calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

VIA University College: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

René Foli har taget Mini MBA i Sustainability Management. Han er uddannelsesdekan for storytelling-, design- og businessuddannelserne hos VIA University College. Han skriver følgende om VIA University Colleges bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

VIA University Colleges vision for bæredygtighed

Bæredygtig udvikling er både et hovedelement i VIAs vision for 2030 og VIAs strategi frem til 2025. VIAs vision går bl.a. ud på at ’tage ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden’. Den intention er ført videre i én af VIAs tre prioriteter i strategien – prioriteten kalder vi: ”En videninstitution, der driver bæredygtig udvikling”.

Herunder arbejder vi efter følgende tegn på succes – som er pejlemærker på, om vi arbejder i den rigtige retning:

  • Integrere et bæredygtighedselement i alle uddannelser og forskningsområder
  • Definere konkrete mål og initiativer for at gøre VIA til en bæredygtig organisation
  • Styrke uddannelsesmuligheder i hele regionen
  • Udvikle bæredygtige modeller for uddannelse gennem hele livet

VIA University Colleges bæredygtige tiltag (i udvalg)

Kompetenceudviklingsforløbet ”Verdensmål i undervisningen”: Vi udruster vores undervisere med kompetencer og viden inden for bæredygtig udvikling med forløbet “Verdensmål i undervisningen”, så underviserne kan udvikle forløb inden for bæredygtighed i alle fag. Mere end 130 undervisere har været igennem forløbet per 2022.

VIAs Verdensmålsambassadørkorps: Et tilbud til de studerende, hvor vi uddanner dem til ambassadører gennem workshops og projekter – eksempler inkluderer en bæredygtighedsfestival og affaldsprojekter i samarbejde med Smukfest. Ca. 20 studerende deltager årligt fra flere af VIAs uddannelser og bidrager med hver deres professionsfaglighed og profil.

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi: VIA er partner i det ambitiøse vand- og klimakonsortium, der med 75 millioner i ryggen skal udvikle den danske vandsektor. VIA er en af 80 aktører, og er bl.a. i gang med at udvikle nye uddannelsesretninger, efteruddannelsestilbud og styrket forskning i grundvand og online kursusforløb til vandbranchen. Formålet er bl.a. at sikre mere viden til branchen, kvalificeret arbejdskraft og at være med til at forløse den danske eksportstrategi for vandområdet.

VIAs ESG-rapport: I 2021 udarbejdede VIA sit første ESG-regnskab og tilhørende ESG-rapport. Den rapporterer om vores udvikling inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed – og giver os en baseline at måle os selv ud fra. ESG-rapporteringen fortsætter årligt fremadrettet. På baggrund af ESG-rapporten får VIA i 2022-23 udarbejdet potentialeanalyser, så vi kan blive endnu dygtigere til at igangsætte miljø- og klimvenlige tiltag.

Ressourcegruppen for bæredygtig udvikling: VIA har i flere år haft en ressourcegruppe bestående af medarbejdere og ledere fra alle områder af VIA. Gruppen har til formål at understøtte fremdrift i det strategiske arbejde med bæredygtig udvikling og understøtte videndeling og netværk på tværs af VIA, så vi kan lære af hinandens gode – såvel som mindre gode – erfaringer.

VIA University Colleges mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Skralderobotter på pædagoguddannelsen: I Randers arbejder de studerende på pædagoguddannelsen med affaldshåndtering, genanvendelse og genbrug i konkrete handlingsorienterede forløb f.eks. udvikling af sjove skralderobotter lavet af affald, de selv medbringer.

En smukkere Smukfest: En gruppe af VIAs studerende sørgede for at skrue op for affaldssorteringen på Smukfest 2022 med et skraldelykkehjul, skraldebarometer og præmier til de festivalgængere, der indsamlede mest skrald. Der blev indleveret i alt 1058 fyldte affaldssække til standen i løbet af festivalen.

Derudover har vi også et stort fokus på at sætte bæredygtighed helt i front i hverdagen på VIA. Vi har især fokus på noget så simpelt som kantinedrift og på kopimaskinerne.

Ambitiøs kantinedrift… herunder:

  • Sølvmærke i økologi – Farvel til Pepsi: VIAs kantiner har udfaset konventionelle sodavand såsom Pepsi og Faxe Kondi til fordel for økologiske alternativer.
  • Fokus på madspild
  • Mere selvforsyning
  • Ingen engangsflasker – der sælges ikke vand på flaske, kun genopfyldelige vandflasker.
  • Billigt overskudsmad, der sælges til studerende/ansatte

Kopihelvedet er i stærk tilbagegang!!!

VIA er gået fra 12 mio. kopier årligt til 4 mio. kopier fra 2013-2020… De sparede kopiark ville fylde 2.376 km dvs. en køretur fra Skagen til Barcelona!!!!!!

Derudover har vi også mange forskningsprojekter og undervisning der tager udgangspunkt i bæredygtighed. Alt hvad vi foretager os skal have en grundforankring i bæredygtighed og skal gennemsive hele VIA.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading