calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Tilmeld dig Aros Blog ligesom 28.576 andre videbegærlige!

Vores Kommunikations-Wiki

 • 6564

Hvad er det nu lige CSR står for? Hvad er en kommunikationsmåling helt præcist? Brug vores ordbog om kommunikation, og få de svar, du mangler. Vi har markedets allerstørste udvalg af kurser om kommunikation, så vi ved, hvad vi taler om!

Anerkendende kommunikation

Hvad er anerkendende kommunikation?

Anerkendende kommunikation handler om at respektere hinanden og se hinandens ressourcer. Anerkendende kommunikation handler om at værdsætte hinandens indsats. Ved anerkendende kommunikation henvender man sig til hinanden, på en måde der er præget af respekt og tro på, at andre gør, det bedste de kan.
Anerkendende kommunikation kan fremme forståelsen og respekten for hinanden i en virksomhed.

Branding

Hvad er branding?

Branding er et vigtigt systematisk redskab, hvori integration af kultur og identitet indarbejdes i virksomhedens strategi. Virksomhedens produkter skal gøres genkendelige og attraktive for forbrugerne. Derfor er det vigtigt at tillægge sine produkter et sæt symbolske værdier og opbygge et image omkring det.  På den måde er det ikke kun en vilkårlig vare, som kunden køber, men mere et ønske om at udtrykke en bestemt form for identitet ved at eje netop dette produkt.

Lær mere om branding

Temadag om branding

Corporate social responsability (CSR)

Hvad er corporate social responsability?

Corporate social responsability forstås som en virksomheds sociale ansvar. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima.
I erhvervslivet ses CSR som en del af virksomhedens forretningsstrategi med henblik på at skabe værdi for virksomheden, hvilket også kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR.

Damage Control

Hvad er damage control?

Damage control er et begreb inden for krisekommunikation. Kort fortalt er det en metode til at slippe ud af en ubehagelig situation. Det vigtigste inden for damage control og krisekommunikation generelt er at komme først på banen og sætte dagsordenen. Så står du stærkt i den kommunikationskamp, der udspiller sig i aviserne, i radioen, på skærmen og på nettet.

Specifikke værktøjer inden for damage control

Der findes forskellige værktøjer, der kan bruges til damage control. Firebreaking er, hvor man konstruerer afledningsmanøvre for at fjerne fokus fra en ubehagelig sag. Informationsoverbelastning kan bruges til at sprede så mange informationer, at de kritiske informationer drukner. Man kan også vælge at lave et informationsstop: Intet svar – ingen kommentarer – ingen reaktion.

Hvis man ønsker at udelukke et medie eller en journalist, kan blacklistning være muligheden. Man kan ligeledes vælge at føre en negativ kampagnepolitik, hvor man undergraver modpartens troværdighed. Mulighederne er mange, når virksomheder skal slippe ud af ubehagelige situationer.

Ekstern Kommunikation

Hvad er ekstern kommunikation?

Ekstern kommunikation er den kommunikation, der kommer fra virksomheden til omverdenen. For at opnå en god ekstern kommunikation forudsætter det, at virksomheden har en god intern kommunikation.

Ved god ekstern kommunikation kan en virksomhed opnå: indflydelse, anerkendelse, positionering samt samarbejdsaftaler.

Når man arbejder med ekstern kommunikation, er det vigtigt:

 • At man kommer gennem støjen
 • Når ud til målgruppen
 • Skaber relevans

Lær mere om ekstern kommunikation

Kurser i ekstern kommunikation

E-mail kommunikation

Hvad er e-mail kommunikation?

Brug af e-mail kommunikation har i den grad overtaget det fysiske brevs funktion. Det er en-vejs-kommunikation, der sendes elektronisk, hvor meddelelsen til modtager ligger i indbakken indenfor få sekunder.
Konkrete problemstillinger
E-mail kommunikation har langt flere fordele end det gammeldags brev. Du sikrer, at du altid kan kopiere det, samt at den kan gemmes. Dette er med til at løse eventuelle misforståelser under en e-mail kommunikation, da man altid kan hente de tidligere besvarelser frem og dokumentere.
Dog skal man være opmærksom på små faldgruber, som gør at der hver eneste dag sker misforståelser under en mailkorrespondance. Vi har ikke kroppen eller vores stemme, som kan være med til at vise hvis noget skal siges ironisk eller meget alvorligt. Og derfor kan folk hurtig få en forkert opfattelse af, hvad der konkret står i mailen. Sig det derfor meget tydeligt med ord.

Lær mere om e-mail kommunikation

Kursus i e-mail kommunikation

Facebook-politik

Hvad er en Facebook-politik?

En Facebook-politik kan bruges til at konkretisere hvor meget og hvordan de ansatte må bruge Facebook. Når der skal udarbejdes en Facebook-politik, skal der tages udgangspunkt i virksomhedens værdier og lade dem være afsæt til, hvilken brugeradfærd virksomheden ønsker at medarbejderne skal have på Facebook. I en Facebook-politik bør der tages stilling til tidsforbrug, sikkerhedsspørgsmål og kommunikationsform.

Lær mere om brugen af sociale medier

Kursus i sociale medier

Faglig formidling

Hvad er faglig formidling?

Faglig formidling handler om at gøre komplekse pointer forståelige for ikke-fagfolk. Det handler om at formidle kompliceret stof på en måde, så det bliver tilgængeligt på en relevant, interessant og læsevenlig måde.

Faglig formidling handler om at bygge bro mellem et fagligt univers og læserens univers.

Lær mere om faglig formidling

Kursus i faglig formidling

Forandringskommunikation

Hvad er forandringskommunikation?

En forandring udvikler sig i en virksomhed på grund af interne og eksterne kræfter. Der er bl.a. mange strømninger i samfundet som præget en virksomhed.
Forandringer omfatter ofte at hele virksomheden forandres. der sker en kvalitativ forandring, som indebærer, at tankemønstre, virkelighedsbeskrivelse og handlinger ændres.
For at en virksomhed kan være forandringsparat, er det nødvendigt med en klar forandringskommunikation.

Lær mere om forandringskommunikation og forandringsledelse

Kursus i forandringsledelse

Interkulturel kommunikation

Hvad er interkulturel kommunikation?

Globaliseringen har haft en påvirkning på mange virksomheder, og den interkulturelle kommunikation er kommet i fokus.
Interkulturel kommunikation er helt konkret kommunikationen mellem folk med forskellig kulturel baggrund. for at undgå kulturelle konflikter i virksomheden, skal der fokuseres på den interkulturelle kommunikation.
Hvis en virksomhed opnår en succesfuld interkulturel kommunikation, kan det resultere i en arbejdsplads, hvor alle medarbejderne føler sig værdsat i virksomheden på baggrund af deres individuelle kvaliteter.

Journalistik

Hvad er journalistik?

Journalistik handler om at indsamle og formidle fakta, nyheder og meninger gennem massemedierne.

Lær mere om journalistik

Kursus i journalistik

Kommunal kommunikation

Hvad er kommunal kommunikation?

Kommunal kommunikation er en bred vifte af formidlingsarbejde, hvori der skal sælges en service overfor de danske borgere. Det offentlige er en stor organisation, hvorfor der ligger en stor udfordring i at kunne kommunikere div. regler og retningslinjer ud, så alle lag i samfundet forstår budskabet indenfor de specifikke områder.

Kommunikation

Hvad er intern kommunikation?

Målet med intern kommunikation er at skabe og vedligeholde gensidigt gode relationer mellem virksomheden og dens medarbejdere. Intern kommunikation er en afgørende del af en virksomheds succes.

Lær mere om intern kommunikation

Kursus i intern kommuniaktion

Kommunikationsmåling

Hvad er kommunikationsmåling?

Kommunikationsmåling er et vigtigt redskab, der kan være med til at måle effekten af en kampagne eller den kommunikation, som bliver sendt ud til omverdenen. Målingen giver klare tal på effektiviteten og resultaterne af virksomhedens kommunikation. Hvilke aktiviteter fungerer og hvilke ting burde droppes. Der kan måles ud fra flere forskellige faktorer. Først og fremmest er det vigtigt at der måles, undersøges og føles så man arbejder sig frem til et klart billede af, hvem man henvender sig til.
Eksempler på hvad der kan måles:

 •  Hjemmesider
 •  Intranet
 •  Pressearbejde
 •  Ledelseskommunikation

Kommunikationspolitik

Hvad er kommunikationspolitik?

En virksomheds kommunikationspolitik skal afspejle de værdier, ledelsen ønsker, skal repræsentere virksomheden, både internet og eksternt.
En kommunikationspolitik skal skabe klare retningslinjer for medarbejderne, og skal, ligesom sprogpolitikken, være en integreret del af virksomhedsstrategien.

Kommunikationsstrategi

Hvad er en kommunikationsstrategi?

Kommunikationsstrategien skal definere en virksomheds overordnede kommunikationsmål, som både dækker kommunikations- og sprogpolitikken i virksomheden. Der skal opstilles retningslinjer for den interne adfærd i virksomheden, og samtidig skal der være klare mål for den eksterne kommunikation.

Krisekommunikation

Hvad er krisekommunikation?

Når der opstår en krise i en virksomhed, er det vigtigt at virksomheden håndterer situationen korrekt. En klar krisekommunikation er derfor en vigtig del af en virksomheds overordnede strategi.
Krisekommunikation kan bruges til at minimere konsekvensen af en krise, samt begrænse de imagerelaterede skader virksomheden kan have pådraget sig under en krise.

Mediehåndtering

Hvad er mediehåndtering?

Mediehåndtering handler om at fremme dit eget budskab, hvad enten det drejer sig om produkter, påvirkning af myndigheder, markedsmagt eller opbygning af image. Mediehåndtering kan også handle om, hvordan du skal fortælle en rigtig historie, når journalisterne er ledt på vildspor.
Målet med mediehåndtering er indflydelse og synlighed i offentligheden. Midlet til dette er strategisk kommunikation.

Når der skal lægges en plan for en virksomheds mediehåndtering, er det nødvendigt at have gjort sit strategiske hjemmearbejde. Der skal lægges en positioneringsstrategi – altså skal der kortlægges, hvor man befinder sig i forhold til andre relevante aktører, hvor man vil hen, samt hvad der skal til for at komme derhen.

Lær mere om mediehåndtering

Kursus i medietræning

Non-verbal kommunikation

Hvad er non-verbal kommunikation?

Non-verbal kommunikation er alt det usagte, men som i sidste ende kan være alfa omega i forbindelse med din kommunikation.  Den kan være med til at: erstatte, supplere, modsige samt regulere den verbale kommunikation. Er man ikke opmærksom på denne del af sin kommunikation, eller passer den ikke ind i resten af konteksten, vil det signalere usikkerhed og uprofessionalitet.

Eksempler på nonverbal kommunikation:

 • ansigtsudtryk
 • øjenkontakt
 • gestik
 • kropsholdning
 • kropssprog
 • udseende
 • beklædning

Offentlig kommunikation

Hvad er offentlig kommunikation?

Offentlig kommunikation er den kommunikation, der foregår mellem de offentlige institutioner og borgerne. God offentlig kommunikation indebærer en velovervejet, varieret og sikker kommunikation mellem de to. Der skal fra det offentliges side skabes korte og letforståelige sætninger, så ingen føler sig tabt i det offentlige sprogbrug.

Præsentationsteknik

Hvad er præsentationsteknik?

Præsentationsteknik er den måde, hvorpå man præsenterer et givet emne. En god præsentationsteknik kræver, at man kan fange modtagerens opmærksomhed ved hjælp af ord og kropssprog.
En god præsentationsteknik skaber en effektiv kommunikation mellem afsender og modtager, og formidler budskabet ud – klart og tydeligt.

Lær mere om præsentationsteknik

Kursus i præsentationsteknik

Public relations

Hvad er public relations?

PR er et strategisk værktøj, som en virksomhed anvender for at brande, profilere og synliggøre sig for omverdenen. PR anvendes primært via massemedier til at pleje virksomhedens omdømme. Der skal skabes fokus på værdierne og opbygges positive historier, der relaterer til virksomheden.

Lær mere om public relations (PR)

Kurser i pressekommunikation

Sociale medier

Hvad er sociale medier?

Sociale medier er en web-baseret teknologi, hvor en interaktion mellem virksomheder og brugere skabes i den eksterne kommunikation. Denne form for medie kan være med til at give mere åbenhed fra virksomhedens side, og vil resultere i en større fællesskabsfølelse via de sociale relationer som opstår gennem dialog. De sociale medier sikrer større deltagelse fra brugerens side. På den måde kan det give virksomheden en værdifuld brandingværdi.
Eksempler på sociale medier:

 • Facebook
 • Twitter
 • Blogs
 • LinkedIn

Lær mere om de sociale medier
Kursus i sociale medier

Spin

Hvad er spin?

Spin er et kommunikationsværktøj, som virksomheder og politikere bruger til at påvirke deres image i det offentlige rum. Spin kan bruges til at dreje en nyhed i en bestemt retning, som tilgodeser den  pågældende virksomhed eller person.

Sprogpolitik

Hvad er sprogpolitik?

Sproget er en vigtig del af en virksomheds branding. Den måde man formulerer sig på over for kunder, er afgørende for den måde, kunderne opfatter virksomheden. En sprogpolitik i virksomheden skal ligeledes sikre, at medarbejderne skriver ensartet, og møder kunderne på samme måde. Når en virksomhed udarbejder en sprogpolitik, er det vigtigt at holde sproget i et klart og forståeligt sprog.

Virksomhedskommunikation

Hvad er virksomhedskommunikation?

Virksomhedskommunikation er et strategisk ledelsesbegreb, som fungerer strategisk såvel som operationelt. Kommunikationen i virksomhederne er blevet mere flyende, medarbejderne kommunikere på kryds og tværs afdelingerne imellem, og der er en konstant strøm af kommunikation ind og ud af virksomheden. Det er derfor vigtigt, at der er klare retningslinjer i en virksomheds kommunikation, så medarbejdere og andre interessenter forstår dens værdier.

Virksomhedskommunikation skal være:

 • Transparent
 • Faktabaseret
 • Udfordrende
 • Profitskabende
 • Original
 • Etisk
 • Fællesskabsorienteret

Webkommunikation

Hvad er Webkommunikation?

Webkommunikation er kommunikation, der foregår online, dog ikke kommunikation via e-mails. Webkommunikation er typisk envejs-kommunikaton, hvor en afsender videregiver informationer til flere modtagere. I nogle tilfælde opfordres der til kommentarer, hvorved kommunikationen bliver flervejs-kommunikation.

I en bredere forstand kan webkommunikation betragtes som en helhed, der omfatter for eksempel en hjemmesides opbygning og design.

Eksempler på webkommunikation:

 • Teksten på en virksomheds hjemmeside
 • Indlæg på en virksomheds intranet
 • Artikler hos online nyhedsmedier
 • Indlæg på virksomhedsblogs eller private blogs

Lær mere om webkommunikation


Kursus i webkommunikation

Guide til bedre webkommunikation

Klik her, og se alle vores (cirka 2 mia.) kurser og korte uddannelser!

Her er et lille udsnit af de allermest populære af dem:

 

Tag del i diskussionen

Loading
Hent GRATIS e-bog om kommunikation!

Hent GRATIS e-bog om kommunikation!

Gør som 15.347 andre: Tilmeld dig vores blog, og få gratis vores e-bog "99+1 hemmeligheder om kommunikation"!

Din tilmelding er modtaget. Vi sender e-bogen til dig inden for få minutter.