calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

ABA Konsulentuddannelsen

Vi giver dig en unik mulighed for at få faglig ballast og papir på dine evner som konsulent!

Uddannelsen giver dig alt, hvad du behøver!

 • du får det store helikopterperspektiv på din egen konsulentrolle og indblik i dig selv
 • indsigt i gruppedynamikker og menneskene, der skaber dem
 • redskaber til at kommunikere opad, nedad, udad og henad – uden at miste orienteringen
 • praksisnære og helt enkle feedbackmetoder, der gør dig mere kompetent som konsulent
 • det stærke roadmap som essentielt værktøj – fastlæggelse af rammer, indhold og form
 • nøglen til netværksdannelse, der giver dig et vigtigt forspring
 • et blik på dig selv som både dynamo og katalysator i forandringsprocessen
 • værktøjer til effektiv videndeling og professionel sparring
 • et boost af din personlige gennemslagskraft i konsulentrollen!

Du får også:

 • gratis 2-dages-kursus i præsentationsteknik med gennemslagskraft
 • professionelt sparringsnetværk på holdet
 • professionel sparring på din egen konsulentrolles potentiale.
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

24900 kr.

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. en miniguide om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset. Betaling 21 dage før kursusstart.

Hvem bør deltage på uddannelsen?

Denne uddannelse er for dig der, som intern eller ekstern konsulent, ofte skal navigere i en situation, hvor du skal rådgive i forbindelse med forandringer uden egentlig at have formel magt til at gøre det. Du kan fx være:

 • Den nye HR-konsulent
 • HR-partner
 • Proceskonsulent
 • Businesskonsulent
 • Forretningsudvikler
 • Ledelseskonsulent.

Du er ikke salgskonsulent, hardcore it-konsulent eller erfaren chefkonsulent.

Bliv konsulent med gennemslagskraft!

Er du konsulent, har du nok allerede oplevet på egen krop, at det kan være et svært felt at manøvrere i. Overvejer du at blive konsulent, kan du lige så godt forberede dig på det med det samme. Som konsulent skal du navigere i spændingsfeltet mellem ledergruppen og medarbejderniveauet, og det kan ofte resultere i nogle situationer, hvor du ikke er den mest populære figur i organisationen. Samtidig lider du under, at “konsulent” er en ubeskyttet titel, der ikke nødvendigvis giver dig den etos, du har brug for.

Heldigvis er vores konsulentuddannelse designet til at give dig redskaberne til at blive en knivskarp professionel konsulent – samtidig med, at du får papir på det, du kan. Det hele starter med dig og din konsulentrolle, og foruden de helt hardcore værktøjer, får du også en større forståelse for dig selv.

Før du læser videre om konsulentuddannelsen …

Brug 30 sekunder på at overveje disse tre enkle spørgsmål:

 1. Hvad vil det gøre for dig og dit arbejde, at du bliver en stærkere konsulent?
 2. På hvilke områder vil din arbejdsgiver have gavn af det?
 3. Og hvilke krav stiller du til en konsulentuddannelse?

Få overblik over konsulentuddannelsen

Hele uddannelsen forklaret med 23 ord: En kompetencegivende, teoretisk konsulentuddannelse funderet i praksis, over tre moduler a to undervisningsdage, fordelt over i alt fire måneder og afsluttet med eksamen.

Forud for uddannelsen får du:

 • ”Introduktion til uddannelsen”. Afholdes som webinar, dvs. uden fremmøde. Varighed: 45 min.
 • Adgang til ”Min Læringsbank”: Pensumliste, hjemmeopgaver og debatforum

Modul 1: Mennesker og mening

På modul 1 går vi i dybden med din personlige konsulentrolle. For har du egentlig helt styr på, hvad det kræver af din kommunikation, at du har en outsiderrolle midt i organisationen? Vi arbejder med, hvordan du giver feedback og hvordan du lærer at forstå andres tænke- og handlemønstre. Du får de redskaber, som giver dig det bedste råderum i netop din konsulentrolle, så du kan træde ind midt i virksomheden med fingeren på pulsen – uden at blive upopulær. I løbet af processen får du også mulighed for at lære dig selv bedre at kende. Det er nemlig her, det hele starter!

Modul 1 løber over to fulde kursusdage. Modulet afsluttes med en hjemmeopgave.

Modul 2: Planer og processer

Modul 2 er dit værktøjsmodul. Her fylder vi din værktøjskasse helt op med de nyeste teorier og modeller, du kan trække på i de mange forskellige situationer, som du skal kunne navigere i med sikker hånd. Du lærer, hvordan du helt konkret lægger en solid plan for dit arbejde, og hvordan du styrer processer sikkert i mål. Du får de projektredskaber du har brug for, for at du kan skabe positiv forandring i stedet for modstand.

Modul 2 løber over to fulde kursusdage. Modulet afsluttes med en hjemmeopgave.

Modul 3: Forretning og forandring

Modul 3 handler om at give dig det store forkromede overblik over virksomheden – og ikke mindst din rolle i den. Her lærer vi dig den uundværlige kunst at netværke, og du får indblik i beslutningsprocesser – både dine egne og andres. Vi lærer dig at gennemskue kernemålene i en organisation, så du lettere kan komme igennem med dit budskab og skabe ægte forandring gennem din rolle som professionel konsulent.

Modul 3 løber over to fulde kursusdage. Modulet afsluttes med en hjemmeopgave.

Eksamen

Afholdes efter aflevering af sidste hjemmeopgave og med udgangspunkt i denne. Efter bestået eksamen får du overrakt dit ABA-eksamensbevis.

Nøglebegreber for de enkelte moduler

Uddannelsen er bygget op omkring konsulenttrappens tre trin, fordelt på de tre moduler:

Modul 1: Modul 2: Modul 3:
Konsulentrollen En opgave fra A-Z Arbejdets kerne
Organisationer Fra mål til tidsplaner Beslutningsprocesser
Tænkestile Roadmaps Kend din kunde
Gruppedynamik Visualisering Momentum og tyngde
Psykodynamisk forståelse Procestyper Den skarpe kommunikation
6M modellen Inddragelse og påvirkning Fra justering til transformation

 

Vi sikrer, at du får konkret udbytte af uddannelsen! Derfor afholder du inden uddannelsen et møde med din arbejdsgiver ud fra et samtaleskema, vi udleverer. Samtaleskemaet tages op til revision løbende under forløbet og efter afsluttet forløb, så du altid har øjnene på målet.

Vi giver dig alt det, der skaber en professionel konsulent

Som konsulent har du i særlig grad brug for at forstå mennesker, organisationer, gruppedynamikker, forretning og processer. Du har også brug for kunne skabe gode relationer, indgå i netværk og være katalysator i både udvikling og forandringsprocesser. Du skal også agere på mange forskellige scener og på forskellige niveauer. Det kræver både gode virkemidler, viden, metoder og stort kendskab til egen adfærd. Og det får du under uddannelsen.

Uddannelsen handler om dig!

Det er svært at finde to konsulenter med helt ens jobbeskrivelse (hvis de overhovedet har nogen!). Derfor har vi designet vores konsulentuddannelse ud fra princippet om, at den skal handle om dig og din konsulentrolle! Før uddannelsen starter skal du derfor beskrive din rolle som konsulent og de opgaver, du skal løse eller facilitere. Så kan vores undervisere tilrettelægge deres undervisning, så du får lige præcis det ud af den, du skal bruge. Der vil desuden være masser af casearbejde, hvor du tager udgangspunkt i dit eget arbejde og din egen rolle som konsulent. På den måde lærer du, hvordan du bedst kan løse de forskellige ting – og ikke mindst hvornår!

Vi udfordrer dig i teorien – helt praktisk

Vi forventer, at du sammenlagt læser cirka 1.300 sider under de fire måneder, uddannelsen strækker sig over. Pensum består af tre grundbøger, Harvard-artikler om emnet og en række videoer fra TED. Vi forventer desuden, at du laver tre hjemmeopgaver, som du får feedback på af underviserne. Den ene vil danne fundament for den afsluttende eksamen. Vi sikrer dig med andre ord en solid essentiel faglig ballast, og med den casebaserede undervisning sørger vi for, at du med det samme får træning i, hvordan du bedst muligt agerer som professionel konsulent.

Hvilke teorier bygger uddannelsen på?

Vi tager udgangspunkt i anerkendte teorier og modeller, samt nyere forskning på området:

 • Arbejdets Kerne (Ole H Sørensen)
 • Act-Lean-Build (Leonard A. Schlesinger m.fl. – Harvard Business Review)
 • Management teams (Meredith Belbin)
 • Teamwork (Michael A. West)
 • The McKinsey Mind (Ethan Reisen & Paul N. Friga)
 • Psykodynamisk organisationspsykologi (Torben Heinskou)
 • Effective Managers say the same thing twice (T. Neeley & P. M. Leonardi).

Få personlig gennemslagskraft og undgå fiaskoer – helt gratis!

Den måde, du præsenterer dine resultater på, kan betyde hele forskellen mellem succes og fiasko. Heldigvis er præsentationsteknik et håndværk – det kan læres! Og når du deltager på konsulentuddannelsen, giver vi dig kvit og frit en plads på vores 2-dages-kursus i præsentationsteknik. Læs mere om kurset i præsentationsteknik. Som en ekstra bonus giver kurset dig også den karisma og personlige gennemslagskraft, du behøver for at kunne arbejde som professionel konsulent – med succes!

Det er helt utroligt, hvordan alle AROS’ undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder og medarbejderes udfordringer. De tilpasser deres undervisning til lige præcis vores behov. 3. kursus i træk med Aros har bestemt ikke skuffet!

Louise Bruun Christensen - Copenhagen Business School

Dit udbytte

 • Enhver kan kalde sig ”konsulent”. Jobtitlen er ubeskyttet, og det betyder, at du sidestilles med alle andre konsulenter – både de dygtige og de dårlige. Med en professionel, eksamineret konsulentuddannelse styrker du din position, ikke alene på din arbejdsplads, men også generelt på arbejdsmarkedet

 • Du får et bredt katalog af helt konkrete redskaber og modeller, som du bliver ekspert i at bruge. Derfor kan du altid trække dem frem, og bruge dem i de helt rigtige situationer. På den måde bliver du simpelthen en bedre konsulent

 • Du får en fordel i forhold til mange af de andre i dit felt, der også kalder sig konsulenter. Med en uddannelse, der giver dig papir på nogle helt konkrete kompetencer, har du en faglig ballast der er svær at hamle op med!

Din arbejdsgivers udbytte

 • Når du bliver en mere kompetent konsulent, får din arbejdsgiver mere valuta for pengene. Din arbejdsgiver vil opleve, at du har større overblik, at der er bedre samarbejde i dine projekter, at der er større faglig ballast bag dine beslutninger, og at du har langt bedre gennemslagskraft.

 • Du kan gøre en ægte forskel som konsulent, der faktisk giver rig muliighed for markante udslag på bundlinjen

 • Dine forstærkede kommunikationskompetencer medvirker til, at der generelt skabes et bedre klima i virksomheden. Du får en rolle som gør dig til en dynamo og katalysator i forandringsprocesserne – og det kommer alle til gode.

Underviseren tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig uddannelsen, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig denne uddannelse, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af denne uddannelse – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus eller en uddannelse til jer?

Vi afholder hver dag skræddersyede kurser og uddannelser ude hos kunderne. Og vi vil også rigtig gerne hjælpe jer! Tag en snak med os på tlf. 70 278 279 eller skriv til Kundechef Nicolai Salomon på nicolai@arosbusinessacademy.dk. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info.

Billede af vores underviser Jesper

Jesper

Jesper er en inspirerende og motiverende underviser, der især er dygtig til at koble fagteori til konkrete problemstillinger i kursisternes hverdag, primært gennem casearbejde. Jesper er specialiseret inden for forandringsledelse, projektledelse og organisationsudvikling. Han er oprindeligt uddannet som linjeofficer, og har udvidet sit repertoire gennem en række ledelse- og projektledelsescertificeringer: eksamineret projektleder, IPMA®-C, PRINCE2®, Situationsbestemt Ledelse®, DiSC® og MPA® Master Person Analysis, Belbin® og SimulTrain® projekttræningsystem.

jesper@aroskurser.dk 

Fuld profil

Pris

24900 kr.

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. en miniguide om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset. Betaling 21 dage før kursusstart.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading