calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

ERIK arkitekter: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Gitte Frederiksen Kjølby har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er Arkitekt, Partner, Innovations- og udviklingschef hos ERIK arkitekter. Hun skriver følgende om ERIK arkitekter bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

ERIK arkitekters vision for bæredygtighed

Hos ERIK arkitekter vil vi sikre en bæredygtig adfærd i alt, hvad vi gør. Det betyder, at vi står på tre ben; internt kendskab og redskaber blandt medarbejderne, ekstern dialog med samarbejdspartnere samt vidensdeling på tværs af vores branche.

Vi tror på, at det er den måde, vi som en del af byggebranchen bedst muligt kan bidrage til at mindske vores CO2-udledning og dermed sikre naturen og fundamentet for sunde bæredygtige liv i fremtiden.

ERIK arkitekters bæredygtige tiltag (i udvalg)

Vores tiltag går hånd i hånd med vores ambitioner. Derfor har vi den seneste tid arbejdet med en intern forandringsproces, da det har været vigtigt for os, at alle i organisationen føler ejerskab over bæredygtighed, både i vores eget hus og på vores projekter.

Som en del af den forandringsproces har vi haft et ønske om at ”have orden i eget hus”, og derfor har vi udarbejdet vores første klimaregnskab. På baggrund af det er vi blevet klogere på, hvor og hvordan vi skal forandre interne arbejdsgange. Inden for vores tre ben har vi gjort følgende:

 

Internt kendskab og redskaber blandt medarbejderne

Gennem workshops for alle medarbejdere, har vi i fællesskab arbejdet med den overordnede ambition i forhold til bæredygtighed i ERIK arkitekter, som skal definere den adfærdsændring, der skal ske ved den enkelte i dagligdagen. Det resulterede i et bæredygtigheds-moonshot:

”Arkitektur, der giver mere tilbage, end den tager”

Det arbejdede en intern arbejdsgruppe videre med, så vi kunne finde frem til en række dogmer for vores projekter og konkrete værktøjer, der kan bruges af alle i dagligdagen.  ERIKs overordnede fortælling er: Vi tegner til liv. Derfor blev vores bæredygtighedsdogmer:

 

Vi tegner til omgivelserne

Vi tegner fra genbrug til adskillelse

Vi tegner ressourceansvarligt

Vi tegner til fællesskab

Vi tegner til bæredygtig adfærd

Vi tegner til sundhed og trivsel

Vi tegner god arkitektur for alle

Vi tegner langtidsholdbart

Vi tegner transformerbart

Vi tegner totaløkonomisk 

 

For at udarbejde konkrete værktøjer har vi arbejdet med, hvordan vi kan reducere vores negative aftryk og optimere vores positive aftryk.

 

Ekstern dialog med samarbejdspartnere

ERIK arkitekters første klimaregnskab viste ikke overraskende, at vores største impact ligger i scope 3 – altså via indirekte udledninger fra varer og tjenester, der forbruges i firmaet. Det gør, at vi fremadrettet har et øget fokus på klimabelastningen af vores indkøb af varer og ydelser samt vores transportmønstre. Vi ved dog også at den impact vi har gennem vores projekter er langt større end vores egne udledninger og derfor har vi skabt et bæredygtighedskompas, som bringes i spil på alle vores projekter fra start og anvendes til at navigere igennem bæredygtighedens mange facetter i projekterne.

Kompasset er udviklet så det rummer både et konkret værktøj, der understøtter de daglige arbejdsprocesser, samt et dialogværktøj, som anvendes i den tidlige dialog med vores kunder. Herigennem får vi tidligt i processen en fælles forståelse for, hvordan bæredygtighed er defineret i det konkrete projekt, og hvilke ambitionsniveauer der skal indfries. Dette gør det ligeledes muligt for os efterfølgende at genbesøge vores projekter og evaluere på hvordan bæredygtighedsambitionen er indfriet og hvilke gode tiltag der kan arbejdes videre med i fremtidige projekter.

 

Vidensdeling på tværs af branchen

Det er vigtigt for os, at den viden og de erfaringer, vi tilegner os, bliver delt med branchen, så vi sammen kan blive klogere og bedre. Hver gang vi tilegner os viden, inviterer vi samarbejdspartnere og interesserede ind. Det gjorde vi blandt andet i julen, hvor vi inviterede ind til ’Gløgg og viden, for at dele viden om LCA.

Et andet eksempel på, hvordan vi har en open source-tilgang, er gennem vores samarbejde med Koten. Koten er et LCA-værktøj, som er udviklet af en af vores bygningskonstruktører. Værktøjet er frit tilgængeligt for alle, og kan spare brugeren for en stor del af den tid, det ellers tager at lave den lovpligtige livscyklus-analyse på et byggeri. Men en anden og lige så vigtig måde, man kan bruge værktøjet, er i designprocessen. Fordi det er blevet så let at lave en LCA-beregning, kan man holde øje med sit CO2-regnskab undervejs i designprocessen.

Vi er slet ikke i tvivl om, at vi skal vidensdele og danne partnerskaber for at blive klogere sammen.

ERIK arkitekters mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Vi tror på, at finurlige tiltag kan gøre en forskel, men for os er det vigtigere at være kritiske over for den måde, vi er vant til at gøre tingene på. Når vi gør det, åbner det for at vi kan skabe nye og mere bæredygtige arbejdsgange. Det har vi gjort i forbindelse med den måde, vi transporterer os rundt til vores kunder og samarbejdspartnere.

Her har vi udarbejdet en politik for fysisk fremmøde og mødekultur, så vi er i stand til at prioritere, hvornår vi transporterer os til fysiske møder og hvornår et møde kan afholdes digitalt. Den går kort og godt ud på følgende:

Hvis mødet har stor vigtighed, der er lav kendskab til hinanden blandt deltagerne, den faglige indsigt i indholdet er lav eller der er en høj uforudsigelighed i mødet er det nødvendigt at afholde mødet fysisk. Dette vil ofte være møder, hvor man ikke har mødt hinanden før eller som har nyt ukendt indhold eller struktur.

Derimod kan møder med lav vigtighed, stort kendskab til hinanden, høj faglig indsigt i emnet og lav uforudsigelighed sagtens klares digitalt. Dette er typisk møder med en fast mødestruktur, statusmøder og møder omkring produktion.

Ved at kombinere denne model med uddannelse i digital mødeledelse og god mødekultur, har vi skabt et fundament for at reducere vores transport og samtidige øge kvaliteten af de møder vi holder.

Modellen er udsprunget af et partnersamarbejde ERIK arkitekter lavet omkring fremtiden hybride arbejdsplads 2030.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading