calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Temadøgn: Innovation i praksis

I løbet af temadøgnet kommer I hele vejen rundt: innovationskommunikation, implementering af innovative processer og innovationskultur

Det får I bl.a. ud af temadøgnet:

  • I lærer, hvordan innovation bliver en naturlig del af de daglige arbejdsgange
  • Innovativ og kreativ tænkning bliver naturligt for jer og jeres samarbejde
  • I bliver i stand til at motivere kolleger og medarbejdere til at tænke ud af boksen
  • I lærer, hvordan i slipper kontrollen og bryder med vanen
  • I får redskaber til at udvikle innovative projekter og strategier
  • Og meget mere…
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Ring på telefon 70 278 279 eller send en mail til info@arosbusinessacademy.dk og få en snak om, hvordan netop jeres temadøgn i innovation skal se ud.

Hvem bør overveje temadøgnet?

Temadøgnet i innovation er for jer, der ønsker at gøre innovation til en naturlig og produktiv del af det daglige arbejde, eller for jer der er nysgerrige på, hvad innovation kan være for jer. I er fx:

  • En virksomhed, organisation eller afdeling
  • Et innovationsteam
  • Et lederteam eller en projektgruppe.

Det handler om jer – og jeres innovation!

Temadøgnet er en intens oplevelse, og I får jord under neglene og masser af erfaring med innovation i praksis. I løbet af temadagen hiver vi innovation helt ned på jorden, og gennem praktiske øvelser og cases får I redskaber til at skabe en innovationskultur i virksomheden eller teamet. Vi arbejder med at give jer en fælles referenceramme, så I i fællesskab kan arbejde med jeres konkrete vision for jeres fremtidige innovation.

Mærk synergieffekten med ægte innovation

Ægte innovationskultur er ikke noget, man kan pådutte en virksomhed oppefra og ned – i hvert fald ikke med succes. Det handler om at give medarbejderne inspiration og redskaber til at tænke i innovation til hverdag. Temadøgnet ruster jer til at deltage aktivt i de innovative processer på arbejdspladsen, og giver jer en ny tilgang til, hvad det vil sige at være kreativ og innovativ. I løbet af temadøgnet vil I opleve, hvad det vil sige at indgå i innovative processer, og I vil mærke den synergieffekt, der skabes, når man i fællesskab finder nye løsninger!

Temadøgn: Innovation i praksis

Temadøgnet i innovation og innovationskultur løber over 24 timer fra kl. 9.00 om morgenen til kl. 9.00 dagen efter. Selve workshoppen ligger de første 12 timer. Derefter “sover I på det” og morgenen efter vil der være uformel opfølgning og forskellige refleksionsøvelser. Der kan suppleres med opfølgning og efterfølgende sparring. Vi udarbejder den præcise udformning af kurset sammen med jer, så temadøgnet bliver tilpasset netop jeres behov.

Deltagerantal

Det er helt op til jer, hvor mange I vil deltage. Uanset om I vil være 5 eller 500 bliver temadagen formet efter deltagerne, så alle får noget ud af det.

Kursuskategorier

Loading