calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv en bedre projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gavn.

Lidt af det du får på denne uddannelse:

 • 6 undervisningsdage i København eller Aarhus
 • Pensum til de tre moduler (grundbog og artikler)
 • Indsigt i teamadfærd og teamroller
 • Viden om, hvordan du bedst sammensætter og organiserer et team
 • En personlighedstest
 • Individuelle øvelser efter hvert modul
 • Metoder til at planlægge, udøve og evaluere løbende projektledelse
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter (frivillig)
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode ideer med hjem fra projektlederuddannelsen.

Deltag på vores mange kurser og uddannelser ligesom ...

 • Siemens logo
 • Novo Nordisk logo
 • Aarhus Kommune logo
 • Folketinget logo
 • Vestas logo
 • KMD logo
 • Styrelsen for Patientsikkerhed logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

Startdato: 10. september kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 10.-11. september 2024
Modul 2: 1.-2. oktober 2024
Modul 3: 22.-23. oktober 2024

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 16. september kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  16.-17. september 2024
Modul 2:  7.-8. oktober 2024
Modul 3:  28.-29. oktober 2024

Aros Konference, København
Se flere datoer
22.500 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)?

Projektlederuddannelsen henvender sig til dig, der fungerer som projektleder – hvad enten projekterne fylder hele din arbejdstid, eller de er en del af dine arbejdsopgaver. Den henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. Du kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektleder
 • Ny projektleder
 • Projektleder, der vil have bedre værktøjer og fintunet dine teamlederkompetencer.

En projektlederuddannelsen om det, der VIRKER i praksis!

Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så du ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt for at blive en knivskarp projektleder.

En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

På vores projektlederuddannelser vil vi ikke bare lære dig teori og værktøjer. Vi lægger derfor vægt på case-baseret undervisning, og vi arbejder praktisk med emnerne og værktøjerne gennem hele uddannelsen. Øvelserne foregår oftest som gruppearbejde med afsluttende feedback. Denne undervisningsform er optimal i forhold til at sikre, at du bliver en flyvefærdig projektleder, og at du straks efter hvert modul kan implementere det lærte i din hverdag.

Du har mulighed for at bygge oven på projektlederuddannelsen!

Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) er en selvstændig projektlederuddannelse. Men faktisk har du mulighed for at bygge oven på uddannelsen, når du er færdig med den. Den udgør nemlig samtidig første halvdel af Aros Projektlederuddannelse (IPMA), der fører til, at du kan tage en IPMA®-certificering. Læs mere om den fulde Aros Projektlederuddannelse (IPMA) eller om overbygningen til DIPLU (sidste halvdel af den fulde uddannelse).

Vi arbejder både praktisk og teoretisk på projektlederuddannelsen

Sideløbende med den teoretiske og case-baserede undervisning i projektledelse, arbejder vi praktisk med emnet. I inddeles i mindre grupper, der under hver undervisningsdag har en ny projektleder. Denne projektleder får særlige opgaver og har blandt andet ansvaret for, at alle forstår øvelserne, når der er gruppearbejde; at tiden overholdes i gruppearbejdet, og at der er god teamspirit i gruppearbejdet.

Sidst på dagen får projektlederne feedback fra underviseren og fra sin gruppe om sin adfærd og ledelsesstil ved hjælp af det feedback-værktøj, som I lærer at bruge på projektlederuddannelsens første undervisningsdag.

Hør en af underviserne fortælle om projektlederuddannelsen

Slut med kuldsejlede projekter!

Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og danske skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre er sammensat af et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

Alle disse faldgruber lærer vi dig at styre uden om på uddannelsen.

En projektlederuddannelse uden dikkedarer

Undervisningen på projektlederuddannelsen er bygget op omkring klassisk undervisning kombineret med opgaveløsning, casearbejde og øvelser – og er således designet til at udfordre dig tilpas meget i rollen som projektleder. I løbet af projektlederuddannelsen træner vi helt praktisk lederadfærd og facilitatorrollen, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde og succes under pres.

For at ruste dig bedst muligt vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får du hands-on indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket.

På den måde bliver du en stærk frontfigur for den fremtidige projektledelse i din organisation!

Den Intensive Projektlederuddannelse har været et supergodt uddannelsesforløb, og jeg ved, at uddannelsen vil få stor betydning for mig fremover. Konkret fagligt har jeg især fået indblik i sammenhængen mellem et projekt og projektlederens rolle, og generelt går jeg hjem med en masse brugbare værktøjer. De to undervisere var begge rigtig gode, og for mig gør det klart en forskel, at de underviser på baggrund af så meget erhvervserfaring, som tilfældet er.

Dina Christensen - Ekstra Bladet

Fantastisk undervisningsforløb, som jeg forventer, vil højne kvaliteten af mit arbejde. Underviserne var inspirerende – de formidlede stoffet på en letforståelig måde, og deres tilgang til undervisningen var positiv og humoristisk.

Steen Jeffers - Flyverhjemdistriktet

Jeg har på uddannelsen oplevet en uddannelse af høj kvalitet. Underviserne udmærkede sig ved stor praktisk såvel som teoretisk viden om projektledelse, og de var dygtige til at facilitere den dynamiske, faglige dialog. Fokus har især været på praktiske værktøjer og på brugen af disse. Jeg har fået klart bedre overblik over, hvilke værktøjer der er relevante for mig som projektleder, og i den systematiske brug af disse. Uddannelsens ledelsesmodul har lært mig meget om, hvem jeg selv er, og hvordan man som leder kommunikerer med de forskellige personligheder, der kan optræde i en projektgruppe. Alt i alt kan jeg konstatere, at uddannelsen vil gøre mig til en bedre projektleder.

Brian Gram - Midtconsult

Kursets kvalitet var helt i top med en meget god underviser og en effektiv og venlig administration.

Bo Michael Brun - Lenovo Denmark ApS

Det var et super godt forløb med en meget kompetent underviser. Jeg har specielt lært at strukturere og opbygge mit arbejde samt lave effektive analyser. Jeg er sikker på, at jeg kan bruge kurset i min hverdag til at skabe bedre resultater.

Lars Johannes Nielsen - Landbrug & Fødevarer

Jeg har fået masser af nye styringsværktøjer og indsigt i teamdynamikker med hjem. Den nye teori giver mig mere struktur og overblik i hverdagen. Underviseren var super kompetent, og han var i stand til at sætte sig i vores sted – forklaringer og teori omsat til praktiske eksempler fungerede rigtig godt.

Anja Lindgaard - Ole Nonbye A/S

Vores underviser har været helt fremragende til at koble teori sammen med praksis. Det har gjort det meget let at gennemskue, hvordan man kan tage stoffet med hjem og bruge i det daglige. Uddannelsen vil have stor indflydelse på mit mind set omkring projekter, og hvordan jeg griber dem an - helt fra start til slut.

Sanne Anthonsen - Flexo Wash ApS

Uddannelsen vil have rigtig stor indflydelse på mit arbejde. Var på helt bar bund inden, så har fået en masse håndgribelige værktøjer, som jeg skal bruge i det daglige.

Rene Mortensen - Inkpro

Underviseren er hamrende dygtig til at formidle. Han har en masse erfaring, og kan tage tingene ned på et ret simpelt niveau, hvis der er behov for det. Jeg har fået et kæmpe indblik i alle værktøjer i forbindelse med Projektledelse.

Ann - East

Jeg har fået et rigtig godt overblik over, hvornår, og hvordan man kan bruge de forskellige værktøjer vi er blevet undervist i. Jeg kan bruge værktøjerne til mit projekt, men jeg tænker også at jeg kan bruge meget af læringen i mit arbejde generelt. Både ift. at samarbejde med kollegaer, men også ift. at tilgå arbejdsopgaverne på en måde der tager udspring i projektledelsesværktøjerne.

Tina Mølholm - Sikkerhedsstyrelsen

Jeg vil blive en bedre projektleder, fordi jeg har lært hvad der kræves for at et projekt bliver en succes.

Lejla Todorovac - Sikkerhedsstyrelsen

Meget stor indflydelse. Jeg har allerede implementeret planlægnings- og evaluerings-værktøjer vi har lært i mit arbejde. Desuden føler jeg mig bedre rustet til at fortsætte en karriere indenfor projektstyring.

Kalinka Hansen - Aarhus Universitet

Dit udbytte

 • Du får lagt et solidt fundament for en fremtidig projektlederpraksis, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.

 • Du bliver indført i avanceret projektstyring og de tilhørende projektstyringsværktøjer, så du er rustet til at håndtere alle faser i projektarbejdet og kan afværge diverse kriser og problematikker i opløbet.

 • Du bliver trænet specifikt i teamledelse og kommer hjem med konkrete kompetencer, så du kan arbejde positivt og proaktivt med din rolle som projektleder og med teamsammensætning og -dynamikker.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsgiver får en knivskarp projektleder, der effektivt og sikkert kan styre og lede både enkle og komplicerede projekter fra start til slut.

 • Workflowet i organisationen forbedres, så alle i teamet kommer til at arbejde mere målrettet og effektivt og med færre kriser undervejs.

 • Et kontant udbytte på bundlinjen!

Oversigt over de 3 moduler på projektlederuddannelsen

 

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 1:

Projektledelse – overblik (2 dage)

På modul 1 får du overblik over de overordnede aspekter af projektledelse, herunder forståelse af kravene til god projektledelse og de forskellige projektformer som vandfald, stage/gate og den agile model. Du lærer at balancer tid, indhold og ressourcer. Du lærer, hvordan alle projektdeltagere er forskellige, men alligevel kan inddeles i forskellige typer, som du lærer at agere effektivt i forhold til. Desuden lærer du at opbygge stærke teams og et godt samarbejde i dine projekter samt at udføre situationsbestemt ledelse.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Intro og præsentation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Styringsramme for projektlederen – O4L
 • Projektmodeller – forskellige tilgange til projektet
 • Feedback
 • Kend dig selv: DiSC-profil
 • Teamledelse, teamudvikling og -opbygning
 • Motivation og arketyper – hvad motiverer og hvordan sikres at teamet er motiveret?

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 2:

Projektopstart (2 dage)

På modul 2 lærer du at udarbejde gode målsætninger, der er realistiske at nå inden for tidsrammer og budget. Du lærer vigtigheden af at identificere og forstå projektets interessenter, samt hvordan du effektivt kommunikerer med dem. Du lærer at lave en effektiv projektorganisation samt at udarbejde milepælsplaner, som giver et godt overblik over hele projektet og giver mulighed for koordinering samt opfølgning på projektets forløb. Desuden lærer du hvordan løbende kvalitetsstyring kan sikre, at projektets kommer godt i mål.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Måltyper og scoping
 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Den styrede kommunikation i projektet
 • Projektorganisering
 • Planlægningsprocessen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Styringshåndtag i din tidsplan.

projektlederuddannelse, ipma

Projektlederuddannelsens modul 3:

Projektplanlægning (2 dage)

På modul 3 får du en lang række vigtige værktøjer til at udvikle projektplaner. Du lærer, hvad en WBS er, og hvordan denne skaber et overblik over projektet. Du lærer at estimere behov for ressourcer, og du finder ud af, hvad den kritiske vej i projektplanen er. Du lærer kort sagt at lave en plan, der er realistisk og kan gennemføres. Du lærer desuden at lave risikoanalyser, og hvordan risici kan håndteres.  Endvidere lærer du at facilitere en planlægningsproces.

 

Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Work Breakdown Structure
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Ændringshåndtering
 • Management og leadership – to sider af projektledelse
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Logs i projekter
 • Afslutning af projekt og overdragelse til drift
 • Feedback II
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.

projektlederuddannelse, ipma

Virtuel opfølgning

Cirka 6 uger efter den sidste undervisningsdag laver vi en kort fælles virtuel opfølgning (tidspunktet aftales på holdet). Formålet er at genopfriske din viden om projektledelse – og hjælpe dig til at sætte ord på din udvikling og udviklingsmuligheder inden for projektledelse.

projektlederuddannelse, ipma

Eksamen på projektlederuddannelsen

Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig, og du vil få en personlig og grundig feedback på opgaven for at styrke din læringsrejse. Det vil være en opgave på max. 6 sider, som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU). Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

mini mba, Steen hildebrandt

Pensum og øvelser

Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage skal du læse en del af pensum. Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere.

Pensum består primært af bogen Power i projekter og portefølje, hvor ca. 200 sider skal læses i løbet af de 3 moduler. Det er derfor begrænset, hvad du skal afsætte af tid til at læse. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

Øvelser: 

For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU) om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som projektleder (eller kommende projektleder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din projektlederuddannelse.

mini mba, Steen hildebrandt

Derfor er vi kåret som Børsen Gazelle

Du kan her læse, hvorfor, vi mener, at Aros Business Academy er kåret til Gazellevirksomhed af Børsen hele 5 gange: Aros Business Academy er Gazelle.

Børsen Gazelle 2019

Uddannelsens underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af projektlederuddannelsen! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før forløbets start. Efter uddannelsen sørger underviserne for, at du let kan bruge dine nye redskaber og din nye viden der, hvor du er.

Tilmeld dig uddannelsen, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU), sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser og uddannelser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af denne uddannelse – og af alle dine fremtidige kurser og uddannelser.

Skal vi skræddersy en projektlederuddannelse til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

mark madsen, projektledelse

Mark

Mark er en involverende og passioneret underviser, der har prøvet det meste og kan relatere teorien til kursisternes virkelighed.

Han er tidligere s

Mark har gennem de sidste mange år specialiseret sig som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse, ledelse samt organisationsudvikling.

Han er oprindeligt uddannet inden for electrical engineering på Aarhus Universitet og har en række uddannelser og certificeringer, som han trækker på i undervisningen.

mark@arosbusinessacademy.dk

Fuld profil
Michael-Fleron-projektlederuddannelse

Michael

Michael Fleron har siden 1986 arbejdet med projekter, både i Danmark og internationalt, primært inden for koncept, forandrings og udviklingsprojekter. Han har flere certificeringer herunder PRINCE2-træner og Agile Methods – og han har desuden taget en masteruddannelse i Projektledelse.

Michael lægger vægt på at formidle hvordan projekter styres og ledes igennem det ”turbulente” farvand af usikkerheder og uklarheder i samspil med interessenterne ved brugen af eksempler og inddragelse af deltagernes virkelighed.

michael@arosbusinessacademy.dk

Fuld profil

Pris

22.500 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. en miniguide om god læring, pensum, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset. Betaling 21 dage før uddannelsens start.

Varighed: 6 dage

Tilmeld dig kurset

Startdato: 10. september 2024 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 10.-11. september 2024
Modul 2: 1.-2. oktober 2024
Modul 3: 22.-23. oktober 2024

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 16. september 2024 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  16.-17. september 2024
Modul 2:  7.-8. oktober 2024
Modul 3:  28.-29. oktober 2024

Aros Konference, København
Startdato: 4. november 2024 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  4.-5. november 2024
Modul 2:  18.-19. november 2024
Modul 3:  2.-3. december 2024

Aros Konference, København
Startdato: 12. november 2024 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  12.-13. november 2024
Modul 2:  26.-27. november 2024
Modul 3:  9.-10. december 2024

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 27. januar 2025 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1:  27.-28. januar 2025
Modul 2:  24.-25. februar 2025
Modul 3:  17.-18. marts 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 29. januar 2025 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 29.-30. januar 2025
Modul 2: 24.-25. februar 2025
Modul 3: 19.-20. marts 2025

Aros Konference, København
Startdato: 24. marts 2025 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 24.-25. marts 2025
Modul 2: 7.-8. april 2025
Modul 3: 5.-6. maj 2025

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 24. marts 2025 kl. 9.00-16.30 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 24.-25. marts 2025
Modul 2: 23.-24. april 2025
Modul 3: 14.-15. maj 2025

Aros Konference, København

Kursuskategorier

Loading