calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Bruttolønsordning - sådan fungerer det!

 

Hvis din arbejdsgiver ikke vil eller kan betale for en af vores korte efteruddannelser, har du måske mulighed for at benytte bruttolønsordningen. I al sin enkelthed går bruttolønsordningen ud på, at du betaler uddannelsen fra din løn, men før skat, og du slipper samtidig med at betale momsen på 25 %, der lægges i beløbet, hvis du skal betale som privatperson.

Din arbejdsgiver betaler således regningen og trækker dig tilsvarende i din bruttoløn (altså løn før skat).

Brug Bruttolønsordningen på disse uddannelser!

 

Betingelser for en bruttolønsordning (fra skat.dk):

  • Aftalen om bruttolønsordning skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
  • Aftalen om bruttolønsordning skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler for bruttolønsordning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om bruttolønsordning, se Den juridiske vejledning.

Kursuskategorier

Loading