calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

ABA Projektlederuddannelsen

Aros Business Academy tilbyder dig en komplet projektlederuddannelse, der kvalificerer dig til at tage en IPMA®-eksamen – og som ruster dig til at arbejde endnu mere professionelt og effektivt med din projektledelse.

Lidt af det du får på uddannelsen:

 • Du får 10 fulde kursusdage (med god forplejning) samt 4 webinarer
 • Du bliver kvalificeret til at tage en IPMA®-eksamen
 • Du bliver indført i grundlæggende og avancerede projektledelsesmodeller
 • Du får kompetence til at håndtere avanceret interessent- og risikostyring
 • Du får indblik i, hvilke simple værktøjer du kan bruge til at måle dit projekts fremdrift
 • Du bliver indført i, hvordan situationsbaseret ledelse bliver et effektivt ledelsesværktøj
 • Du bliver i stand til at arbejde med persontyper og motivation (DiSC)
 • Du får redskaber til at arbejde effektivt med teamdynamik og teamledelse.

Varighed: 15 dage, bestående af 10 undervisningsdage, 4 webinarer og 1 eksamen fordelt over 4-5 måneder

Hvem bør deltage på projektlederuddannelsen?

Aros Business Academys projektlederuddannelse henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. Du kan være:

 • Kommende projektleder
 • Ny projektleder
 • Erfaren projektleder, der ønsker at blive indført i de nyeste tilgange til projektledelse.

Tag uddannelsen "ABA Projektlederuddannelsen" ligesom medarbejdere fra:

97,9 %

af deltagerne mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Du får tre omfattende projektmoduler!

Vores projektlederuddannelse er struktureret i tre forskellige på hinanden følgende moduler med en afsluttende eksamen.

ABA Projektledelse 1 – essentiel projektledelse
ABA Projektledelse 2 – kompleks projektledelse og avanceret projektstyring
ABA Projektledelse 3 – teamledelse og dit personlige lederskab

 

Samlet får du 10 kursusdage og 4 webinarer!

Uddannelsens 3 omfattende moduler gør dig til professionel projektleder

Modul 1 – Essentiel projektledelse

Modul 1 klæder dig på til at tage kontrol over dine projekter, så du kan skabe større succes i dit projektarbejde. Vi arbejder med projektledelse, projektstyring og kommunikationen mellem projektets forskellige aktører og faser. Dette modul er et værktøjsmodul, og du får de kompetencer som er absolut nødvendige for at blive en kompetent projektleder. Du får indsigt i projektarbejdets udfordringer, potentialer og faldgruber, og du får greb om interessent- og risikoanalyse.

Det sidste aspekt af modul 1 handler om din rolle som projektleder – det er nemlig afgørende, at du som projektleder fremstår som en stærk frontfigur med gennemslagskraft. Vi arbejder med dine styrker og svagheder og strømliner din kommunikation.

Modul 1 består af 4 kursusdage og et webinar

Lidt af det du får på modul 1:

 • kendskab til projekttyper og lærer at definere et projekt
 • indførsel i grundlæggende projektledelsesmodeller
 • redskaber til at organisere projektforløb – både opstart og afslutning
 • ever til at opstille målformulering for projektet
 • sikkerhed i anvendelsen af interessent- og risikoanalyser
 • viden om, hvordan du lægger en klar kommunikationsplan
 • redskaber til at udvikle en masterplan for projektet
 • mulighed for at bruge din egen projektlederrolle som facilitator og mødeleder.

Modul 2 – Kompleks projektledelse og avanceret projektstyring

Modul 2 er designet til at løfte de grundlæggende kompetencer, som modul 1 har implementeret, til et højere niveau. Vi går fra det grundlæggende til det komplekse, og fokus ligger blandt andet på, hvordan du som projektleder håndterer kriser eller ændringer i projektforløbet på kompetent vis. Ved hjælp af avanceret projektstyring får du redskaberne til at styre dit projekt uden om kriser og omveje, så mål og planer altid taler sammen.

Vi arbejder også med projektets strategiske kontekst gennem perspektiver som projektmodenhed og rammesætning. I den forbindelse berører vi andre projektmetodikker som Scrum.

Modul 2 består af 3 kursusdage og et webinar

Lidt af det du får på modul 2:

 • evner til at gennemskue og analysere projektets kompleksitet
 • viden om hvordan du benytter en businesscase som projektgrundlag
 • kompetence til at håndtere avanceret interessent- og risikostyring
 • indblik i, hvad der karakteriserer en optimal planlægningsproces – og hvordan den udføres
 • estimat af dine ressourcer og din tid i forhold til at arbejde med optimal kvalitetssikring
 • redskaber til at kunne håndtere kriser og foretage ændringsstyring
 • indblik i, hvilke simple værktøjer du kan bruge til at måle dit projekts fremdrift
 • evne til at tilpasse dig din organisations projektmodenhed.

Modul 3 – teamledelse og dit personlige lederskab

På modul 3 flyttes fokus fra projektet til projektlederen og teamet. Hvis dit projekt skal opnå succes, skal du være en kraftfuld leder med gennemslagskraft for et team, der opererer efter klare værdier og arbejdsnormer – som du udstikker og opretholder. I den forbindelse arbejder vi med, hvordan du kan blive bedre til at delegere.

På modul 3 får du kompetencer til at arbejde med persontypebestemmelse, så du kan skabe optimalt flow og sammenhængskraft i teamet gennem kommunikation med individet. Modul 3 gør dig til en handlekraftig leder, der udstråler autoritet og power. Den bevidsthed og sikkerhed som du opnår i din lederrolle, danner grundlaget for en langt højere succesrate for dit projekt.

Modul 3 består af tre kursusdage og to webinarer

Lidt af det du får på modul 3:

 • sikkerhed i din lederrolle, så du kan bruge den til at facilitere et udviklende mindset i teamet
 • situationsbaseret ledelse som effektivt ledelsesværktøj
 • kompetence til at arbejde med persontyper og motivation (DiSC)
 • redskaber til at grundlægge et optimalt fundament for fuld kompetenceudnyttelse i projektgruppen
 • effektiv kommunikation til enkeltpersoner
 • styrket din sikkerhed i opgavedelegering
 • redskaber til at arbejde effektivt med teamdynamik og teamledelse
 • optimale ressourcer og kompetencer til at skabe succes i dit projektarbejde.

Et optimalt undervisningsforløb

Undervisningen på de tre moduler er opbygget omkring opgaveløsning, casearbejde og øvelser, og den er designet til at udfordre dig mest muligt både i rollen som projektleder og projektdeltager. I løbet af uddannelsen går vi benhårdt til din rolle som projektleder, og du får derved trænet din lederadfærd og facilitatorrolle, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

For at ruste dig bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får du indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så du virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.

På den måde bliver du en stærk frontfigur for den fremtidige projektledelse i din organisation!

Vi giver dig to undervisere i verdensklasse!

Vi har headhuntet to topprofessionelle projektledere til at undervise dig i lederadfærd for projektlederen. Som de fleste andre undervisere har de teorien på plads og relevante certificeringer til overflod. Men samtidig sidder de hver dag i komplekse projekter til albuerne, og de har mærket alle problemerne ved projektledelse på egen krop. I samarbejde med dem gør vi op med alle de kurser i projektledelse, der prakker dig en masse tørre teorier på, men som ikke rigtig giver dig noget konkret at tage med hjem. Her får du træning i, hvordan du faktisk kan gøre forskellige ting – NÅR de skal gøres!

Bliv kvalificeret til IPMA®-eksamen!

PMI eksamen, pmi

ABA Projektlederuddannelsen kvalificerer dig direkte til at aflægge en IPMA®-eksamen.

Derudover er alle vores projektlederkurser og -uddannelser blåstemplet og registreret af Project Management Institute (PMI®). PMI er en af verdens største projektorganisationer, og de har udviklet de fleste værktøjer og processer inden for projektledelse. PMI®-registreringen er en særlig kvalitetsstempling af kursets faglige indhold og form – herunder undervisernes kompetencer.

 

Læs mere om de tre moduler her!

ABA Projektledelse 1 – grundlæggende projektledelse
ABA Projektledelse 2 – kompleks projektledelse og avanceret projektstyring
ABA Projektledelse 3 – teamledelse og dit personlige lederskab

 

PMI and the R.E.P logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

ABA Projektlederuddannelsen har været et supergodt uddannelsesforløb, og jeg ved, at uddannelsen vil få stor betydning for mig fremover. Konkret fagligt har jeg især fået indblik i sammenhængen mellem et projekt og projektlederens rolle, og generelt går jeg hjem med en masse brugbare værktøjer. De to undervisere var begge rigtig gode, og for mig gør det klart en forskel, at de underviser på baggrund af så meget erhvervserfaring, som tilfældet er.

Dina Christensen - Ekstra Bladet

Fantastisk undervisningsforløb, som jeg forventer, vil højne kvaliteten af mit arbejde. Underviserne var inspirerende – de formidlede stoffet på en letforståelig måde, og deres tilgang til undervisningen var positiv og humoristisk.

Steen Jeffers - Flyverhjemdistriktet

Jeg har på ABA Projektlederuddannelsen oplevet en uddannelse af høj kvalitet. Underviserne udmærkede sig ved stor praktisk såvel som teoretisk viden om projektledelse, og de var dygtige til at facilitere den dynamiske, faglige dialog. Fokus har især været på praktiske værktøjer og på brugen af disse. Jeg har fået klart bedre overblik over, hvilke værktøjer der er relevante for mig som projektleder, og i den systematiske brug af disse. Uddannelsens ledelsesmodul har lært mig meget om, hvem jeg selv er, og hvordan man som leder kommunikerer med de forskellige personligheder, der kan optræde i en projektgruppe. Alt i alt kan jeg konstatere, at uddannelsen vil gøre mig til en bedre projektleder.

Brian Gram - Midtconsult

Kursets kvalitet var helt i top med en meget god underviser og en effektiv og venlig administration.

Bo Michael Brun - Lenovo Denmark ApS

Det var et super godt forløb med en meget kompetent underviser. Jeg har specielt lært at strukturere og opbygge mit arbejde samt lave effektive analyser. Jeg er sikker på, at jeg kan bruge kurset i min hverdag til at skabe bedre resultater.

Lars Johannes Nielsen - Landbrug & Fødevarer

Dit udbytte

 • Du får lagt et solidt fundament for en fremtidig projektlederpraksis, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere

 • Du bliver indført i avanceret projektstyring og de tilhørende projektstyringsværktøjer, så du er rustet til at håndtere alle faser i projektarbejdet og kan afværge diverse kriser og problematikker i opløbet

 • Du bliver trænet specifikt i ledelse og kommer hjem med konkrete lederkompetencer, så du som projektleder kan arbejde aktivt og effektivt med din lederrolle og med teamsammensætning og -dynamikker.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din virksomhed får en særdeles kompetent projektleder, der kan lede en lang række forskellige projekter sikkert og effektivt

 • Arbejdsmiljøet i organisationen eller virksomheden får en vitaminindsprøjtning gennem dine nye lederegenskaber og teamledelsesværktøjer

 • Med denne uddannelse er det slut med kuldsejlede eller uendelige projekter, der aldrig rigtig bliver til noget!

Underviseren tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af uddannelsen! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før forløbets start. Efter endt uddannelse sørger underviserne for, at du let kan bruge dine nye redskaber og din nye viden der, hvor du er.

Tilmeld dig, og få et gratis e-kursus!

Når du tilmelder dig ABA Projektlederuddannelsen, sender vi dig vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser og uddannelser”. Med kurset får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af denne uddannelse – og af alle dine fremtidige kurser og uddannelser.

Skal vi skræddersy et kursus eller en uddannelse til jer?

Vi afholder hver dag skræddersyede kurser og uddannelser ude hos kunderne. Og vi vil også rigtig gerne hjælpe jer! Tag en snak med os på tlf. 70 278 279 eller skriv til uddannelseschef Anders Rosenlund på anders@arosbusinessacademy.dk. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info.

mini mba, minimba Lars Frisk Rossen

Lars

Lars Frisk Rossen har været leder hele sit liv. Fra Livgarden til Maersk, GN Store Nord og LEGO har Lars ledet forandringer og forretningsinitiativer forankret i virksomhedernes respektive strategier. Ved at kombinere den nyeste teori med en legende tilgang til ledelse giver han dig anderledes og energiske veje til at opnå nye resultater i netop din hverdag.

Det, der får Lars’ undervisning til at stå frem, er, at han på egen krop har mærket, når værktøjer og metoder både har virket og fejlet. Erfaringer han gerne bringer i spil for at gøre dig til en succes.

Fuld profil

Jesper

Jesper er en inspirerende og motiverende underviser, der især er dygtig til at koble fagteori til konkrete problemstillinger i kursisternes hverdag, primært gennem casearbejde. Jesper er specialiseret inden for forandringsledelse, projektledelse og organisationsudvikling. Han er oprindeligt uddannet som linjeofficer, og har udvidet sit repertoire gennem en række ledelse- og projektledelses certificeringer: eksamineret projektleder, IPMA®-C, PRINCE2®, Situationsbestemt Ledelse®, DiSC® og MPA® Master Person Analysis, Belbin® og SimulTrain® Projekttræningsystem.

Fuld profil

Pris

43.425 kr.
/ 36.911 kr. med 15 % kollegarabat

Priserne er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset. Overnatning er ikke inkluderet i prisen. Betaling en uge før uddannelsens start.

Næste uddannelsesstart

Startdato: 9. januar kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Projektledelse A, modul 1: 9.-10. januar
Projektledelse A, modul 2: 23.-24. januar
Projektledelse A, webinar: 31. januar

Projektledelse B, modul 1: 20.-21. februar
Projektledelse B, webinar: 27. februar
Projektledelse B, modul 2: 6.-7. marts

Projektledelse C, webinar 1: 13. marts
Projektledelse C, modul 1: 20.-21. marts
Projektledelse C, webinar 2: 3. april
Projektledelse C, modul 2: 20.-21. april


Aros Konference, København: Fredericiagade 15
Startdato: 8. februar kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Projektledelse A, modul 1: 8.-9. feb.
Projektledelse A, modul 2: 27.-28. feb.
Projektledelse A, webinar: 13. marts

Projektledelse B, modul 1: 3.-4. april
Projektledelse B, modul 2: 21. april
Projektledelse B, web: 28. april

Projektledelse C, webinar 1: 5. maj
Projektledelse C, modul 1: 15.-16. maj
Projektledelse C, webinar 2: 29. maj
Projektledelse C, modul 2: 9. juni


Hotel Comwell, Aarhus
Startdato: 8. februar kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Projektledelse A, modul 1: 8.-9. feb.
Projektledelse A, modul 2: 27.-28. feb.
Projektledelse A, webinar: 13. marts

Projektledelse B, modul 1: 3.-4. april
Projektledelse B, modul 2: 21. april
Projektledelse B, web: 28. april

Projektledelse C, webinar 1: 5. maj
Projektledelse C, modul 1: 15.-16. maj
Projektledelse C, webinar 2: 29. maj
Projektledelse C, modul 2: 9. juni


Aros Konference, København: Fredericiagade 15
Startdato: 14. marts kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Projektledelse A, modul 1: 14.-15. marts
Projektledelse A, modul 2: 22.-23. marts
Projektledelse A, webinar: 29. marts

Projektledelse B, modul 1: 3.-4. april
Projektledelse B, modul 2: 24. april
Projektledelse B, web: 28. april

Projektledelse C, webinar 1: 5. maj
Projektledelse C, modul 1: 15.-16. maj
Projektledelse C, webinar 2: 29. maj
Projektledelse C, modul 2: 9. juni


Hotel Comwell, Aarhus
Startdato: 14. marts kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Projektledelse A, modul 1: 14.-15. marts
Projektledelse A, modul 2: 22.-23. marts
Projektledelse A, webinar: 29. marts

Projektledelse B, modul 1: 3.-4. april
Projektledelse B, modul 2: 24. april
Projektledelse B, web: 28. april

Projektledelse C, webinar 1: 5. maj
Projektledelse C, modul 1: 15.-16. maj
Projektledelse C, webinar 2: 29. maj
Projektledelse C, modul 2: 9. juni


Aros Konference, København: Fredericiagade 15
Ingen datoer der passer? Kontakt os her

Kursuskategorier

Loading