calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Ledelse af generation X, Y og Z

Få grundig indsigt i Generation X, Y og Z’s unikke karakteristika og lær at find ud af, hvad der motiverer dem på arbejdspladsen. På kurset vil du også lære, hvordan du skaber en inkluderende arbejdskultur, der tager højde for alle generationer, så du høster alle fordelene ved at have et multigenerationelt team!

På dette kursus lærer du at

 • Identificere de unikke træk ved Generation X, Y, og Z, og hvordan disse påvirker arbejdspræferencer og motivationsstrategier.
 • Forstå de mest effektive ledelsesstrategier for hver generation.
 • Udvikle en inkluderende arbejdskultur, der tager hensyn til alle generationer.
 • Forstå og håndtere de udfordringer, der opstår i multigenerationelle arbejdspladser.
 • Udvikle kommunikationsstrategier, der kan anvendes på tværs af generationer.

Deltag på vores mange kurser og uddannelser som ...

 • Morgenavisen Jyllands-Posten logo
 • Danmarks Nationalbank logo
 • PFA Pension logo
 • Novo Nordisk logo
 • Aarhus Kommune logo
 • Ecco logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms og inklusive forplejning. Betaling 21 dage før kursusstart.

Kursets målgruppe

Dette kursus er designet for dig som leder på alle niveauer, HR-medarbejder eller bare interesseret i at forstå og lede multigenerationelle hold.

Udfordringer ved at lede et multigenerationelt team

Et mangfoldigt, multigenerationelt team kan bringe en rigdom af perspektiver og erfaringer – når tingene fungerer! Her er nogle af de situationer, hvor der kan være udfordringer:

 1. Teknologiudfordringer: Generation X, Y og Z har ofte forskellige niveauer af komfort og færdigheder, når det kommer til teknologi. Generation Y og Z, der ofte betegnes som “digitalt indfødte”, kan være mere fortrolige med teknologi end Generation X. Dette kan skabe frustration og ineffektivitet, hvis teamet skal arbejde sammen om at bruge ny teknologi.
 2. Arbejdsstil og præferencer: Hver generation har forskellige præferencer for arbejdsstil. For eksempel kan Generation X foretrække autonomi i deres arbejde, mens Generation Y og Z kan trives bedre med mere regelmæssig feedback og samarbejde. Disse forskelle kan føre til misforståelser eller konflikter, hvis de ikke håndteres ordentligt.
 3. Kommunikationsstile: De forskellige generationer har også forskellige kommunikationsstile og præferencer. For eksempel kan Generation Z og Y være mere tilbøjelige til at kommunikere via digitale platforme, mens Generation X kan foretrække mere traditionelle former for kommunikation. Disse forskelle kan føre til misforståelser og ineffektiv kommunikation.
 4. Motivation og belønninger: Hvad der motiverer og engagerer de forskellige generationer kan variere betydeligt. For eksempel kan Generation X værdsætte jobstabilitet og konkurrencedygtige lønninger, mens Generation Y og Z søger mening og formål i deres arbejde. Hvis ledelsen ikke anerkender og imødekommer disse forskelle, kan det føre til lav moral og engagement.
 5. Værdikonflikter: Generationerne kan have forskellige holdninger til arbejde, livsstil, sociale spørgsmål og etik, hvilket kan skabe spændinger og konflikter inden for teamet.

Ved at forstå disse potentielle problemer kan du som leder bedre navigere i den generationelle dynamik i dit team og skabe et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

 

Dit udbytte

 • Styrk engagement: Ved at forstå, hvad der motiverer hver generation, kan du øge engagementet blandt dine medarbejdere. Dette kan føre til højere produktivitet og bedre arbejdsresultater.

 • Reducer konflikter: Konflikter kan opstå, når der er manglende forståelse for forskellene mellem generationerne. Ved at lære at forstå og værdsætte disse forskelle kan du reducere konflikter på arbejdspladsen.

 • Skab en inkluderende kultur: Et kursus i ledelse af Generation X, Y og Z kan hjælpe dig med at skabe en arbejdspladskultur, der er inkluderende og respektfuld over for alle generationer.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Innovation og kreativitet: Hver generation bringer unikke perspektiver og ideer til bordet. Ved at forstå og værdsætte disse forskelle, kan ledere fremme innovation og kreativitet i organisationen.

 • Forbedret produktivitet: Ved at forstå, hvad der motiverer forskellige generationer, kan ledere øge engagement og produktivitet blandt medarbejdere. Forskellige generationer har forskellige arbejdsstile og motivationsfaktorer, og en leder, der forstår disse, kan effektivt lede et multigenerationelt team.

 • En mere inklusiv kultur: En leder, der forstår og værdsætter forskellighederne mellem generationer, kan skabe en mere inklusiv og respektfuld arbejdspladskultur. Dette kan forbedre medarbejdertilfredsheden og fastholde talenter i virksomheden.

Kursets indhold

 • Generationernes Overblik: En introduktion til Generation X, Y og Z. Kendskab til hver generations unikke karakteristika, arbejdsstil, motivation og værdier.
 • Ledelse af Generation X: Indblik i, hvad der motiverer Generation X, og hvordan man bedst kan lede og engagere dem i arbejdspladsen.
 • Ledelse af Generation Y (Millennials): Forståelse for Generation Ys styrker, udfordringer og hvad der driver dem på arbejdspladsen.
 • Ledelse af Generation Z: Indblik i, hvad der kendetegner Generation Z, deres arbejdspræferencer og hvordan man effektivt kan lede denne generation.
 • Kommunikation på tværs af generationer: Teknikker til at udvikle en effektiv kommunikationsstrategi, der tager hensyn til forskellene mellem generationerne.
 • Konflikthåndtering: Teknikker til at identificere og håndtere konflikter, der kan opstå mellem forskellige generationer på arbejdspladsen.
 • Skabning af en inkluderende kultur: Strategier til at bygge en inkluderende og respektfuld arbejdspladskultur, der værdsætter og udnytter forskellighederne mellem generationerne.

Sådan foregår undervisningen

Kurset vil anvende en blanding af faglige oplæg, case-studier, gruppediskussioner, praktiske øvelser, og refleksionsøvelser for at sikre, at læringen er interaktiv, praktisk orienteret og direkte anvendeligt efter kurset.

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig kurset, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Pris

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms og inklusive forplejning. Betaling 21 dage før kursusstart.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading