calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Internt kursus: Strategi og implementering i praksis: Fra hensigt til handling!

Lad jer guide af Anders Madsen Pedersen, en benhård strategistormester med 150 strategiprocesser under bæltet! Vores praksisorienterede lederkursus i strategiimplementering gør gode intentioner til vellykket implementering.

I lærer at

 • designe processer, der giver mening og fremdrift i forhold til strategiens sigte
 • operationalisere strategien, så den nedbrydes og oversættes meningsfuldt og struktureret
 • mobilisere hele virksomheden/organisationen, så de rigtige forandringer sker
 • styre implementeringen gennem en klar governance-struktur
 • sikre den rigtige drift af implementeringen

… og så får du ikke mindst fornøjelsen af Anders Madsen Pedersens uvurderlige erfaring og know-how.

Tag på kursus i "Internt kursus: Strategi og implementering i praksis: Fra hensigt til handling!" ligesom medarbejdere fra:

 • Liftra logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Hvem bør deltage på dette kursus?

Kurset henvender sig til ledere, der allerede arbejder med, eller som står overfor at skulle arbejde med, strategi i virksomheden, divisionen, forretningen, funktionen, afdelingen eller staben. Det gælder både ledere i privat og offentligt regi.

Undgå, at strategien dør i implementeringsfasen

Efter måneder – måske halve år – med strategiudvikling oplever mange ledere, at de må slås med at bevæge virksomheden fra den formulerede hensigt til eksekvering i strategiimplementeringen. Det er et ærgerligt spild af tid, ressourcer og potentialer, som med de rette værktøjer sagtens kan undgås! Derfor har vi allieret os med en sand strategistormester, Anders Madsen Pedersen, som har gennemført intet mindre end 150 strategiprocesser. Med sin store erfaring ved han præcis, hvorfor jeres strategi ikke udvikler sig fra hensigt til de ønskede handlinger. I løbet af kurset får i rig mulighed for at arbejde med din egen implementeringsplan, som i kan tage med hjem efter kurset.

Strategiens succes afhænger af jer!

Strategiudvikling foregår ofte på den store klinge; der defineres visioner og besluttes, hvor virksomheden overordnet skal bevæge sig hen. Strategiimplementering foregår derimod i detaljen; der skal designes en konkret implementeringsproces, strategien skal brydes ned i mindre dele, og eksekveringen skal sikres. Og alle disse elementer udgør en ledelsesopgave, som du får redskaberne til at løfte med succes. Visionen bag strategien kan være den helt rette, men hvis ikke implementeringsprocessen og eksekveringen er på plads, falder alle de gode intentioner til jorden med et brag.

Få svar på de vigtigste spørgsmål:

 • Hvorfor er strategiimplementering ofte besværligt?
 • Hvornår er en strategi tilstrækkeligt formuleret og nedbrudt, så den kan danne grundlag for succesfuld implementering?
 • Hvordan designes implementeringsprocessen? Hvornår starter og slutter den?
 • Hvilke roller og opgaver er typiske i strategiimplementering? Hvordan sikres de udfyldt?
 • Hvilke værktøjer anvendes til at operationalisere og implementere strategi effektivt?
 • Hvilke kræfter er på spil i implementeringen? Hvordan anvendes disse kræfter meningsfuldt?
 • Hvordan udvikles en model, som passer til din virksomheds behov?

6 vitale byggeklodser til jeres arsenal!

På dette lederkursus i strategi og implementering tager vi udgangspunkt i en principmodel, der arbejder med 6 elementer af implementeringsarbejdet:

 1. Strategiformulering: før implementeringen
 2. Designfasen: ledelsens rolle som arkitekt/designer af strategien, så den fremmer implementering
 3. Operationaliseringsfasen: værktøjer til nedbrydning af strategien, valg af metode og udarbejdelse af en masterplan
 4. Mobiliseringsfasen: værktøjer til at sikre, at organisationen er gearet til at bidrage
 5. Styringsfasen: værktøjer til at sikre en klar governancestruktur, herunder klare roller og ansvar i implementeringen, som sikrer fremdrift
 6. Driftsfasen: værktøjer til at sikre overdragelse til linjeorganisationen, hvor projekter går fra udvikling til drift.

Undervisning, best practice-modeller og øvelser

Vi har sammensat et tætpakket lederkursus, der i løbet af to dage giver jer de værktøjer, i behøver for at få jeres strategi til at lykkes. Vi tager afsæt i best practice-modeller fra underviserens knap 10 års erfaring som managementkonsulent og strategisk rådgiver for topledelsen i førende danske og internationale virksomheder. Disse modeller er udviklet på baggrund af flere hundrede strategiforløb og cases i virksomheder, offentlige organisationer og kommuner. Fordelingen mellem undervisning og praktiske øvelser er 60/40, så du har masser af tid til at afprøve værktøjerne og drøfte indholdet løbende.

Tak for et par udbytterige dage om strategi og implementering! Stor ros til Aros Business Academy for rammerne og informationen om kurset, samt til underviseren for hans indlevelse og velforberedte materiale.

Allan Bjelke Jensen - Liftra

Dit udbytte

 • Konkrete værktøjer: Kurset tager udgangspunkt i konkrete værktøjer og best case-modeller, som i nemt kan tage med hjem til virksomheden, når kurset er slut.

 • Viden og inspiration: I får den nyeste viden om succesfuld strategiimplementering, som kan inspirere jeres egen implementeringsproces.

 • I bliver en komplet leder: Som leder er det absolut essentielt, at i formår at gøre strategier og visioner til virkelighed. Det er netop i dette øjeblik, at i markerer dig som en sand leder der tager ansvar for dine beslutninger og gør hensigt til handling.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Handling: De gode hensigter bliver langt om længe til handling, til glæde for virksomhedens overordnede visioner.

 • Færre spildte ressourcer: I lærer at eksekvere strategien, og I undgår at alle de ressourcer, I bruger på at udvikle strategien, går tabt – og I høster selvfølgelig alle de gavnlige effekter, som strategien skal sikre.

 • Fremtidssikring: Virksomheden fremtidssikres, fordi det bliver en del af jeres DNA at implementere og eksekvere de strategier, I udvikler – både nu og mange år frem i tiden.

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld jer, og få et gratis e-kursus!

Når i tilmelder jer dette kursus i strategi og implementering, sender vi jer vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser”. Med kurset får i enkle tips til, hvordan i får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

Anders Madsen Pedersen

Anders Madsen Pedersen

Anders Madsen Pedersen, cand.merc., er kommerciel direktør i DAHL Advokatfirma med ansvar for strategiudvikling og forretningsplaner. Desuden bistår Anders DAHLs klienter ad hoc med strategiudvikling, forretningsplaner, bestyrelsessparring og executive sparring. Anders har gennemført 150 strategiprocesser!

Anders har en M.Sc. i Business Administration og har i 10 år arbejdet som strategikonsulent og rådgiver for ejere, bestyrelsen og topledelsen i en række af Nordens mest markante, succesfulde og ambitiøse virksomheder – både i C25-segmentet og i SMV. Desuden også for offentlige organisationer og kommuner. Han har skrevet om emnet ved verdens største business-forlag, Cengage Learning i London, og har ageret ekstern lektor, forelæser og key note speaker på flere universiteter.

Fuld profil

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading