calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Livscyklusvurdering (LCA)

Tag på kursus i livscyklusvurdering, og lær at styre LCA-processen med blik for din organisations behov – så I ikke ender med at kaste penge efter det forkerte.

De 5 bedste grunde til at tage med på kurset:

 • Du lærer at tage aktivt del i LCA-processen og bidrage til en mere anvendelig livscyklusvurdering.
 • Din arbejdsplads slipper for at bruge tid og penge på analyser, der ikke passer til jeres behov.
 • Du lærer at stille de rigtige spørgsmål og sætte din viden om virksomheden i spil, så LCA-eksperten kan tage højde for jeres mål og metodemæssige overvejelser.
 • Du lærer at fortolke jeres livscyklusvurderinger, så I fx kan bruge dem til at gøre jeres produkter mere klimavenlige.
 • Jeres LCA-ekspert, intern såvel som ekstern, vil elske jer for det – og sandsynligvis foretrække at arbejde med jer frem for andre virksomheder.
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

2. - 3. oktober kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
7. - 8. oktober kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
Se flere datoer
9.950 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Kurset vil være perfekt til dig, der:

er sustainability manager eller product manager, eller på anden måde arbejder med produkter og/eller bæredygtighed.

Du arbejder måske sammen med en LCA-ekspert internt i virksomheden. Det kan også være, at du er ansvarlig for at styre LCA-processen i samarbejde med en ekstern ekspert.

Du behøver ikke at have nogen forudgående viden om livscyklusvurderinger for at deltage på kurset.

Vi har afholdt bæredygtighedskurser for (næsten) hele Danmarks erhvervsliv siden 2021

Siden vi sammen med professor Steen Hildebrandt i 2021 lancerede vores Mini MBA i Sustainability Management har vi haft indflydelse på bæredygtighedarbejdet på op mod 1.000 danske arbejdspladser. Og vi vil også gerne hjælpe jer.

Hvad er livscyklusvurdering?

Livscyklusvurdering (i daglig tale LCA eller livscyklusanalyse) er en metode til at vurdere, hvordan et produkt eller en service påvirker miljøet i hele sin “livstid”. Det betyder, at livscyklustankegangen tager højde for produktets miljømæssige aftryk “fra vugge til grav” – og altså ikke bare i produktionen internt i virksomheden.

Lær at stille de rigtige spørgsmål til LCA-eksperterne

Vores kursus i livscyklusvurderinger klæder dig på til at være en aktiv part, når I får lavet livscyklusvurderinger. Kurset giver en grundig indføring i livscyklusvurdering som metode og klæder dig på til at stille alle de vigtige spørgsmål, samt være strategisk omkring din organisations behov for og mål med livscyklusvurderinger. Du lærer ikke at lave livscyklusvurderingen selv, men får i stedet den viden, du har brug for, så du kan bidrage til processen og gå i faglig dialog med eksperten. Du får samtidig en dybere forståelse for, hvordan den færdige analyse kan anvendes i praksis – fx til at afgøre, hvordan I kan forbedre et produkt, og hvad I kan tillade jer at sige om produktet til jeres kunder.

Undgå at bruge ressourcer på vurderinger, der ikke kan bruges

Mange virksomheder ender med at bruge unødige ressourcer på at få udarbejdet livscyklusvurderinger, der ikke passer til deres behov. Efter arbejdsprocessen kan det fx vise sig, at den analyse, som I har bestilt, ikke kan bruges til opfyldelse af kundekrav eller indgå i markedsføringen på den måde, som I havde forestillet jer. Det kan fx være, at I har valgt en forkert standard, metode eller afgrænsning, og resultatet dermed ikke lever op til de nødvendige dokumentationskrav. Derfor er det afgørende, at I selv ved, hvad jeres behov er, og hvordan de hænger sammen med LCA-metoden.

Lær at identificere og formulere jeres behov

Hvis I vil sikre jer et brugbart resultat af jeres livscyklusvurderinger, er det vigtigt, at I ved, hvad I gerne vil have ud af vurderingen. I kan som udgangspunkt ikke regne med, at LCA-eksperter bruger lang tid på at analysere jeres behov i udbudsprocessen. Det ville svare til at bede ekspedienten i en skobutik om at tage med dig hjem og kigge på dine skohylder for at fortælle dig, hvilken type sko du ville få mest ud af at købe.

Med vores kursus bliver du derfor klædt på til at være strategisk allerede i udbudsprocessen, træffe gode beslutninger om ekspertsamarbejder og undgå at spilde tid og penge på analyser, der ikke hænger sammen med jeres mål.

Livscyklusvurdering skaber datagrundlag for yderligere grønne tiltag

Hvis I vil have mest muligt ud af jeres færdige livscyklusvurdering, er det vigtigt, at I er i stand til at fortolke og anvende resultaterne korrekt. En livscyklusvurdering kan fx bruges til at få indsigt i, hvordan jeres produkter kan blive mere miljømæssigt bæredygtige og mindre ressourcekrævende. Derfor vil kurset også fokusere på, hvordan I bruger resultaterne af analysen som grundlag for forbedringer, og hvad I særligt skal være opmærksomme på i den forbindelse.

Livscyklusvurdering kan bruges, når I fortæller om jeres produkters miljømæssige performance

Man kan heldigvis ikke længere slippe afsted med bare at kalde sit produkt bæredygtigt. Der skal dokumentation til. Og her kan I altså også bruge jeres livscyklusanalyse. Det er dog vigtigt at forstå resultaterne af analysen godt nok til at vide, hvilke påstande de egentlig kan støtte op om. Derfor vil kurset også komme omkring brugen af livscyklusanalyser i ekstern kommunikation – og hvorfor, man ikke bare kan omsætte sine tal til en masse flotte adjektiver.

Er en livscyklusanalyse egentlig det samme som en livscyklusvurdering?

På engelsk hedder en livscyklusanalyse en “Life Cycle Assesment”, og forkortelsen er derfor LCA. Det tyder på, at vi i Danmark har fundet det naturstridigt at slutte på et v fremfor et a – og dermed gå imod den mundrette forkortelse. Vi bruger i hvert fald oftere begrebet livscyklusanalyse, end vi bruger livscyklusvurdering – selvom eksperterne altså holder fast i, at de leverer en vurdering og ikke en analyse.

 

 

 

Dit udbytte

 • Du får en uvurderlig indsigt i livscyklusvurderingers muligheder, begrænsninger og metodemæssige grundlag.

 • Du bliver i stand til at indgå i en faglig dialog med livscyklusvurderingseksperter.

 • Du lærer at fortolke resultaterne af jeres livscyklusvurdering, så du kan bruge dem som beslutningsgrundlag på strategisk plan.

Din arbejdsgivers udbytte

 • I slipper for at spilde penge og tid på livscyklusvurderinger, som ikke passer til jeres behov.

 • Din arbejdsplads kommer til at få et langt større udbytte af livscyklusvurderinger, når du bliver i stand til at være med til at planlægge og styre processen.

 • Din arbejdsplads kan bruge resultaterne af livscyklusvurderingen bedre, fx til at identificere mulige forbedringspunkter.

På kurset lærer du:

 • Hvilke tanker, der ligger bag livscyklusanalyse (LCA) som tilgang til miljø- og klimapåvirkning
 • Om livscyklusvurdering som metode og dens fire faser
 • Hvilke standarder og ordninger livscyklusvurdering som metode knytter sig til
 • Om miljøindikatorer ud over klimaforandring
 • Hvad virksomheden skal kunne bidrage med, i jeres samarbejde med en LCA-ekspert
 • Hvilke databaser og værktøjer livscyklusvurderings-eksperter anvender
 • Hvordan I kan fortolke resultaterne og anvende dem i praksis.

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig, og få et gratis e-kursus!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser”. Med kurset får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

Lasse

Lasse er seniorprojektleder i livscyklusvurderinger (LCA) og klimaregnskaber i et konsulenthus. Han har rådgivet en lang række virksomheder i udarbejdelse og brugen af LCA’er, som værktøj til at optimere deres produkter. Han har desuden undervist både erhvervsorganisationer, virksomheder og studerende i brug og udarbejdelse af LCA og cirkulær økonomi.

Fuld profil

Amanda

Amanda er projektleder i livscyklusvurderinger (LCA) og har udarbejdet LCA’er og Carbon Footprint-analyser for både offentlige organisationer og private virksomheder. Hun er desuden ansvarlig for kompetenceforløb, hvor hun guider virksomhederne i deres egen udarbejdelse af LCA’er.

Fuld profil

Pris

9.950 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Varighed: 2 dage

Tilmeld dig kurset

2. - 3. oktober 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
7. - 8. oktober 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
26. - 27. marts 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
7. - 8. april 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København

Kursuskategorier

Loading