calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Videncenter for Digital Handel: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Pia Rasmussen Bødker har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er er uddannet inden for forretningsudvikling og innovation og har arbejdet i Arla i mere end 8 år med fokus på netop forretningsudvikling og kommerciel innovation. Hun skriver følgende om Videncenter for Digital Handels bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

 

Videncenter for Digital Handels vision for bæredygtighed

Vores fornemmeste opgaver er at gøre det så nemt som muligt for undervisere på de merkantile erhvervsskoler at blive dygtige til at undervise i bæredygtighed. Det gør vi ved at klæde dem godt på i forhold til at forstå begreber og problematikker indenfor bæredygtighed. Vi stiller bl.a. skarpt på dilemmaet mellem godt købmandskab og bæredygtig udvikling.

Det er vigtigt for os at øge fokus på, hvor essentiel og desværre overset de merkantile erhvervsuddannelser er for den grønne omstilling. Når de grønne løsninger er udtænkt, skal de produceres, markedsføres og sælges. Det kræver både indkøbere, sælgere og bogholdere med viden om bæredygtighed. Forståelse af den tredobbelte bundlinje, cirkulær økonomi og markedsføringsloven er essentiel for succesfuld implementering af grønne løsninger og undgåelse af greenwashing. Den forståelse arbejder vi på at udbrede til alle landets merkantile erhvervsskolers elever via deres undervisere.

Videncenter for Digital Handels bæredygtige tiltag (i udvalg)

Vi laver bl.a.

  • kompetenceudvikling af undervisere på de merkantile erhvervsskoler
  • kompetenceudvikling af udbydere af AMU-kurser
  • udvikling af undervisningsmateriale om bæredygtighed i en merkantil kontekst til de merkantile erhvervsskoler
  • udvikling af undervisningsressourcer til AMU-kurser med fokus på grøn omstilling

Videncenter for Digital Handels mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Vi laver videointerviews, cases, øvelser, gamification og andre engagerende undervisningsmaterialer, som gør bæredygtighed let tilgængeligt og virkelighedsnært for både undervisere og elever.

Vi arbejder pt på at udvikle en virksomhedscase, hvor undervisere og elever kan indgå som medarbejdere i løsning af diverse problemstillinger som grøn omstilling, markedsføring uden greenwashing, bæredygtige forretningsmodeller m.m.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading