calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Bravida Danmark A/S: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Morten Reedtz Kjellev har taget Mini MBA i Sustainability Management. Han er ESG-chef hos Bravida Danmark A/S. Han skriver følgende om Bravida Danmark A/S’s bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

Bravida Danmarks vision for bæredygtighed

De steder, hvor vi bor og opholder os, tegner sig i dag for en stor del af verdens miljøbelastning. Boliger, arbejdspladser, skoler, hospitaler, butikker og transport – de efterlader alle et aftryk.
Med totalløsninger inden for teknisk service og installation af bl.a. el, vvs og ventilation hjælper vi vores kunder med at sænke deres klimaaftryk og skabe velfungerende og energioptimerede bygninger. Det gør vi ved hjælp af energioptimering, brug af energibesparende materialer, solceller, varmepumper, elladestandere og automation.

Bravida Danmarks bæredygtige tiltag (i udvalg)

Miljø, energi og ressourceforbrug: Hver dag hjælper vi vores kunder med at skabe velfungerende ejendomme og nå deres egne bæredygtighedsmål. Med de rigtige installationer og regelmæssig service bliver en ejendom smartere, mere ressourceeffektiv og kan skabe værdi over en lang periode.

Vi skal være klimaneutrale i hele værdikæden i 2045, men allerede i 2030 skal vi kunne tilbyde vores kunder at sænke deres klimaaftryk med 55%.

Vores egen virksomhed: Vores bilpark skal væk fra fossile brændstoffer, så vi køber elbiler, vi planlægger smartere transporter, reducerer vores energiforbrug og skifter til vedvarende energi på vores kontorer.

Materialeforbrug er et andet centralt spørgsmål. Vi sparer ressourcer ved at vælge de rigtige materialer, minimere affald og spild, fremme genvinding og ved at blive bedre til at genbruge.

Socialt: Bravida skal være branchens mest eftertragtede arbejdsgiver. Vi har 3.000 medarbejdere i Danmark og 12.000 i Norden. Det er Bravidas sociale ansvar at bidrage til de lokalsamfund, hvor vi arbejder – at skabe beskæftigelsesmuligheder og fremtidige færdigheder, samtidig med at vi skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne er trygge, trives og kan udvikle sig. Derfor har vi stort fokus på at reduceret antallet af arbejdsskader. Vi arbejder også for diversitet og inklusion på arbejdspladsen.

Bravida Danmarks mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Automation sænker bygningens energiforbrug. Med automation forbinder vi ejendommens installationer og integrerer dem i et centralt system. Alt, hvad der foregår i anlæggets installationer, kan derefter fjernovervåges og kontrolleres – for eksempel temperatur, luftkvalitet, belysning eller behov for vedligeholdelse. Dette skaber bedre samspil mellem installationerne og nedbringer dermed energiforbruget.

Energioptimering Ved at lade en af Bravidas energioptimeringseksperter gennemgå en bygning eller anlæg kan vi ALTID finde energibesparelser for vores kunder. Ofte helt op til 30 – 40 %. Det behøver ikke at være komplicerede løsninger, men enkle ting som udskiftning af elpærer til LED lys. Udskiftning af gamle ventilationsanlæg, der bruger meget strøm. Opsætning af sensorer, så lys og varme slukker, når der ikke er nogen i rummet osv.

GreenHub I Aarhus og København centrum kan vi servicere vores kunder på elcykel fra vores Bravida GreenHub afdeling. Det betyder, at vi kan tilbyde en klimaneutral service af kundernes bygninger. Vi kommer hurtigere frem i trafikken, skal ikke bruge tid på at lede efter parkeringsplads og belaster ikke bykernerne med biler.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading