calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Tilmeld dig Aros Blog ligesom 28.576 andre videbegærlige!

“MBA og Mini MBA-uddannelser” af professor Steen Hildebrandt

  • 5423

Læs om Aros Mini MBA.

En MBA-uddannelse er en omfattende lederuddannelse, der normalt er tilrettelagt som et deltidsstudium med en varighed på 2 år. Der findes også heltids MBA-studier, hvor man gennemfører en MBA-uddannelse på ét år, og der findes studier, hvor man kan gennemføre en MBA-uddannelse over en fleksibel periode på op til 6 år. Der findes MBA-uddannelser overalt i verden, og der er enorm forskel på optagelseskrav, priser, faglig og pædagogisk kvalitet, eksamens- og beståelseskrav m.m. Jeg tror, man kan få en MBA-uddannelse nogle steder i verden uden nogen som helst seriøs indsats; og andre steder er der tale om en virkelig krævende uddannelse, der forudsætter, at de studerende møder velforberedt op til en lang række forelæsninger, øvelsestimer, studierejser, skriftlige eksaminer m.m.

Risiko for at MBA’en stivner

Både planlægningen og gennemførelsen af sådanne MBA-uddannelser kan derfor være – og er ofte – en omfattende proces, der involverer mange mennesker, fag, specialer, afdelinger m.m. Alt dette er både en styrke og en svaghed. Èn af svaghederne er, at der er en stor risiko for, at når et studium og en dertil hørende studieplan, pensum m.m. først er udviklet og planlagt, så kan det være overordentlig svært at få uddannelsen ændret, fordi det kræver undersøgelser, studier, forhandlinger, kompromisser m.m. En risiko er derfor, at sådanne studier stivner i forhold til ændringer både i de faglige bagvedliggende verdener og i forhold til den ledelsesmæssige, økonomiske og praktiske virkelighed, som kandidaterne efterfølgende kommer til at arbejde i. Man får ikke revideret og ajourført i tide, og uddannelsen bliver stille og næsten umærkeligt overhalet af virkeligheden.

Mini MBA-konceptet har vundet indpas

Selvfølgelig findes der mange andre former for uddannelser på de felter, som MBA-uddannelserne repræsenterer. Ledelse, økonomi, finansiering, marketing, personaleforhold m.m. Lige fra et enkelt foredrag, over seminarer, konferencer og kurser af mange forskellige slags. En uddannelse, der har fået særlig opmærksomhed i de seneste år, er den såkaldte Mini MBA-uddannelse. Man kan diskutere selve betegnelsen, men det er et begreb, der har vundet indpas og har opnået en vis udbredelse i de seneste år, og det er der gode grunde til. Jeg er stemt for, at man indtil videre holder fast i betegnelsen. En Mini MBA-uddannelse er oftest en 6 måneders uddannelse, der omfatter nogle enkelte fagområder, ofte 5-7 områder, herunder områder som personaleforhold, ledelse, strategi, forandring og udvikling, økonomi m.m. Med betegnelsen Mini- låner man selvfølgelig af den popularitet og respekt, der er forbundet med MBA-begrebet.

Mini MBA’en er fleksibel og agil

Det siger sig selv, at de bedste MBA-uddannelser og en Mini MBA-uddannelse ikke kan sammenlignes; det er vidt forskellige uddannelser, men de handler grundlæggende om de samme emner eller temaer. De henvender sig til mennesker, der ofte har vidt forskellig baggrund. Men det kortere og mindre komplicerede forløb for Mini-MBA-uddannelsen indebærer, at uddannelsen bliver meget mere fleksibel; det er hurtigt at ændre et fags indhold, underviser og pensum; det er let at udskifte et fag eller føje et fag til. I en verden karakteriseret ved hastige og meget store ændringer er dette fordele, der i fremtiden vil gøre Mini MBA-uddannelsen meget mere attraktiv for mange flere mennesker, end en mere traditionel MBA-uddannelse. Jeg tror, vi skal indstille os på ændringer på dette område til fordel for kortere, seriøse, gennemskuelige og agile uddannelser, hvor der er en tæt kontakt til de verdener uden for, hvor kandidaterne skal arbejde og hvorfra inspirationen til ændringer bl.a. skal komme.

Jeg forudser, at Mini MBA-området udvikle sig

Noget andet, som vi har til gode at se i praksis, er, at en Mini MBA-uddannelse selvfølgelig kan efterfølges af og suppleres med en anden, ny og anderledes sammensat Mini MBA-uddannelse, der adresserer nye forskningsresultater og/eller nye praktiske, markeds-, teknologi- og konkurrenceforhold. Jeg har tidligere i mange år været involveret i udvikling og gennemførelse af MBA-uddannelser på Århus Universitet (og den tidligere Handelshøjskolen i Århus) og jeg har undervist på flere andre MBA-uddannelser. På det seneste har jeg været med til at udvikle og igangsætte en Mini MBA-uddannelse i regi af AROS Business Academy. Jeg kan se de omtalte fordele og ulemper i praksis, og jeg forudser, at vi vil komme til at se Mini MBA-området udvikle sig. På det seneste har der været rejst kritik af én af de ældste Mini-MBA-uddannelser hos en anden kursusudbyder. De har i høj grad medvirket til at udbrede kendskabet til selve begrebet, en Mini MBA. Jeg tror, nogen har fået det indtryk, at Mini-MBA-uddannelsen alene er en uddannelse, som de udbyder, og denne misforståelse vil jeg gerne medvirke til at udrydde. Der findes tværtimod flere Mini MBA-uddannelser, som man kan eftersøge og finde oplysninger om på internettet. Jeg kan tilføje, at i modsætning til deres uddannelse, hvis indhold, pensum, undervisere m.m man ikke kan få oplysninger om, førend man har tilmeldt sig uddannelsen, så er i hvert fald den uddannelse, jeg er medansvarlig for, karakteriseret ved, at der er fuld gennemsigtighed på nettet – man kan få alt at vide, og dermed har man et fuldstændigt grundlag at træffe sine beslutninger på.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at deltagerne får rigtig meget ud af Aros Mini MBA

Kan man lære noget på seks kursusdage fordelt over et halvt år? Det spørgsmål må man stille, men man kan ikke få et generelt svar. Det afhænger af flere parametre. En afgørende parameter er deltagernes motivation. En anden parameter er fagenes faglige indhold. En tredje faktor er lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer. Og en fjerde og meget sammensat faktor er den overordnede pædagogik, der anvendes ved selve planlægningen og gennemførelsen af uddannelserne. Jeg kan sige ud fra mine erfaringer med de korte forløb: Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at deltagerne kan få endog rigtig meget ud af forløbene. Det skyldes alle de nævnte faktorer, og herunder ikke mindst, at deltagerne er topmotiverede og i stand til at opretholde en meget høj motivationen gennem hele forløbet. Hertil kommer, at vi gør meget ud af at skabe reelle forbindelser mellem fagene og undervisningen på den ene side og de virksomheder og den praksis, som deltagerne kommer fra på den anden side – med henblik på at sikre de bedst mulige betingelser for at bringe viden og erfaring frem og tilbage mellem virksomhed og uddannelsessted.

Læs om Aros Mini MBA.

 

Klik her, og se alle vores (cirka 2 mia.) kurser og korte uddannelser!

Her er et lille udsnit af de allermest populære af dem:

Tag del i diskussionen

Loading
Hent GRATIS e-bog om kommunikation!

Hent GRATIS e-bog om kommunikation!

Gør som 15.347 andre: Tilmeld dig vores blog, og få gratis vores e-bog "99+1 hemmeligheder om kommunikation"!

Din tilmelding er modtaget. Vi sender e-bogen til dig inden for få minutter.