calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

DiSC: Styrk jeres samarbejde og kommunikation!

Internt kursus: Lad DiSC-profilen give jer personlig indsigt i styrker, motivation og kommunikationsmønstre, så I sammen kan udvikle jer og jeres potentiale som team. Med DiSC kommer jeres talenter i spil, og I får sat forklaringer på samarbejdets mulige gnidninger og værktøjer til at håndtere det i fællesskab.

I får hele pakken på kurset!

 • En personlig DiSC-profil til alle deltagere og feedback på resultaterne
 • Introduktion til DiSC som redskab til at arbejde med jeres kommunikation, fællesskab og relationer
 • Refleksion over og udvikling af jeres gruppe eller team
 • Øget forståelse for hinandens motivationsfaktorer
 • Styrket samarbejde i gruppen eller teamet
 • Tydeligere retning for jeres fælles udvikling: hvor skal I hen herfra?
 • En kollektiv handleplan til brug med det samme efter kurset!
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Efter aftale.

Kontakt os og få et tilbud

Prisen afhænger af antal deltagere, ønsket varighed på kurset og jeres specifikke behov. Kontakt os og få et kursusoplæg – det er helt uforpligtende.

Hvem bør deltage?

Kurset er for jer, der er klar til at styrke relationerne og dynamikken i jeres gruppe med DiSC-profilen som styringsværktøj. DiSC hjælper såvel gruppen som den enkelte med at udvikle sig selv og sit potentiale.

Hvad skal I med DiSC?

Ledelsen og organisation har et stort ansvar for at sikre, at medarbejderens talent kommer i spil hver eneste dag. Det kan kun ske, hvis der i organisationen er fokus på, at gnidninger og potentielle konflikter kommer op til overfladen på en positiv måde, så I kan håndtere dem bedst muligt. Og det er netop her, at DiSC kommer ind i billedet. DiSC-profilen er et fremragende værktøj til at stille skarpt på den enkeltes talenter samtidig med, at profilen giver helikoptersyn på den måde, vi interagerer med hinanden på.

DiSC styrker samarbejdet med forbedrede relationer!

Vi indgår hele tiden i forskellige sociale sammenhænge både på arbejdet og privat. Med en DiSC-profil i rygsækken får I hver især en langt større forståelse for, hvorfor jeres kolleger reagerer, som de gør, og hvad I kan gøre for at imødekomme hinandens forskelligheder – uden at gå på kompromis med jer selv! DiSC bliver jeres nye yndlingsværktøj til at skabe positiv og respektfuld dialog med hinanden, mens I styrker jeres samarbejde dag for dag.

Bestil jeres DiSC-profiler hos os

I kan bestille jeres DiSC-profiler hos os, uanset om I vil have almindelige eller udvidede profiler, eller vil supplere med coaching. Skriv til os og hør mere på DiSC@arosbusinessacademy.dk. 

Vi bruger DiSC som værktøj

Kurset i DiSC og personlig udvikling er workshopbaseret, så I får afprøvet de forskellige måder, jeres DISC-profiler kan bruges som effektivt værktøj på. På kurset skaber vi sammen et rum, hvor I lærer mere om jer selv, hinanden og jeres samarbejde gennem jeres DiSC-profil. Vi fordyber os og arbejder med forskellige værktøjer til selvrefleksion og udvikling med afsæt i evidensbaseret forskning fra den positive psykologi og forskellige processer fra Life- & Business Coaching. Vi kigger fremad og fokuserer på forløb, retning og handling!

I arbejder på en handleplan for jeres DiSC-samarbejde!

På kurset arbejder vi løbende med at udarbejde en handleplan for jeres fremtidige samarbejde på baggrund af indsigterne fra DiSC-profilerne. Handleplanen er et helt konkret stykke papir, I kan tage med hjem, der udstikker den retning, som udviklingen af jeres samarbejde skal tage i den kommende tid.

Medarbejdernes udbytte

 • Gejst og handlekraft: Med indsigten fra DiSC-profilen og værktøjerne fra kurset lærer I jer selv og hinanden bedre at kende. Når I lærer, hvad der motiverer de forskellige medarbejdere, kommer I tættere på at bringe jeres talenter i spil hver dag!

 • Handleplan: På baggrund af DiSC-profilerne udarbejder I på kurset en handleplan, der sikrer at I får maksimalt udbytte af jeres DiSC-samarbejde.

 • Styrkede relationer: Ny viden om jeres kommunikation og adfærd alene og sammen gør underværker for jeres relationer og samarbejde.

Arbejdspladsens udbytte

 • Bedre udnyttet potentiale: Med DiSC får I større indsigt i den enkeltes kompetencer og motivationsfaktorer, og I bliver bevidste om, hvordan I kommer tættere på at udfolde medarbejderens fulde potentiale – til glæde for den enkelte, hinanden og arbejdspladsen!

 • Bedre samarbejde: Arbejdspladsen får en gruppe medarbejdere med en rigtig god forståelse for sociale relationer og dynamikker, og hvordan de påvirkes i en positiv retning.

 • Mere effektiv arbejdsdag: På baggrund af DiSC-profilerne kan I optimere teamets arbejdsopgaver, så de passer til dem, der faktisk motiveres af den bestemte type arbejdsopgaver. Det øger både arbejdsglæde og effektiviteten.

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Kursus kun for dig?

Vi afholder også en variant af dette kursus i DiSC som et åbent kursus, hvor du kan tilmelde dig, hvis det kun er dig, der skal afsted. Læs mere om kurset Personlig udvikling med DiSC her!

Nadia auda

Nadia

Nadia er en yderst kompetent og passioneret underviser. Hun har mere end 15 år erfaring med undervisning i kommunikation og personlig udvikling i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Nadia er oprindeligt uddannet skuespiller og har efterfølgende videreuddannet sig inden for coaching, procesledelse, mindfulness og kommunikativ psykoterapi.

Hun brænder for at coache, undervise og motivere mennesker til at udvikle deres potentiale – og til at optimere deres kommunikation med andre mennesker. Og hun er en engageret underviser, der varierer sin undervisning, så den nye viden og værktøjerne kommer godt ind under huden.

Og så er Nadia er selvfølgelig certificeret i DISC!

Fuld profil

Deltagerantal

Det er helt op til jer, hvor mange I vil deltage. Uanset om I vil være 5 eller 500 bliver temadagen formet efter deltagerne, så alle får noget ud af det.

Kursuskategorier

Loading