calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Aros Certifikat i Professionel Proceskonsultation

 

For at modtage “Aros Certifikat i Profesisonel Proceskonsultation” skal du have deltaget på Proceskonsulentuddannelsens alle seks moduler og have bestået den afsluttende eksamen.

Gå tilbage til Proceskonsulentuddannelsen

Under Proceskonsulentuddannelsen arbejder vi inden for seks helt overordnede emner. Hvert af emnerne udgør et modul, der består af 2 undervisningsdage, 150 siders læsning, lidt hjemmeopgaver (1-2 timer) og et møde med studiegruppen. Der lægges et modul på måned, og du følger det samme hold gennem hele uddannelsen.

  1. Den teoretiske ramme om proceskonsultation
  2. Coaching & interviewteknik
  3. Forandringsprocesser & diaognoser
  4. Design af interventioner
  5. Implementering & procesfacilitering
  6. Strategisk forankring af processer og forandringer.

 

Aros Certifikatet er en garanti for kvaliteten af din uddannelse
Med Aros Certifikatet forpligter vi os som kursusudbyder på følgende:

  1. At levere undervisning af høj standard, både teoretisk og praktisk. Vores undervisere på Proceskonsulentuddannelsen er således yderst veluddannede inden for teoretisk proceskonsultation, men er samtidig erfarne praktikere, der har arbejdet som proceskonsulenter i/for en række forskellige organisationer – både offentlige og private.
  2. At evaluere hvert eneste undervisningsforløb og bruge besvarelserne til konstant at forbedre og forfine uddannelsen for fremtidige studerende.
  3. At tage højde for den enkelte studerendes situation, kompetenceniveau og ambitioner inden for proceskonsultation – og at rådgive, udfordre og coache den studerende til at blive den bedst tænkelige version af sig selv som proceskonsulent.


Om Aros Business Academy
Aros Business Academy er et privat kursusvirksomhed, der blev etableret tilbage i 2008 i Aarhus og nu er en landsdækkende kursusudbyder med aktiviteter uden for Danmark også. Virksomheden samarbejder blandt andet med Erhvervsakademi Sjælland og professor i ledelse Steen Hildebrandt om enkeltprojekter. Og virksomheden har mere end 70 undervisere, der er ledende eksperter inden for deres felt.

 

Gå tilbage til Proceskonsulentuddannelsen

Kursuskategorier

Loading