calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Holstebro Udvikling P/S: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Maj Britt Rosenmeyer Olsen har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er Adm. Direktør hos Holstebro Udvikling P/S. Hun skriver følgende om Holstebro Udviklings bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

 

Holstebro Udviklings vision for bæredygtighed

Holstebro Udvikling P/S arbejder for at gøre Holstebro til en moderne, grøn kulturkøbstad (vision).

Overordnet set arbejder Holstebro Udvikling P/S især med verdensmål 11 (’bæredygtige byer og lokalsamfund’) og verdensmål 17 (’partnerskaber’).

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Dette verdensmål repræsenterer det mål, Holstebro Udvikling P/S arbejder hen imod, nemlig udviklingen af bymidten som et bæredygtigt lokalsamfund. Vi arbejder særligt med undermål 11.3 om ’at gøre byerne inkluderende og bæredygtige’ – dette gør vi bl.a. ved at være en aktiv del af Code of Care’ Taskforce, der arbejder for social bæredygtighed – samt undermål 11.7 ’at give alle adgang til grønne offentlige rum’ – dette gør vi bl.a. ved at arbejde aktivt med visionen fra Byens Plan om at få mere grønt i bymidten.

Verdensmål 17: Partnerskaber

Dette verdensmål repræsenterer i høj grad den måde Holstebro Udvikling P/S arbejder på, nemlig i særdeleshed med undermål 17.17 om ’at tilskynde til effektive partnerskaber’. Ved at samle og sammensætte borgere og aktører i partnerskaber arbejder vi for at fremme viden og motivation til at engagere sig i udviklingen af bymidten mod en grøn kulturkøbstad.

Holstebro Udviklings bæredygtige tiltag (i udvalg)

Holstebro Udvikling P/S eksperimenterer med funktionen af byrum, bl.a. har vi i en periode omformet en p-plads til et grønt byrum med en verdensmålsudstilling. Vi afholder derudover også mange aktiviteter, som for eksempel:

Holstebro Udviklings mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Vi har lavet et logo og hashtag #HolstebroForFNsVerdensmål for at skabe øget bevidsthed om vigtigheden af verdensmålene og samle byen som en bevægelse, der arbejder mod et fælles mål, nemlig verdensmålene. De fleste butikker i gågaden og mange virksomheder, institutioner og foreninger har nu klistermærker med dette logo i vinduerne.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading