calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Afbestillings- og betalingsregler for åbne kurser og uddannelser (samt opbevaring af persondata)

Betalingsregler for åbne kurser og uddannelser

Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Fakturering af kursusgebyr sker 30 dage før første kursusdag. Betalingsfrist er 10 dage. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Hvis du ønsker at benytte et gavekort, du har fået fra et tidligere kursus eller lignende, skal det oplyses i kommentarfeltet, når du tilmelder dig. Det kan dog ikke benyttes på vores it-kurser.

Afbestillingsregler for åbne kurser og uddannelser

Du kan afbestille frem til 60 dage før kursets afholdelse mod et gebyr på 15 % af kursusbeløbet. Dette gebyr kan du efterfølgende få som en rabat, når du senere bestiller et andet kursus hos os (kan således ikke bruges på et kursus/uddannelse, du allerede er tilmeldt). Afbestiller du senere, opkræver vi det fulde kursusgebyr. 

Ved udeblivelse fra kurset opkræves det fulde kursusbeløb.

Du kan til enhver tid overdrage din tilmelding til en kollega, så længe Aros Business Academy blot gøres opmærksom på overdragelsen.

Hvis du ønsker at afbestille et kursus, skal du sende en mail til info@arosbusinessacademy.dk. Du kan IKKE oplyse os om din afbestilling via telefonen, brev el. lign.

Aflysning og ændringer af åbne kurser og uddannelser

Aros Business Academy forbeholder sig ret til at aflyse kurset, hvis der er for få tilmeldte, og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet (max 80 km fra oprindeligt sted) indtil dagen før kursusstart.

I tilfælde af at underviseren sygemeldes, vil Aros Business Academy forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt.

Aros Business Academy kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer ) flytte datoen for et kursus eller flytte kursusstedet frem til selve kursusdatoen. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Aros Business Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse.

Refusionsregler for åbne kurser og uddannelser

I tilfælde af aflysning vil Aros Business Academy refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Aros Business Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

 

Ansvar og forsikring

I tilfælde af aflysning vil Aros Business Academy refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Aros Business Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter. Aros Business Academy er desuden ikke ansvarlig for eventuelle uheld, tyveri ulykker eller tilskadekomst under kurserne. Her gælder kursusdeltagernes egen forsikring.

 

Afbestillings- og betalingsregler for særligt tilpassede kurser og uddannelser

Regler for annullering og ændring af særligt tilpassede kurser og uddannelser

Kunden kan skriftligt annullere et skræddersyet kursus (internt kursus) med 10 ugers varsel uden beregning. Annulleres kurset senere end 10 uger før og frem til 6 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 6 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

Såfremt der er tale om 2 eller flere kursusdage, vil annulleringsfristerne blive beregnet ud fra den første kursusdag.

Beløbet, der vil danne grundlag for faktureringen, er udelukkende omkostninger, der er aftalt skriftligt med kunden.

Aros Business Academy refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere, uanset årsagen til fraværet.

Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for afholdelse af et særligt tilpasset kursus, skal dette ske senest 8 uger før den aftalte kursusdato. Afholdelse af nyt kursus skal finde sted inden for 4 uger efter det oprindelig aftalte kursus.  I modsat fald vil det blive betragtet som en annullering, og hele kursusbeløbet vil blive faktureret. Aros Business Academy kan dog i forbindelse med ferieperioder eller travlhed blive nødsaget til at overskride denne tidsfrist.

Aros Business Academy kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et firmakursus frem til selve kursusdatoen. Aros Business Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Aros Business Academy forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Aros Business Academy, til at afholde et nyt kursus inden for 4 uger efter annulleret kursus.

Såfremt en underviser er syg eller på anden måde bliver forhindret kan Aros Business Academy indsætte en vikar med lignende kompetencer.

Betalingsbetingelser for særligt tilpassede kurser og uddannelser

Fakturering af et internt kursus sker 14 dage inden kursusstart. Betalingsfristen er 10 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. eks. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

 

Afbestillings- og betalingsregler for soloforløb

Regler for annullering og ændring af soloforløb

Kunden kan kun annullere et soloforløb uden beregning, hvis det sker med minimum 6 ugers varsel. Annulleres kurset (soloforløbet) senere end 6 uger før og frem til 4 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 4 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

En aftalt dato for en session kan som udgangspunkt ikke udsættes. Dog kan én session udsættes én gang, hvis der er mere end 10 hverdage til datoen for sessionen.

Aros Business Academy refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere, uanset årsagen til fraværet.

Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for en session, skal dette meddeles ved en telefonisk henvendelse til Aros Business Academy på telefon 70 278 279 mellem kl. 9-16 på hverdage, fredag dog kl. 9-15.

Aros Business Academy kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et soloforløb frem til selve sessionsdatoen. Aros Business Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Aros Business Academy forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Aros Business Academy, til at afholde en ny session inden 4 uger efter en annulleret session.

Betalingsbetingelser for soloforløb

Fakturering af et soloforløb sker 14 dage inden første session, hvor hele beløbet vil blive faktureret. Betalingsfristen er 10 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. eks. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

 

Kursuskategorier

Loading