calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Sidste halvdel: Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)

Har du allerede taget Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) hos os (eller en anden projektlederuddannelse)? Så tilmeld dig her, og gå direkte ind på den sidste halvdel af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®). Denne sidste del strækker sig over 6 inspirerende undervisingsdage og kan afsluttes med eller uden IPMA®-eksamen (IPMA®-eksamen er et tilkøb hos Dansk Projektledelse).

De 8 bedste grunde til at tage sidste halvdel af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®):

 1. Uddannelsen gør dig klar til en IPMA-certificering, der varetages af Dansk Projektledelse
 2. Du får ny viden og tonsvis af praktiske værktøjer til at bringe dine projekter succesfuldt i mål
 3. Du får et hav af værktøjer og lærer at styre både plandrevne og agile projekter – samt at vide, hvad der er brug for hvornår
 4. Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter inden for projektledelse (der har prøvet det hele på egen krop)
 5. Du får bøger til en samlet værdi af 900 kr.
 6. Du får masser af sparring ift. din egen personlige udvikling som projektleder
 7. Du får 6 fede undervisningsdage fordelt over 2 måneder
 8. Du møder ligesindede projektledere, der kan blive værdifulde sparringspartnere fremover.

Vi afholder kurser og uddannelser for hele erhvervslivet, bl.a. ...

 • Vestas logo
 • Velux logo
 • Folketinget logo
 • Scleroseforeningen
 • Aarhus Kommune logo
 • kursus, kurser, efteruddannelse, uddannelse, kompetenceudvikling
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

Startdato: 13. august kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 4:  13.-14. august 2024
Modul 5:  24.-25. september 2024
Modul 6:  7.-8. oktober 2024


Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 19. august kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 4:  19.-20. august 2024
Modul 5:  9.-10. september 2024
Modul 6:  9.-10. oktober 2024


Aros Konference, København
Se flere datoer
27.500 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på sidste halvdel af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)?

Denne sidste halvdel af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) er for dig, der i forvejen har taget Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) hos os eller en tilsvarende projektlederuddannelse.

Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) er din vej op ad karrierestigen

Hvis du vil noget med din projektledelse og måske gerne vil klatre op ad karrierestigen også, kan denne projektlederuddannelse være tungen på vægtskålen. En IPMA®-certificering er nemlig et internationalt bevis på, at du er bredt funderet inden for projektledelse, og at du er en engageret og kompetent projektleder, der kan føre projekter succesfuldt i mål. Og selv, hvis du vælger ikke at tilkøbe selve IPMA®-certificeringen hos Dansk Projektledelse efter uddannelsen, får du et uddannelsesbeviset “Aros Projektlederuddannelse”, der kan hjælpe dig i din videre færd.

projektlederuddannelse, ipma

Få et arsenal af praktiske værktøjer til dine projekter!

På projektlederuddannelsen giver vi dig et væld af metoder, modeller og værktøjer, du kan bruge direkte i din praksis som projektleder, for eksempel: Målhierarki, interessentanalyse, Stagegate, Delphi-metoden, trepunktsestimering, sussessiv kalkulation, Reference Class Forecasting, fasemodellen, vandfaldsmodellen, den agile projektmodel, interessentanalysen, milepælsplanen, planning poker, kritisk vej-analyse, Gantt chart, netværksanalysen, PERT-diagram, Work Breakdown Structure, Earned value analysis, pulstjek, Burn down chart, S-kurver, ændringlog, Timebox, sprints, Backlog, teambuilding, kompleksitetsanalyse, beslutningsoplægsstruktur, risikohandlingsplanen og mange flere …

Lyder det kompliceret? Frygt ikke, dine undervisere tager dig i hånden hele vejen!

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederkompetencer er blevet vigtigere end nogensinde

For blot 10-20 år siden kunne langt de fleste medarbejdere klare sig godt ved blot at være gode til deres fag. Men i dag skal man også kunne lede projekter for at nå sine mål. Vi står nemlig midt i en spændende proces, hvor der sker en projektificering af samfundet. Ifølge eksperter nærmer vi os faktisk en 50-50 fordeling mellem organisationers tidsforbrug i basisfunktioner og projekterne. Og det betyder, at langt flere medarbejdere i dag har brug for stærke kompetencer inden for projektledelse!

projektlederuddannelse, ipma

Alt for mange projekter i Danmark kører af sporet

Omkring to tredjedel af projekterne på de danske arbejdspladser løber over tiden, overskrider budgettet – eller begge dele. Projektlederen spiller selvsagt en afgørende rolle ift. om et projekt bliver en succes eller fiasko, og at skabe projektsuccesser er ingen nem sag. Det kræver den rigtige projektform, god kommunikation med interessenterne, struktureret planlægning, motivation af teamet, overholdelse af budgetter, overholdelse af deadlines, effektiv problemløsning og en masse andet.

projektlederuddannelse, ipma

Uddannelsen er IPMA®-registreret af Dansk Projektledelse

projektledelse kursus

Kun få projektlederuddannelser gennemgår en ekstern kvalitetssikring. Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) er gennem Dansk Projektledelse kvalitetssikret efter den internationale standard IPMA. Og det kommer dig til gode, da du efter endt IPMA®-eksamen hos Dansk Projektledelse står med en fornem IPMA®-certifiering. Læs mere om Dansk Projektledelse her.

 

Dit udbytte af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)

 • Du får en meget grundig teoretisk og praktisk viden om projektledelse.

 • Dine egne projekter inddrages i undervisningen, og du får således masser af konkret sparring på dine projekter.

 • Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter inden for projektledelse, hvilket sikrer, at du får et mærkbart kompetenceløft, du kan trække på gennem resten af din karriere.

 • Med dine nye kompetencer vil du opleve større gennemslagskraft og mere effektivitet i alt projektarbejdet, du sætter i gang.

Din arbejdsgivers udbytte af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)

 • Din arbejdsgiver kan se massive økonomiske og tidsmæssige besparelser i møde, fordi jeres projekter fremover kommer langt hurtigere og bedre i mål!

 • Din arbejdsgiver får en projektleder, der kan bidrage til at projektmodne organisationen.

 • Din arbejdsgiver får en projektleder, der har opnået større selvforståelse og gennemslagskraft.

 • Din arbejdsgiver får en projektleder, der kommer tilbage med nye indsigter, nye værktøjer og masser af gejst og motivation.

Sådan er sidste halvdel af Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) opbygget!

Denne sidste halvdel af Aros Projektlederuddannelsen (IPMA®) er bygget op over 3 moduler, der hver strækker sig over 2 undervisningsdage, og afsluttes med mulighed for en IPMA®-certificering hos Dansk Projektledelse. Læs mere om det nedenfor.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 4:

Projektlederskab (2 dage)

På modul 4 får du styrket dit projektlederskab markant. Du lærer om ledelsesteori og emotionel intelligens i praksis. Du lærer at bruge projektlederes vigtigste redskab: Dig selv. Du træner at styre et team og god mødeledelse samt får vigtig personlig feedback på din egen adfærd som projektleder. Der bliver også lejlighed til at drøfte mange af projektlederens dilemmaer så det bliver lettere at skære igennem og opnå indflydelse.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • IPMA’s tilgang til dit eget projektlederskab
 • Emotionel intelligens
 • De 6 projektlederstile
 • Projektlederstilens effekt på projektet
 • Mødeledelse og mødefacilitering
 • Facilitering af planlægningsworkshops
 • Træning i al det ovenstående på en case med feedback på din præstation
 • Værktøjer til selvrefleksion.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 5:

Projektgennemførelse og projektøkonomi (2 dage)

På modul 5 får du viden, værktøjer og metoder til at gennemføre et projekt godt. Du lærer at måle fremdriften for at sikre, at projektet forbliver på sporet og ender før deadline og inden for budgettet. Desuden lærer du at samarbejde med styregruppen, og du får indsigt i de beslutningsprocesser, der styrer projektet. Du lærer, hvad en business case består af og hvad der adskiller projektøkonomi fra driftsøkonomi.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Håndtering af ændringer i projektet
 • Forhandling og konflikthåndtering
 • Fremdriftsmåling på projektet
 • Håndtering af status- og styregruppemøder
 • Effektiv brug af business-casen som beslutningsværktøj
 • Økonomi- og kvalitetsstyring
 • Afslutning og evaluering af projekter.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 6:

Projekter, forandringer og gevinstrealisering (2 dage)

På modul 6 lærer du hvordan projekter indgår i en større helhed. Du får en god forståelse af programmer og porteføljer, og du lærer, hvordan organisationens strategi realiseres gennem projekter, samt hvordan projekter skal føre til gevinstrealisering, hvilket ofte kræver at forandringer gennemføres. Desuden lærer du at lede forandringer med succes. På modul 6 afsluttes uddannelse med at se fremad på en spændende videre karriere som projektleder.

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Realisering af projektets benefits
 • Forandringshåndtering
 • Projekters kobling til strategien
 • Helhedsforståelse af projektledelse og eget projektlederskab
 • Plan for IPMA’s certificeringsproces
 • Opsamling og overblik over hele uddannelsen.

projektlederuddannelse, ipma

Valgfrit: IPMA®-certificering D i samarbejde med Dansk Projektledelse

På et orienteringsmøde hos Dansk Projektledelse kan du få vejledning i hvilket certificeringsniveau, der er det rigtige for dig. Hvis du vælger ”D” gælder de følgende fire bullets:

 • Introduktionssession: Vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Du arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Varighed 4 timer.
 • CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af dit vidensniveau, og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.
 • Skriftlig eksamen: Eksamen afholdes i Allerød eller Vejle og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Multiple choice-spørgsmål og åbne spørgsmål.
 • Assessorvurdering: Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig i et svarbrev, og hvis resultatet ligger over minimumskravet udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

Bemærk: Selve IPMA-certificeringen er et valgfrit tilkøb hos Dansk Projektledelse. En IPMA-D-certificering koster fx 8.500 kr. ekskl. moms hos Dansk Projektledelse. Tager du ikke en IPMA-certificering, sender vi dig et fint bevis på, at du har taget vores uddannelse, så du stadig har papirer på dine kompetencer.

Ønsker du at tage et andet IPMA-niveau end IPMA-D? Læs om de fire IPMA-niveauer her.

Vil du gerne læse mere om, hvad en IPMA er? Hvad er en IPMA-certificering?

projektlederuddannelse, ipma

Fagligt stærkt pensum

Forud for forløbets start vil du få tilsendt pensum, som du skal læse henover de næste 2 måneder. Pensum for Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) giver dig dog ikke en overvældende arbejdsbyrde. Du skal blot regne med at læse cirka 300 sider fordelt over 2 måneder.

Pensum og materiale indgår i prisen. Tilmelder du dig tæt op ad projektlederuddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første modul? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

projektlederuddannelse, ipma

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for projektlederuddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Vi kan desuden tilbyde dig, at du betaler i rater. Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

projektlederuddannelse, ipma

Du kan vælge ikke at tage IPMA®-eksamen og få et uddannelsesbevis

Er du mere fokuseret på at få værktøjerne og ligeglad med at få stjerner på skulderen i form af IPMA®-certificeringen, kan du vælge at undlade at tage IPMA®-eksamen og i stedet modtage et uddannelsesbevis med titlen “Aros Projektlederuddannelse (IPMA)”. Det er helt op til dig. Du behøver ikke at beslutte det nu, men kan blot gøre det senere i forløbet.

projektlederuddannelse, ipma

Skal vi i stedet afholde uddannelsen hos jer?

Vil I gerne give mere end en håndfuld medarbejdere hos jer en IPMA®-certificering eller en skræddersyet projektlederuddannelse, kan det være en fordel for jer, at vi kommer ud til jer i stedet. Giv os et kald, og hør om alle mulighederne på tlf. 70 278 279.

 

 

Christian Pfeiffer

Christian

Christian er en engageret og involverende underviser, som sætter en ære i at kommunikere sin faglige viden, så alle kan forholde sig til det. Han er skarp til at koble fagenes indhold til kursisternes egne problemstillinger og hverdag – bl.a. gennem sine mange eksempler og store undervisningserfaring. Christian har specialiseret sig gennem mange år som konsulent og underviser indenfor projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer, som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, DiSC, PRINCE2®, Belbin®, Scrum Master. Han er uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.

christian@arosbusinessacademy.dk 

Fuld profil
Michael-Fleron-projektlederuddannelse

Michael

Michael Fleron har siden 1986 arbejdet med projekter, både i Danmark og internationalt, primært inden for koncept, forandrings og udviklingsprojekter. Han har flere certificeringer herunder PRINCE2-træner og Agile Methods – og han har desuden taget en masteruddannelse i Projektledelse.

Michael lægger vægt på at formidle hvordan projekter styres og ledes igennem det ”turbulente” farvand af usikkerheder og uklarheder i samspil med interessenterne ved brugen af eksempler og inddragelse af deltagernes virkelighed.

michael@arosbusinessacademy.dk

Fuld profil

Pris

27.500 kr.

Plus evt. 8.500 kr. ekskl. moms til IPMA®-certificering, niveau D, hos Dansk Projektledelse.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du 12 dages undervisning, bøger, studiegruppe, udsøgt forplejning på alle uddannelsens undervisningsdage og meget mere. Betaling 21 dage før projektlederuddannelsens start.

Varighed: 3 måneder med blandt andet 6 undervisningsdage

Tilmeld dig kurset

Startdato: 13. august 2024 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 4:  13.-14. august 2024
Modul 5:  24.-25. september 2024
Modul 6:  7.-8. oktober 2024


Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 19. august 2024 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 4:  19.-20. august 2024
Modul 5:  9.-10. september 2024
Modul 6:  9.-10. oktober 2024


Aros Konference, København
Startdato: 13. januar 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 13.-14. januar 2025
Modul 2: 19.-20. februar 2025
Modul 3: 3.-4. marts 2025

Aros Konference, København
Startdato: 20. januar 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 20.-21. januar 2025
Modul 2: 3.-4. februar 2025
Modul 3: 3.-4. marts 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 19. maj 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 19.-20. maj 2025
Modul 2: 2.-3. juni 2025
Modul 3: 16.-17. juni 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 2. juni 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 2.-3. juni 2025
Modul 2: 16.-17. juni 2025
Modul 3: 30. juni - 1. juli 2025

Aros Konference, København

Kursuskategorier

Loading