calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Amanda

Amanda er projektleder i livscyklusvurderinger (LCA) og har udarbejdet LCA’er og Carbon Footprint-analyser for både offentlige organisationer og private virksomheder. Hun er desuden ansvarlig for kompetenceforløb, hvor hun guider virksomhederne i deres egen udarbejdelse af LCA’er.

Liste over kurser

Kursuskategorier

Loading