calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Lasse

Lasse er seniorprojektleder i livscyklusvurderinger (LCA) og klimaregnskaber i et konsulenthus. Han har rådgivet en lang række virksomheder i udarbejdelse og brugen af LCA’er, som værktøj til at optimere deres produkter. Han har desuden undervist både erhvervsorganisationer, virksomheder og studerende i brug og udarbejdelse af LCA og cirkulær økonomi.

Liste over kurser

Kursuskategorier

Loading