calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Kursus: Forstå kulturer og undgå konflikter

Bliv bevidst om særprægene i både egen og andre kulturer, og lær om de sociale koder, der ofte er afgørende for, om konflikter på arbejdspladser løses eller eskalerer.

Dagen giver jer

 • Indsigt i kommunikationsmodeller, der gør jer i stand til at håndtere interkulturelle udfordringer
 • Indblik i forskellige kulturer
 • Bevidsthed om egen kommunikationsstil
 • Bevidsthed om egen kulturs særpræg
 • Teknikker til håndtering af interkulturelle konflikter
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Hvem bør deltage på dette kursus?

 • Alle afdelinger med et mix af danske og ikke-danskere medarbejdere
 • HR-afdelinger og HR-chefer
 • Afdelinger med international berøringsflade
 • Afdelinger med udstationerede medarbejdere
 • Medarbejdere, der skal være del af et internationalt projekt
 • Medarbejdere fra offentlig sektor, privat sektor og NGO’er.
 • NGO’er der arbejder med mangfoldighed, inklusion, ligestilling mm.

Deltagerne bliver udfordret

På denne temadag bliver deltagerne udfordret og bevidstgjort om deres egne kulturelle selvforståelser. Deltagernes kulturelle vaner bliver udforsket og afprøvet igennem både øvelser, spil og tests. De opnår en større forståelse for deres egen kultur i et samspil mellem teori og praksis. De lærer om potentielle konflikter og misforståelser, der kan opstå i mødet mellem denne og andre kulturer. Både i teori og praksis lærer deltagere at håndtere disse konflikter og forhindre dem i at opstå.

Både forberedelse og opfølgning

Før dagen forbereder deltagerne sig ved at tage en interkulturel test, læse en artikel og nedskrive to cases fra deres egen dagligdag. Efter de to dage bliver deltagerne inddelt i fire teams, og disse teams mødes med underviseren igen efter tre måneder til en times coaching.

 

Dit udbytte

 • Du får en ny indsigt i både din egen og fremmede kulturer, hvordan de mødes og hvordan forskellighederne skaber ny værdi.

 • Du bliver bevidst om din egen kommunikationsstil, og hvordan du tilpasser den til de forskellige modtagertyper. Du bliver med andre ord en langt stærkere kommunikator.

 • Du lærer at foregribe potentielle konflikter baseret på kulturelle forskelle, og at vende dem til frugtbare møder frem for katastrofale sammenstød.

Din arbejdsgivers udbytte

 • I får forbedret jeres forhold til kunderne, fordi I ikke længere går fejl af hinanden, men tværtimod kan kommunikere konstruktivt.

 • En bedre intern kommunikation mellem medarbejdere med forskellige nationaliteter, fordi I lærer at kommunikere nærværende på tværs af kulturelle forskelligheder.

 • Virksomheden får en skarpere international profil baseret på medarbejdere med en bred kulturforståelse og interkulturelle kommunikationsfærdigheder.

Jeres temadag bliver, præcis som I vil have den

Jeres temadag bliver altid tilrettelagt efter jeres ønsker. I vælger selv, om I vil have fokus på holdøvelser og leg, eller om I vil have en dag med mere undervisning og fælles dialog. I vælger også, om jeres temadag skal holdes hos jer selv eller som away day, hvor I besøger os. Uanset, hvad I vælger, så bliver det en dag, der skaber team spirit og giver deltagerne både værdifuld viden og inspirerende indsigt – til glæde og gavn for både dem selv og virksomheden.

Deltagerantal

Det er helt op til jer, hvor mange I vil deltage. Uanset om I vil være 5 eller 500 bliver temadagen formet efter deltagerne, så alle får noget ud af det.

Kursuskategorier

Loading