calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Recruitment Manager Uddannelsen

Tag med på Danmarks mest ambitiøse rekrutteringsuddannelse! Uddannelsen klæder dig på til at varetage eller administrere samtlige aspekter af jeres rekrutteringsprocesser fremover, så I finder de helt rette medarbejdere og sparer tid og penge på fejlansættelser. Uddannelsen giver jer desuden mulighed for at skære ned på eksterne bureauer.

De 7 bedste grunde til at tage rekrutteringsuddannelsen

 • Du bliver arbejdspladsens ekspert i rekruttering – og du får papir på dine kompetencer
 • I sikrer jer færre dyre, tidskrævende og frustrerende fejlansættelser!
 • Du lærer at mestre rekrutteringsprocessen fra rekrutteringsanalyse til tiltrækning, udvælgelse, ansættelse og onboarding af nye medarbejdere
 • Du lærer at arbejde strategisk med rekruttering og kan udarbejde en rekrutteringsstrategi for arbejdspladsen
 • Du bliver fortrolig med de nyeste teknologiske muligheder
 • Du får en vigtig forståelse af de bias-risici, der er i jeres rekruttering og lærer at komme omkring dem
 • Du får en langt dybere forståelse af det nuværende og fremtidige arbejdsmarked.

Vi afholder kurser og uddannelser for hele erhvervslivet, bl.a. ...

 • Vestas logo
 • Nordea logo
 • Rambøll logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Hvem bør deltage på rekrutteringsuddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til HR-medarbejdere, Business Partnere, HR-ledere, koordinatorer, Office Managers, team ansvarlige eller andre, der er ansvarlige for eller involverede i ansættelse af nye medarbejdere eller rekrutteringsprocessen.

Bliv undervist af folk, der ved, hvad de taler om

Det er ikke hvem som helst, du skal møde på Recruitment Manager Uddanneslsen. Underviserne har alle været toneangivende inden for rekrutteringsbranchen gennem de sidste 10-15 år. De har en massiv teoretisk viden og endnu mere praktisk know-how fra en lang række ledende stillinger og ekspertstillinger i branchen. Du kommer med andre ord til at lære af de bedste.

Uddannelsen er måske årets bedste økonomiske investering

Det er langt fra billigt at bruge eksterne rekrutteringsbureauer. Bruger I et eksternt bureau til at ansætte en medarbejder eller leder, betaler I typisk 4 x personens månedsløn til bureauet for rekrutteringsprocessen. Det er mange penge og et godt stykke mere end prisen for at sende en dygtig medarbejder på denne uddannelse! Og det er blot ift. én rekruttering!

Undgå dyre og frustrerende fejlansættelser!

Med rekrutteringsuddannelsen lærer du, hvordan I ansætter de helt rette mennesker, så I undgår at bruge tid og penge på fejlansættelser. Du lærer også, hvordan I hjælper de nye medarbejdere godt i gang i deres stilling, så de ikke springer fra af de forkerte årsager.

 

Dit udbytte

 • Du får en grundig viden om både traditionel og moderne psykologisk teori og praksis, som du kan bruge i både professionel og privat sammenhæng.

 • Du får en langt bedre forståelse af dine egne og andres tankemønstre. På den måde bliver du i stand til at handle mere hensigtsmæssigt, fordi du ved, hvorfor folk gør, som de gør.

 • Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter, der sikrer, at du får et kompetenceløft, du kan trække på resten af din karriere.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsgiver får en medarbejder, der kan udvikle arbejdspladsen i retning af bedre samarbejde, bedre relationer (både internt og eksternt) og en sundere arbejdskultur.

 • Din arbejdsgiver får en vigtig sparringspartner, der forstår den menneskelige psyke, menneskelige relationer og menneskelig adfærd.

 • Din arbejdsgiver får en medarbejder, der kan samarbejde bredt (med mange persontyper) og er mere afbalanceret og reflekteret.

 

Rekrutteringsuddannelsen består af i alt 10 kursusdage. Der er placeret to kursusdage per måned. Uddannelsen strækker sig altså over cirka 5 måneder. Læs om kursusdagene herunder.

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #1:
Rekrutteringsstrategier & arbejdsmarkedet

 

Strategi handler om at forstå fremtiden og at planlægge og eksekvere, så det matcher virksomhedens vision, mission, målsætninger og ikke mindst værdisæt. Vi agerer i en turbulent og foranderlig verden og oplever samtidig ofte interne krav om hurtighed, effektivitet og kvalitet i rekrutteringerne og HR. Derfor er det væsentligt både at sætte fokus på, hvad der eksternt påvirker, og forholde os til, hvordan vi bruger den viden internt til at skabe bæredygtige resultater og bidrage til virksomhedens målsætninger.

Det danske arbejdsmarked i dag byder på ressourceknaphed, nye generationer med nye krav, fleksible arbejdspladser, hævet pensionsalder og meget mere. Vi ser på de vigtigste faktorer og de muligheder og udfordringer, det giver ift. at få de bedste kandidater ombord i dag – samt forventningerne til fremtiden, og hvordan vi kan forberede os på den.

Som recruiters skal vi levere de mennesker, der kan og vil omsætte virksomhedens strategi og målsætninger til virkelighed i den eksisterende organisation. Derfor bør vi både forholde os til virksomhedens samlede strategi, vores nuværende organisation og dens omverden og under disse forudsætninger bidrage til med en effektiv rekrutteringsstrategi.

Hvordan laver man en rekrutteringsstrategi og konkretiserer den til mål og handlinger og samarbejde med resten af organisationen? Fokus på kursusdag 1 er at forstå og agere både i vores eksterne og interne omverden og at kunne lave rekrutterings strategier, der kan fungere effektivt.

 

De primære temaer, vi behandler på dag 1:

 • Arbejdsmarkedet i dag og i fremtiden
 • Virksomhedens strategi, mission, vision
 • Udarbejdelse af rekrutteringsstrategi
 • Samarbejde med resten af organisationen.

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #2:
Behovsanalyse, employer branding & internt samarbejde

 

Nogle gange går rekrutteringer ikke som planlagt eller ønsket. Vi får ikke de rette ombord, eller de stopper hurtigt. Hvad kan vi gøre for at minimere risikoen i planlægningsfasen, og hvordan kan vi lægge op til et internt samarbejde, der giver bedst muligt afsæt for gode rekrutteringer? Og hvis det går galt, hvordan og hvad kan vi lære af det?

Vi ser på mulighederne ved behovsanalyse, hvor personlige og faglige kompetencer afdækkes. Desuden er viden om organisationen, rollen, prioriterer og samarbejde med lederen og i afdelingen vigtige parametre for succes. Vi fokuserer også på læring både igennem efter-evaluering af selve rekrutteringen og tiden derefter. Vi stiller skarpt på, hvordan vi selv og resten af organisationen kan samarbejde for at sikre bedst mulige resultater og at bruge vores viden og læring fra rekrutteringerne.

Employer branding kan hjælpe os med at tiltrække og fastholde de mest relevante kandidater og medarbejdere. Men hvordan skaber vi en strategi for det og arbejder konkret med det i organisationen? Vi kigger på de tendenser, der rører sig i og uden for Danmark. Og vi ser på, hvordan vi kan skabe en realistisk strategi, der bygger på virksomhedens udfordringer og styrker inden for medarbejdertiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Desuden ser vi på virksomhedens DNA – det reelt oplevede og levede brand – og på hvordan og hvor det kan kommunikeres.

 

De primære temaer, vi behandler på dag 2:

 • Behovsanalyser ved rekruttering
 • Samarbejde med afdelingen og lederen
 • Læring ved efter-evaluering
 • Employer branding – tendenser
 • Employer branding – strategi & eksekvering.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #3:
Tiltrækning af kandidater

 

Gennemgang af traditionelle job opslag, annoncering og search. Muligheder for utraditionelle opslag, branding og alternative veje til at tiltrække og finde både aktivt søgende og passive kandidater.

Vi kigger ind i, hvordan man som virksomhed og som medarbejder ved simple værktøjer kan tiltrække de rigtige medarbejdere. Her skal vi både arbejde med de lange seje træk, dvs. at bearbejde kandidater på den lange bane. Men også hvordan vi hurtigt kan udarbejde en kampagne, når vores forretningsstrategi pludselig er ændret, og vi har meget kort tid.

Fokus er også på, hvordan man følger sine målgrupper og følger med i, hvad de værdsætter i et job, og hvad der kan motivere dem til at skifte job.

Vi ser også på utraditionelle og anderledes tilgange. Der kan være meget at hente ved at skille sig ud som virksomhed.

 

Det arbejder vi med på dag 3:

 • Annoncering er en sikker tidsrøver
 • Jobopslag: Go eller no-go?
 • Lær at skrive jobopslaget på forskellige platforme
 • Annoncering og tiltrækning via linkedin
 • Alternative annoncer – video, oldschool, teasere
 • Search og tiltrækning af kandidater
 • Brug af netværk i din egen virksomhed
 • Brug af dit eget netværk
 • Hvilke målgrupper vil du gerne brandes over for?
 • Hvad tænder din målgruppe på?
 • Hvordan kan du skille dig ud som virksomhed
 • Skal det være så dyrt at tiltrække de rigtige medarbejdere?

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #4:
Håndtering af kandidater

 

Vi fortsætter arbejdet fra forrige dag. Vi fokuserer desuden på, hvordan vi plejer de kandidater, som nu er interesserede i vores arbejdsplads, men som endnu ikke er blevet vores nye medarbejdere. Hvordan bevarer vi deres interesse, og hvad kan vi gøre for at komme i bedre dialog med dem?

Vi er konstant i dialog med potentielle kandidater, og vi skal i alle sammenhænge være professionelle og etiske i vores kommunikation og tilgang til disse.

De primære temaer for dagen:

 • Kandidatpulje og kandidatpleje
 • Strategi for Employer Branding på digitale platforme
 • Alternativ tiltrækning af kandidater
 • Kommunikation til kandidater
 • Uopfordret kontakt
 • Udvælgelse af kandidater til videre forløb
 • Tips og tricks ved tiltrækning af kandidater
 • Rekrutteringstrends internationalt ift. tiltrækning af kandidater
 • Professionnalisme og etik er et must for ikke at ødelægge jeres brand
 • Det er en on-going proces at tiltrække de rigtige medarbejdere.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #5:
Testværktøjerne

 

Testværktøjer anvendes i stigende grad i forbindelse med rekrutteringer. Der findes en lang række metoder, der kan hjælpe til at klarlægge bestemte forhold ift. ansøgeren. Vi gennemgår og afprøver selv de mest udbredte testmetoder og deres muligheder og faldgruber.

 

De primære temaer, vi behandler på dag 5:

 • Hvorfor benytte testværktøjer?
 • Hvornår kan man med fordel benytte tests?
 • Faldgrupper og ulemper omkring testværktøjer
 • Personlighedstest
 • Jobsimuleringstest
 • Kognitiv test
 • Færdighedsprøver
 • Etik og moral omkring testfeedback
 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger testudbyder?

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #6:
Interviewteknikker & observationer

 

Jobinterviewet har blandt andet til formål af afdække motivation, faglige kompetencer, personlige kompetencer samt værdier. Målet er et match mellem den rigtige kandidat, virksomheden og rollen. Vi gennemgår og afprøver interviewteknikker, spørgetyper, lytning og observationer, der kan give jer mest mulig indsigt. Men også andre typer af observationer af og oplysninger om kandidater der kan bidrage i processen. Med bias er der fokus på de forforståelser, stereotyper og fordomme, vi ubevidst tager med os i samtalerne – og som vi skal blive mere bevidste om.

 

De primære temaer, vi behandler på dag 6:

 • Matchning af kandidaten
 • Interviewteknikker og observationer
 • Interviewøvelser og feedback
 • Tips til det gode interview
 • Risikoen for bias.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #7:
Samtaler & referencer

 

Hvordan sætter vi de optimale rammer for rekrutteringssamtalen, og hvordan bygger vi en samtale op, så den giver alle parter størst muligt udbytte, og vi får afdækket viden, færdigheder og motivation? Vi arbejder med, hvordan samspillet er under samtalen, dels mellem kandidat og interviewer, men også i forhold til eventuel observatør eller rekrutterende leder. Herunder kropssprog, lytning, observationer, etc. Du bliver også klogere på, hvordan din egen ageren og tilgang under en samtale kan blive opfattet.

De nye teknologiske landvindinger kan tilbyder værktøjer i forbindelse med jobsamtaler, og vi kigger således på, hvordan vi kan bruge teknologien i interviewsammenhænge.

Efter samtalerne med kandidaten kan referencer være et nyttigt bidrag til vores beslutningsproces. Derfor arbejder vi med, hvad der er vigtigt i forhold til at tage referencer. Hvordan tager vi dem, og hvordan vurderer vi deres reelle værdi?

 

De primære temaer, vi behandler på dag 7:

 • Forberedelse til samtalen
 • Typer af samtaler
 • Design af spørgeramme, herunder, hvad kan vi ikke komme ind på?
 • Præsentation af stillingen, dig og virksomheden
 • Brugen af cases i samtaler
 • Hvordan forløber den gode samtale?
 • Hvordan sikrer vi en balance i samtalen?
 • Din og andres deltageres rolle i samtalen
 • Hvordan vi tager referencer der giver værdi?

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #8:
Udvælgelse & evaluering

 

Vi fortsætter arbejdet med samtalerne og går over i evalueringen og udvælgelse af de rette kandidater. Hvordan sikres et kvalificeret beslutningsgrundlag, så den bedste kandidat vælges – og ikke blot den, der klarer sig bedst til samtalen? Vi ser på koblingen mellem behovsanalysen og udvælgelseskriterier samt alternative metoder til at vurdere kandidaten, fx ved jobsimuleringstest og færdighedsprøver.

Når en kandidat er valgt og aftalen er indgået, skal vi have afsluttet processen over for kandidaterne og andre interessenter.

Med persondataforordningen (GDPR) er der en række regler, der er væsentlige at kende til og forholde sig til, når man driver en rekrutteringsproces. Dem gennemgår vi på denne dag.

 

De primære temaer, vi behandler på dag 8:

 • Færdighedsprøver og jobsimuleringstest som bidrag i vurderingen
 • Evaluering af kandidat – ud fra hvad, og med hvem?
 • Valg af den rette kandidat
 • Jobsimuleringstest og færdighedsprøver
 • Den gode tilbagemelding til ansøgerne
 • Påbegyndelse af onboarding med den kommende nye medarbejder
 • GDPR i en rekrutteringssammenhæng.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #9:
Onboarding, coaching & fastholdelse

 

Onboarding er meget mere end at sikre de praktiske ting ifm. En ny kollega. En effektiv on-boarding giver hurtigere en succesfuld medarbejder, der har lyst til at blive længe.

Her gennemgås nogle af de metoder, teknikker og handlinger, der kan gennemføres i tiden før opstart, under opstart og i de første og sværeste måneder, der kan bidrage til en succes eller fiasko både for den nye medarbejder, lederen og organisationen.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Rekrutteringsuddannelsens dag #10:
Samarbejde med rekrutteringsbureauer

 

I nogle sammenhænge vælges eksterne samarbejdspartnere til at varetage hele eller dele af rekrutteringsprocessen. Det kræver fortsat en del af virksomheden at bruge ekstern assistance, hvis det skal blive en succes.  Eksterne muligheder, faldgruber og succeskriterier gennemgås.

Vi ser også på fremtidens rekruttering:

Måske forsvinder behovet for ansøgninger og CV´er, når teknologien i højere grad giver os mulighed for at tiltrække, udvælge og at undgå bias i rekrutteringer. Fremtidens rekrutteringsmetoder og -processer kan se helt anderledes ud end i dag og give os nye muligheder. Allerede nu bobler muligheder som test for LQ, data drevne beslutninger, Online profiler og nye processer for samtaler og tests.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Fagligt stærkt pensum

Forud for hver af uddannelsens 10 undervisningsdage vil du få cirka 150 sider, som du kan læse løbende i de frirum du har mellem kursusdagene. Det lyder måske af meget, men det kan godt lade sig gøre. Også selvom du ikke er vant til at læse meget. Og også selvom du har travlt.

Pensum består udelukkende af bøger, artikler og uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret ved uddannelsens start. Pensum til de første to kursusdage bliver tilsendt inden undervisningen, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

mini mba, Steen hildebrandt

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler rekrutteringsuddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din uddannelse. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe.

mini mba, Steen hildebrandt

Få masser af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 4 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på din egen situation og rolle som rekrutteringskonsulent eller rekrutteringschef. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

 

mini mba, Steen hildebrandt

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

 

Pris

39.500 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. bøger og kompendier og eksklusiv forplejning på alle uddannelsens 10 undervisningsdage. Betaling 21 dage før uddannelsens start.

Varighed: 5 måneder med blandt andet 10 undervisningsdage (kl. 9-16)

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading