calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Uddannelse: MasterClass i Psykologi

Vil du gerne have et bedre indblik i, hvad der driver menneskelig adfærd, og hvordan du kan bruge denne viden i dit arbejde? Vores efteruddannelse i psykologi tilbyder dig en unik chance for at dykke dybere ind i menneskets psyke. Med den nyeste forskning og erfarne undervisere ved din side får du mulighed for at udvikle din forståelse og anvendelse af psykologiske principper. Styrk din karriere, og bliv en bedre medarbejder eller leder!

De 5 bedste grunde til at tage MasterClass i Psykologi

 1. Du får en teoretisk og praksisrettet efteruddannelse, der giver dig en grundig indføring i psykologiens verden
 2. Du lærer om gruppedynamikker, adfærdsdesign, tankefælder, nudging, systemisk tænkning, narrativitet, kognition, kommunikation, persontyper, resiliens, stress, konflikter, relationsopbygning, forandringsledelse, motivation, trivsel og meget mere
 3. Du bliver introduceret til socialpsykologi, organisationspsykologi, personlighedspsykologi, forandringspsykologi, positiv psykologi, behaviorisme, økonomisk psykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi
 4. Du kommer gennem et spændende pensum, der kombinerer klassisk akademisk litteratur med moderne case-baserede tekster skrevet af førende danske og udenlandske forskere og eksperter. Pensum er primært på dansk
 5. Og sidst, men ikke mindst: Du bliver en mere reflekteret og værdifuld medarbejder, der forstår komplekse sammenhænge på arbejdspladsen og forstår at optimere dit eget og andres arbejdsliv.

Vi afholder kurser og uddannelser for hele erhvervslivet, bl.a. ...

 • Forsvarsministeriet logo
 • Aarhus universitet logo
 • kursus, kurser, efteruddannelse, uddannelse, kompetenceudvikling
 • Nets logo - kursus og uddannelse
 • Erhvervsstyrelsen logo
 • Banedanmark logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

Startdato: 24. september kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  24. september 2024
Modul 2:  24. oktober 2024
Modul 3:  20. november 2024
Modul 4:  12. december 2024
Modul 5: 21. januar 2025

Aros Konference, København
Startdato: 25. september kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  25. september 2024
Modul 2:  23. oktober 2024
Modul 3:  21. november 2024
Modul 4:  19. december 2024
Modul 5: 23. januar 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Se flere datoer
24.950 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på MasterClass i Psykologi?

Denne uddannelse i psykologi er ikke målrettet en specifik branche eller arbejdsfunktion.

Du behøver ikke at have forudgående erfaring med psykologi. MasterClass i Psykologi er nemlig designet til at give dig en faglig viden om psykologiske teorier, som du kan omsætte til din hverdag, uanset om du arbejder med fx kommunikation og salg, HR, ledelse eller noget helt fjerde.

Udviklet sammen med professor i psykologi Mads Hermansen

Denne efteruddannelse i psykologi er udviklet i et tæt samarbejde med professor i psykologi Mads Hermansen. Han er forfatter til mere end 200 bøger og artikler inden for det psykologiske fagområde. Og hans bøger er blevet solgt i over 70.000 eksemplarer. Mads Hermansen har været professor ved Copenhagen Business School, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, institutleder på Syddansk Universitet og er i dag professor ved Universitetet Agder i Norge.

Fra traditionel psykologi til aktuelle problemstillinger

Man kan ikke sige psykologi, uden at tankerne ledes hen på Freud og Jung. Og bare rolig, på vores MasterClass i Psykologi kommer du naturligvis til at møde grundlæggerne af den klassiske psykologi. Når det er sagt, så er resten af psykologiuddannelsen spækket med teori og praksis, der forholder sig til den moderne psykes problemstillinger: stress, konflikthåndtering, selvudvikling, forandringer og samarbejde.

Det handler ikke kun om følelser

Det er ikke kun i terapirummet, i parforholdet, i HR-afdelingen eller på teambuildingkurset at viden om menneskets psyke og tankemønstre kan være altafgørende. Psykologisk indsigt er også et effektivt redskab til at forstå, hvorfor mennesker og målgrupper handler, som de gør, i forretningssammenhænge. Det betyder, at du med de rette psykologiske værktøjer kan lave mere målrettede kommunikationskampagner, skarpere salgsindsatser og bedre ledelse. I videoen herunder kan du se et eksempel på adfærdspsykologi fra kursets pensum:

Hør to tidligere deltagere fortælle om psykologiuddannelsen

 

Det er et rigtigt stærkt kursusforløb med relevant indhold, super kombination af teori og praksis, gode øvelser og tid til refleksion.

Jens Juliussen - Trans Nordic Tours

Meget fagligt dygtige og engagerede undervisere!

Lotte Bol - Guldborgsund Forsyning

Kurset får absolut en anbefaling fra mig! Jeg synes, at det faglige niveau har været højt og der har været en god bredde i de psykologiske emner. Hvis man prioriterer kurset, deltager aktivt og læser pensum, så får man kæmpe stort udbytte af den - og det gælder både arbejdsmæssigt og privat.

Stine Lavigné - Tivoli

Det har været seks virkelig gode moduler! Det er meget forskellige undervisere, som på hver deres måde har bidraget til at dette kursus i psykologi er supergodt at have med i bagagen. Jeg bruger allerede en del af denne nye viden i mit daglige virke.

Mette Birwe - CRH Concrete A/S

Såvel indhold som undervisning har været fremragende, og lige det jeg havde sat næsen op efter. Alt i alt et skønt kursus, som også har været med til at sætte retning for mit fremtidige valg af arbejdsområder.

Louise Brandstrup - Viborg Kommune

Fantastiske undervisere, som er engagerede og top motiverede til at dele ud af deres faglige viden. Jeg har allerede nu fået meget ny viden og er også blevet en del rigere personligt, hvilket er den bedste ”gave” for mig.

Vicki Gehrt - Børnehuset Solgården

Jeg har nærmest lyst til at tage kurset igen, så jeg er meget positiv over hele forløbet. Jeg har lært utrolig meget og har fået en kæmpe ballast med mig.

Nanna Olin Kryger - Kryger Fitness ApS

Et rigtig godt og spændende kursusforløb. Meget kompetente og velforberedte undervisere og rigeligt med godt undervisningsmateriale.

Sanne Eckhaus - Keofitt A/S

Jeg har oplevet spændende pensum, dygtige undervisere og et fantastisk frirum, hvor man kunne nyde at få fyldt viden på. Lokaliteterne har også været fantastiske.

Pia Walter Christensen - Aabenraa Kommune

Top professionelt med fantastisk gode, inspirerende og kompetente undervisere! Jeg er simpelthen begejstret og har allerede anbefalet Masterclass i Psykologi til nogle kolleger. Det har været et lærerigt forløb, med positive forstyrrelser til mit (arbejds)liv, ligesom det har givet mig nye perspektiver på min ledelsespraksis.

Annette Lysgaard - Kriminalforsorgen

Fantastisk kursus med gode undervisere og et spændende materiale. Kurset dækker et kæmpe område, og vil uden tvivl give anledning til nye overvejelser og deraf også indsatser i mit arbejde.

Søren Lyngsø - HOFOR A/S

Stoffet har været spændende og underviserne inspirerende!

Theis Nørrelund - SIF Gruppen A/S

Det har været en meget lærerig uddannelse! Alle undervisere har været engagerede og dygtige. Jeg er næsten lidt ærgerlig over, at forløbet allerede er slut - kunne godt ønske mig at dykke endnu mere ned i stoffet!

Elisabeth Würtzen - Realdania

Fantastisk kursus og overflyvning på mange spændende psykologiske aspekter og emner.

Irene Andersen - FREJA Transport & Logistics A/S

Fantastisk forløb som har givet mig stor indsigt i andre mennesker og mig selv.

Claus Brandt - Kriminalforsorgen

Dit udbytte af uddannelsen

 • Du får en grundig viden om både traditionel og moderne psykologisk teori og praksis, som du kan bruge i både professionel og privat sammenhæng.

 • Du får en langt bedre forståelse af dine egne og andres tankemønstre. På den måde bliver du i stand til at handle mere hensigtsmæssigt, fordi du ved, hvorfor folk gør, som de gør.

 • Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter, der sikrer, at du får et kompetenceløft, du kan trække på resten af din karriere.

Din arbejdsgivers udbytte af uddannelsen

 • Din arbejdsgiver får en vigtig sparringspartner, der forstår den menneskelige psyke, menneskelige relationer og menneskelig adfærd.

 • Din arbejdsgiver får en medarbejder, der kan udvikle arbejdspladsen i retning af bedre samarbejde, bedre relationer (både internt og eksternt) og en sundere arbejdskultur.

 • Din arbejdsplads vil i takt med implementeringen af den nye viden opnå målbare resultater på medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, borgertilfredshed, omsætning eller bundlinje.

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Psykologiuddannelsens modul 1:

Den narrative tilgang

Den narrative tilgang handler om historiefortællingen i organisationer. Vi mennesker er meningsskabende væsener, der hele tiden er i gang med at finde hoved og hale i vores oplevelser. Hvad er der gang i her? Hvad synes vi om det? Hvad kan, skal og bør vi gøre? Og i den narrative tilgang tager man afsæt i, at vi skaber mening i vores sprog og fortællinger.

Den narrative tilgang har en særlig måde at forstå organisationer på – nemlig som landskaber af sprog, diskurser og historiefortælling. I den narrative praksis får vi således øje på de fortællinger, vi gør brug af, når vi skaber mening og handler i hverdagens situationer, og hvordan disse fortællinger påvirker vores identitet, relationer og den organisatoriske resultatskabelse.

Udvikling og forandring i organisationer – med afsæt i den narrative tilgang – handler om at skabe nuancerede og mulighedsskabende fortællinger, der medvirker til at bringe den enkelte, gruppen og organisationen i en ønskværdig retning.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Kort indføring i psykologiens historie og de vigtigste psykologiske retninger og teorier
 2. Introduktion til den narrative tilgang i organisationer
 3. Grundideen om sprogets skabende kraft: Hvordan påvirker sprog og kommunikation vores identitet, relationer og resultatskabelse?
 4. Metoder til at udforske og omforme problemfortællinger
 5. Praktiske greb til gode hverdagssamtaler.

 

Kursusdagens underviser: Michala Schnoor (læs mere om hende nedenfor).

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Psykologiuddannelsens modul 2:

Personlighedspsykologi og socialpsykologi

Personlighedspsykologien og socialpsykologien giver dig indsigt i personlighedstyper, handlemønstre og sociale dynamikker. Du bliver skarpere til at se bag om andres og egen adfærd – og du går således et spadestik dybere ift. at forstå, hvorfor andre gør, som de gør.

På dette modul arbejder vi med, hvorfor vi gør, som vi gør – og hvilken betydning det har i vores samarbejde i dagligdagen både arbejdsmæssigt, men også privat.

Gennem arbejdet med personlighedspsykologi og socialpsykologi vil du få vigtig viden og indsigt i dig selv og andres personlighedstyper, handlemønstre og reaktioner.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. De forskellige personlighedsteorier (og personlighedstyper)
 2. Overblik over de klassiske teoretikere inden for feltet: Erik Erikson, B.F. Skinner, Freud, Hans Eysenck og flere af de seneste teorier
 3. Introduktion til arbejdsmarkedets mange personlighedstests – hvad er deres styrker og svagheder, og hvilke psykologiske grundantagelser bygger de på?
 4. Konfliktende personlighedstyper
 5. Indføring i videnskaben om løgne – og kunsten at spotte en løgn
 6. Gruppedynamikker, roller og kulturer
 7. The Big Five – personlighedstræk
 8. Socialpsykologiske eksperimenter
 9. Sammenhænge mellem identitet og arbejdsliv.

 

Kursusdagens underviser: Charlotte Skeel (læs mere om hende nedenfor).

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Psykologiuddannelsens modul 3:

Adfærdspsykologi

Når vi går ned og handler, ender vi ofte med at lægge dobbelt så mange varer i kurven, end vi havde planlagt – også selvom vi har skrevet en indkøbsliste. Hvad er det lige, der får os til at afvige fra planen?

Vi mennesker træffer beslutninger hele tiden. Når vi er på arbejde, i vores fritid og nogle gange uden, at vi lægger mærke til det. Vores beslutninger påvirkes af vores miljø, vores basale behov og ikke mindst af sociale og psykologiske mekanismer. Ved at lære at forstå, hvad der påvirker os, kan du gennem kommunikation i højere grad styre, hvordan du er med til at påvirke den måde, andre mennesker træffer beslutninger på og agerer i hverdagen.

På modul 3 arbejder vi med et analyseframework bestående af 9 adfærdsdrivere. Disse gør det muligt for dig at forstå, hvad der påvirker adfærd og udgør på samme tid en værktøjskasse for dig, så du selv kan begynde at udvikle adfærdsændrende kommunikation og adfærdsforandrende indsatser.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Adfærdsdesign (og nudging)
 2. Learnings fra adfærdsøkonomien
 3. Kognitive biases og heuristikker
 4. Hvad påvirker menneskelige beslutninger?
 5. Hvordan påvirker du andres adfærd?
 6. Metoder til at undersøge adfærd
 7. Kommunikationens rolle i adfærdsdesign
 8. Adfærdshjulet – et pragmatisk framework.

 

Kursusdagens underviser: Thor Ridderhaugen (læs mere om ham nedenfor).

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Psykologiuddannelsens modul 4:

Positiv psykologi, robusthed og optimal trivsel

Den positive psykologi studerer optimal menneskelig trivsel, som det udfolder sig hos individet, i grupper, på arbejdspladsen og samfundets institutioner som eksempelvis skolen.

Mens mange ikke-psykologer tror, at der er tale om en helt ny psykologi, er det vigtigt at huske, at den positive psykologi hviler tungt på såvel klassisk kognitiv psykologi som humanistisk psykologi. Resiliensforskningen, eller forskning inden for mental robusthed, er et område som særligt den positive psykologi har fokuseret på – med det udgangspunkt at undersøge teoretiske og empiriske modeller, der kan forklare, hvorfor nogle individer klarer sig godt selv under ekstreme situationer, mens andre udvikler psykiske lidelser.

Modul 4 introducerer dig til den positive psykologi, dens metoder og giver et indblik i den del af forskningen, der har særlig relevans for arbejdslivet.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Introduktion til positiv psykologi – historie, genstandsområde og metoder.
 2. Stress og hjernen på overarbejde: Hvad sker der med hjernen, når vi kommer under pres?
 3. PERMA-faktorerne og optimal menneskelig trivsel.
 4. Tankefælder og hvordan man undgår dem – betydningen af vores indre beliefs og overbevisninger.
 5. Kultivering af positive følelser i en presset hverdag.
 6. Samarbejdsrelationer og konkurrence i en performancekultur.
 7. Styrkeperspektiver og engagement.
 8. Din egen mentale sundhed – strategier der sikrer, at du holder dig motiveret.

 

Kursusdagens underviser: Nadia Auda (læs mere om hende nedenfor).

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Psykologiuddannelsens modul 5:

Forandringspsykologi

Mennesket er grundlæggende særdeles omstillingsparat, men i både hverdagslivet og arbejdslivet foregår der efterhånden gennemgribende påvirkninger og forandringer – kan psyken overhovedet følge med?

En række studier peger på, at store forandringer er den væsentligste kilde til stress. Dette kan have en række utilsigtede konsekvenser i form af blandt andet opbrud i menneskelige relationer og ændrede opgavefunktioner. Det kræver således ofte en høj grad af psykisk fleksibilitet at gå på arbejde samt at opretholde trivslen, når hverdagen er karakteriseret ved uforudsigelighed og en konstant strøm af nye tiltag og for mange en høj intensitet af både arbejdsmæssige og private opgaver.

Modul 5 handler om menneskets tilgang til forandringer i personlige forhold og på arbejdspladsen, både i leder- og medarbejderrollen. Og hvordan de spiller ind i et samfund med et stigende fokus på produktivitet, effektivitet og performance.

 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Psykologiske perspektiver på forandringer
 2. Menneskelige reaktioner på forandring
 3. Stress – det postmoderne traume?
 4. De indre psykiske strukturer i det komplekse liv og arbejdsliv
 5. Relationskompetencer og forandringer
 6. Leder-medarbejder dynamikker
 7. Psykologisk fleksibilitet
 8. Flowtriggers i arbejdslivet
 9. Karriere, arbejdsliv og at forblive “langtidsfrisk”.

 

Kursusdagens underviser: Henriette Cranil (læs mere om hende nedenfor).

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Fagligt stærkt pensum – og primært på dansk

Forud for hver af uddannelsens 5 undervisningsdage vil du få cirka 200 sider, som du kan læse løbende i ugerne mellem undervisningsdagene.

Pensum består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Desuden er det med ganske få undtagelser på dansk (ellers på engelsk). Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved starten af din MasterClass. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op mod uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr.

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Der er ingen eksamen på uddannelsen

Ved afslutningen af uddannelsen vil du få tilsendt et uddannelsesbevis. Psykologiuddannelsen afsluttes ikke med eksamen.

psykologi kursus, psykologi uddannelse

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for psykologi-uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

 

psykologi uddannelse

Michala Schnoor

Michala er psykolog (cand.psych.aut.) og forfatter til bestselleren ”Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling”. Siden 2006 har hun arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både Danmark og udlandet – og sideløbende med terapeutiske samtaleforløb. Michala publicerer løbende artikler om ledelse, HR og organisationsudvikling.

Til daglig er Michala Partner i konsulentfirmaet Organisation og har tidligere arbejdet som HR-Partner og projektleder i Novo Nordisk.

Se videohilsen fra Michala

Fuld profil
Thor Ridderhaugen -

Thor Ridderhaugen

Når det kommer til adfærd og de sommetider mærkværdige beslutninger, vi mennesker tager, er Thor manden, der skaber mening med galskaben. Han har nemlig mange års erfaring som adfærdsrådgiver og ekspert i adfærdsdesign for større danske virksomheder.

Thor har desuden fungeret som ekspert på programmet Detektor på DR2, samt som kreativ direktør for nudgingbureauet Decision Design. Her har han med stor succes været med til at udvikle en lang række initiativer om nudging og adfærdsdesign for både private og offentlige virksomheder.

Thor er uddannet inden for psykologi og tværkulturelle studier ved København Universitet, Roskilde Universitetscenter og Universidad Nacional de Colombia.

Se videohilsen fra Thor

Fuld profil
Henriette

Henriette Cranil

Henriette er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har næsten 20 års erfaring som både psykolog og leder i den offentlige og private sektor. Hun arbejder aktivt med at skabe positiv forandring og bedre trivsel både på individuelt og organisatorisk niveau.

Henriette har et solidt fagligt fundament, og både hendes undervisning og arbejde har et videnskabeligt belæg fra klinisk psykologi, arbejdsmedicinske undersøgelser og organisationsmæssig forskning.

Se videohilsen fra Henriette

Fuld profil
Charlotte Skeel (underviser)

Charlotte Skeel

Charlotte er praktiserende psykolog og erhvervspsykolog samt fungerende ekspert i psykologi for blandt andet Danmarks Radio og Dagbladet Børsen. Hun holder desuden jævnligt foredrag om psykologi eller er at finde som skribent i forskellige dagblade.

Charlotte er cand.psych. fra Københavns Universitet og har i en årrække selv fungeret som ekstern lektor på Ålborg Universitet. Derudover har hun en lang række certificeringer og specialuddannelser inden for personlighedtests, supervision og familieterapi. Denne kombination af teoretisk viden, erhvervserfaring og praktisk undervisningserfaring gør, at Charlotte har de helt optimale forudsætninger for at give dig et mærkbart kompetenceløft.

Se videohilsen fra Charlotte

Fuld profil
Nadia auda

Nadia Auda

Nadia er en yderst kompetent og passioneret underviser. Hun har mere end 15 års erfaring med undervisning i positiv psykologi, kommunikation og personlig udvikling i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Nadia er oprindeligt uddannet skuespiller og har efterfølgende videreuddannet sig inden for coaching, procesledelse, mindfulness og kommunikativ psykoterapi. Hun er desuden også DiSC-certificeret og har en certificering i Mindfulness-Based Strengths Practice fra VIA institute of Character.

Hun brænder for at coache, undervise og motivere mennesker til at udvikle deres potentiale – og til at optimere deres kommunikation med andre mennesker. Og hun er tilmed en engageret underviser, der varierer sin undervisning, så den nye viden og værktøjerne kommer godt ind under huden.

Se videohilsen fra Nadia

Fuld profil

Pris

24.950 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. bøger og udsøgt forplejning på alle kursets undervisningsdage. Betaling 21 dage før kursets start.

Varighed: 5 moduler

Tilmeld dig kurset

Startdato: 24. september 2024 kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  24. september 2024
Modul 2:  24. oktober 2024
Modul 3:  20. november 2024
Modul 4:  12. december 2024
Modul 5: 21. januar 2025

Aros Konference, København
Startdato: 25. september 2024 kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  25. september 2024
Modul 2:  23. oktober 2024
Modul 3:  21. november 2024
Modul 4:  19. december 2024
Modul 5: 23. januar 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 4. februar 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  4. februar 2025
Modul 2:  11. marts 2025
Modul 3:  9. april 2025
Modul 4:  6. maj 2025
Modul 5: 17. juni 2025

Aros Konference, København
Startdato: 5. februar 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  5. februar 2025
Modul 2:  13. marts 2025
Modul 3:  10. april 2025
Modul 4:  8. maj 2025
Modul 5: 19. juni 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 13. maj 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  13. maj 2025
Modul 2:  19. juni 2025
Modul 3:  19. august 2025
Modul 4:  9. september 2025
Modul 5:  7. oktober 2025

Aros Konference, København
Startdato: 14. maj 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  14. maj 2025
Modul 2:  17. juni 2025
Modul 3:  20. august 2025
Modul 4:  11. september 2025
Modul 5:  9. oktober 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 16. september 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  16. september 2025
Modul 2:  21. oktober 2025
Modul 3:  19. november 2025
Modul 4:  17. december 2025
Modul 5:  3. februar 2026

Aros Konference, København
Startdato: 17. september 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  17. september 2025
Modul 2:  23. oktober 2025
Modul 3:  20. november 2025
Modul 4:  15. december 2025
Modul 5:  5. februar 2026

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Kursuskategorier

Loading