calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

OIH: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Julie Reinau har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er arkitekt, byplanlægger og fotograf hos OIH. Hun skriver følgende om OIHs bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

OIHs vision for bæredygtighed

OIH står for Outside In Housing.

OIH er et hus og et byggesystem som er tegnet og udviklet gennem snart et årti. Det er der kommet fantastisk arkitektur ud af som er realiseret i det første OIH projekt. Huset er en prototype og en investering i at bringe et bæredygtigt produkt på markedet, der kan leve op til vores vision om arkitektur og rum.

OIHs bæredygtige tiltag (i udvalg)

FAKTA om Outside In Housing:

  • OIH er et hus med et meget lavt vedligehold og lang holdbarhed
  • OIH er bygget af stål, som er boltet sammen, hvilket sikrer at det kan skilles ad og genanvendes 100%. Valget af stål som byggemateriale har gjort det muligt at optimere materialeforbruget samtidig med at materialet har arkitektonisk overraskende egenskaber, som er udnyttet til at skabe åbne rum, der trækker naturen ind i huset og dermed skaber en livsform, hvor naturen får mere plads i hverdagen
  • OIH er indvendigt udført i ikke overfladebehandlet og 100% genanvendeligt træ (planker på alle overflader)
  • OIH er punktfunderet med et minimalt fodaftryk og minimal jordhåndtering, hvor eksisterende terræn er bibeholdt. Huset har trævinduer med minimal brug af aluminium udvendigt
  • Glasarealet på OIH er maksimeret, så solen er anvendt som opvarmningskilde over hele dagens forløb fra morgen til aften
  • OIH er naturligt ventileret
  • OIH bygges udefra og ind og monteres på få dage. Klimaskærmen sikres med det samme og byggetiden reduceres og dermed også ressourceforbruget under byggeriet

OIHs mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

OIH er som helhed et nyt og overraskende bud på bæredygtig arkitektur.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading