calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Pindstrup Mosebrug: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Sven Erik Lanng har taget Mini MBA i Sustainability Management. Han er cand. agro. hos Pindstrup Mosebrug A/S. Han skriver følgende om Pindstrup Mosebrug A/S bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

Pindstrup Mosebrugs vision for bæredygtighed

Vores ambition er formuleret på engelsk: In this decade, Pindstrup will transform to a green global company and supplier of growing media and accessories to the horticultural industry.

In the process the company will grow and deliver improved financial results.

Pindstrup Mosebrugs bæredygtige tiltag (i udvalg)

Den vigtigste udvikling er erkendelsen af, at bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje nødvendigvis må være den grundlæggende forudsætning for den fremtidige udvikling af virksomheden. Resultaterne af tiltag skal kunne dokumenteres for at kunne evalueres, og vi er derfor gået i gang med at definere målepunkter i relation til miljømæssig, social og ledelsesmæssig adfærd og formåen. Når vi har etableret en ”baseline”, vil vi tage næste skridt og definere ønsket udvikling for hvert af målepunkterne.

Der er også sat praktiske tiltag i værk, for eksempel:

  • lokal produktion af træfiber som råvare. Træfiber er et cirkulært produkt og har derfor en mindre klimapåvirkning end sphagnum
  • lokal produktion af andre råvarer med en cirkulær profil, – råvarer baseret på restprodukter fra biogasanlæg og sidestrømme fra skovindustri
  • nye kedler til dampproduktion baseret på strøm i stedet for brændsel
  • elektrificering af kørende materiel på vores fabrikker
  • installering af solfangere til generering af grøn energi / strøm

Pindstrup Mosebrugs mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Vi har bevidst valgt at arbejde med de indsatsområder med størst betydning, – og dermed fravalgt små finurlige tiltag på nuværende tidspunkt.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading