Faktisk er verdensmålene er det ikke meningen, at verdensmålene kun

Hvad skal der stå her? Generelt er der grammatiske fejl og stavefejl i de fleste artikler.

Svar