calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Klimaregnskabet i praksis – få styr på jeres CO2-beregninger!

Få tal på jeres bæredygtighedsindsats og CO2-udslip – helt simpelt og uden forkundskaber inden for regnskab. Og brug klimaregnskabet til at se, hvor I nemt og effektivt kan sætte ind for at mindske jeres CO2-udledning.

De 7 bedste grunde til at tage med på kurset:

 • Klimaregnskaber er et must for alle virksomheder, som vil arbejde seriøst med bæredygtighed – og gøre jeres bæredygtighedsindsats til en konkurrencefordel.
 • Vores kursus lærer dig at lave klimaregnskaber i praksis – med brug af Erhvervstyrelsens værktøj, Klimakompasset.
 • Din arbejdsplads får altså en værdifuld in-house ressource og slipper dermed for at hyre eksperter udefra.
 • Når I har tal på, hvor jeres udledning kommer fra, kan I sætte reduktionsmål, der hvor de rent faktisk gør en forskel.
 • Hvis ikke jeres kunder og samarbejdspartnere allerede er begyndt at bede om klimaregnskaber fra jer, så gør de det nok snart.
 • Med klimaregnskabet i orden, kan I bedre underbygge jeres eksterne kommunikation om, hvor bæredygtige I er – og dermed undgå greenwashing.
 • På vores kursus bliver du undervist af eksperter, der har fingrene i mulden og er vant til at hjælpe virksomheder med at lave klimaregnskaber.
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

11. - 12. september kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
23. - 24. september kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Se flere datoer
9.950 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Kurset er perfekt til dig, der:

arbejder i CSR- eller miljøafdelingen og ønsker et kompetenceløft. Det kan også være, at du arbejder i en lille virksomhed, uden CSR- eller miljøafdeling, og fx laver regnskab, markedsføring eller kommunikation. 

Kurset kræver hverken regnskabsmæssige eller klimamæssige forkundskaber – så som udgangspunkt er der ingen adgangskrav. Dog er det vigtigt, at du har adgang til at indsamle data i virksomheden. Programmet Klimakompasset tager sig af selve beregningerne, hvorfor kurset ikke er matematiktungt eller kræver særligt kendskab til regnskab.

Vi har afholdt bæredygtighedskurser for (næsten) hele Danmarks erhvervsliv siden 2021

Siden vi sammen med professor Steen Hildebrandt i 2021 lancerede vores Mini MBA i Sustainability Management har vi haft indflydelse på bæredygtighedarbejdet på op mod 1.000 danske arbejdspladser. Og vi vil også gerne hjælpe jer.

Lær at lave et klimaregnskab med Klimakompasset   

Står din arbejdsplads overfor at skulle måle jeres klimaaftryk- og indsats? Dette kursus i klimaregnskaber i praksis er til dig, der gerne vil lære at sætte tal på jeres bæredygtighedsindsats og dokumentere den. På kurset lærer du at lave klimaregnskaber i praksis med brug af Klimakompasset, så du kan vende tilbage til din arbejdsplads og lave jeres klimaregnskaber fremover. 

Få styr på CO2-beregning og afrapportering, der følger standarterne 

Kurset fokuserer både på teori (det primære fokus vil være på drivhusgasprotokollen som standard), håndtering af dataindsamling i tråd med de metodemæssige krav, hvordan du taster dine data ind i klimakompasset, og hvordan du bruger CO2-beregningerne i din afrapportering af jeres klimaregnskab. Desuden vil du blive undervist i, hvordan du kan bruge jeres klimaregnskab til at lave reduktionsmålsætninger og underbygge ekstern kommunikation (uden at greenwashe).

Få overblik over mulige forbedringer med et klimaregnskab

I kan bruge jeres klimaregnskab til at få overblik over, hvordan jeres forskellige aktiviteter påvirker klimaet, og hvor I kan skære ned på en måde, så det batter. Det kan også være, at I har ambitioner om at lave reduktionsmålsætninger og derfor har brug for at lære, hvordan I kan måle på jeres aftryk. 

Uanset hvad, er klimaregnskaber en basal nødvendighed, hvis I vil arbejde seriøst med bæredygtighed og skabe reelle målbare forandringer. Dette kursus giver alle de mest nødvendige redskaber til jer, der gerne vil klæde en medarbejder på til at kunne klare klimaregnskabet inhouse, så I kan arbejde med ambitiøse målbare reduktioner. 

Gør jeres indsats til konkurrencefordel ved at sætte tal på den

Når I ikke har et klimaregnskab, kan I ikke bevise noget om, hvor bæredygtige I egentligt er. Det betyder, at de konkurrencemæssige fordele, der er ved at være bæredygtige, går tabt.

Når I har styr på jeres klimaregnskaber, har I en markant konkurrencefordel på et marked, hvor bæredygtighed i stigende grad har betydning for købsbeslutninger. I kan først rigtig begynde at høste troværdighed på jeres bæredygtige omstilling i fx rekrutteringsarbejde og markedsføring, når I har de hårde beviser på plads. 

Gør jeres grønne omstilling konkret for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere

Jeres klimaregnskab kan også bruges til at dokumentere jeres påstande om bæredygtighed, når I laver markedsføring, salg og branding. Det bliver langt nemmere at kommunikere om sin bæredygtighedsindsats, når man kan sætte konkrete tal på og dokumentere målbare forbedringer. Derfor er klimaregnskaber oplagte at referere til i ekstern kommunikation, når I fx vil vise jeres kunder, hvordan I er bæredygtige. 

 

 

Et rigtig godt kursus.

Joan - Lesjöfors Tinglev

Dit udbytte

 • Du bliver i stand til at udføre klimaregnskaber i praksis - med brug af Klimakompasset som værktøj.

 • Du lærer at indsamle data og behandle til- og fravalg i tråd med drivhusgasprotokollen.

 • Du bliver klædt på til, hvordan du kan bruge jeres klimaregnskab aktivt til reduktionsmålsætninger.

 • Du får styr på de terminologier og standarder, som er allermest relevante lige nu.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsplads får en in-house ressource, der kan håndtere jeres klimaregnskaber.

 • Med dine kompetencer bliver I i stand til at arbejde med bæredygtighed på en mere målbar og konkret måde.

 • I bliver bedre rustet til en fremtid, hvor bæredygtighed er et centralt konkurrenceparameter.

 • Virksomheden får en uvurderlig indsigt i de krav og forventninger, som mange virksomheder allerede nu møder, og som derfor er gode at være forberedt på.

På kurset lærer du:

 • Hvordan du indsamler og håndterer data til klimaregnskaber 
 • Hvad drivhusgasprotokollen (GHG) er, og hvordan du kan bruge dens standarter
 • Hvordan du kan bruge Erhvervsstyrelsens værktøj, Klimakompasset, til at lave CO2-beregninger, ud fra de data du har indsamlet
 • Hvilke aktuelle krav fra kunder og leverandører, du skal være opmærksom på lige nu  
 • Hvordan du kan opstille reduktionsmålsætninger og udvikle klimastrategier og handlingsplaner 
 • Hvad EU-Taksonomien (CSRD) og Corporate Sustainability Reporting Directive betyder for din arbejdsplads
 • Hvordan du kan bruge klimaregnskaber, når du kommunikerer om jeres bæredygtighedsindsats.
 • Hvad du især bør være opmærksom på ift. revision af jeres klimaregnskab

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig, og få et gratis e-kursus!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser”. Med kurset får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

Mie

Mie har bred erfaring med bæredygtighed og ESG fra rådgivning af virksomheder i forskellige størrelser (fra store børsnoterede virksomheder til små virksomheder umodne på ESG-området) og brancher. Som konsulent rådgiver hun virksomheder om ESG-rapportering med alt, hvad det indebærer af lovgivning, væsentlighedsanalyser, strategier, dataindsamling, klimaregnskaber osv.

Hun har fokus på værdiskabende ESG-rapportering og forbedring af datakvalitet, og stræber efter at ethvert arbejde med bæredygtighed og ESG altid i sidste ende bør kunne ses på den finansielle bundlinje.

Mie har en baggrund som konsulent i EY Climate Change and Sustainability Services, hvor hun blandt andet har erfaring med assurance af ESG data, udarbejdelse af ESG rapporter og tolkning af rapporteringskrav på området. Hun har oprindeligt en cand. Merc. i innovation og forretningsudvikling fra Copenhagen Business School.

Fuld profil

Pris

9.950 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Varighed: 2 dage

Tilmeld dig kurset

11. - 12. september 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
23. - 24. september 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
4. - 5. december 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
11. - 12. december 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
10. - 11. marts 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
18. - 19. marts 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
11. - 12. juni 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
23. - 24. juni 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København

Kursuskategorier

Loading