hun har tidligere været leder inden for en bred vifte af HR-discipliner.

Mette arbejder i dag som underviser, konsulent og keynote speaker med fokus på diversitets- og inklusionsagendaen.

Hun har en kandidatuddannelse i psykologi fra Århus Universitet. Og hun har bidraget til artikler og bøger om forandringer og adfærdsdesign, samt udgivet forskellige podcasts om diversitet & inklusion, ledelse, adfærdsdesign og forandringer.

mette@aroskurser.dk 

Fuld profil

Pris

34.500 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du 6 undervisningsdage, bøger & kompendier, en overnatning og middag ifm. modul 1, studiegruppe, eksamen (valgfri) samt eksklusiv forplejning på alle HR-uddannelsens undervisningsdage. Betaling 21 dage før uddannelsens start.

Varighed: 6 måneder med blandt andet 6 undervisningsdage

Tilmeld dig kurset

Startdato: 6. marts 2023 kl. 17-0 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 6.-7. marts (med overnatning)

Modul 2: 18. april

Modul 3: 23. maj

Modul 4: 20. juni

Modul 5: 15. august

Modul 6: 12. september


Comwell Hotel Aarhus
Startdato: 8. marts 2023 kl. 17-0 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 8.-9. marts (med overnatning)

Modul 2: 19. april

Modul 3: 24. maj

Modul 4: 21. juni

Modul 5: 16. august

Modul 6: 13. september


Comwell Copenhagen Portside

Kursuskategorier

Loading