calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Trinene i Design Thinking

Fokuseret kaos?

Design Thinking er en struktureret og eksperimenterende udviklingsproces, der tager afsæt i menneskers behov og omsætter disse til løsninger, der gavner forretningen. Design Thinking er en empatisk tilgang baseret på kreativitet, teamwork, eksperimenter, nysgerrighed. Det er først og fremmest et mindset – altså en tilgang til at arbejde praktisk og kreativt med problemløsning – dernæst en proces.

Processen indeholder generelt fem faser, som ethvert team kommer igennem i løbet af en udviklingsproces. Faserne sikrer, at det rigtige problem bliver identificeret, at der er fremdrift i udviklingsprocessen og at nye løsninger er testet inden de implementeres i forretningen.  Man kalder det også fokuseret kaos.

Design thinking, kursus i design thinking, stanford model

Forstå dine brugere

Først og fremmest skal du have en grundig forståelse for det felt, du udvikler til og de mennesker, der skal sidde med slutproduktet. Hvad er deres udfordringer? Deres succeser? Det handler ikke kun om at identificere et problem, der skal løses. Det handle også om at forstå de mennesker, problemet skal løses for. Det er essentielt for udviklingsprocessen, både i idégenereringen og hele vejen til implementeringen.

Definér deres problemer

Når du har fået en grundig indsigt i kunden/brugeren, handler det om at definere deres problemer, og hvilke muligheder I kan gribe og viderudvikle på. Når I har formuleret og nedskrevet designmulighederne, har hele teamet et fælles afsæt for resten af design- eller udviklingsprocessen.

Få en masse idéer

Med afsæt i jeres definition er det tid til at idégenerere. Der findes et væld af metoder til brainstorming og workshops, der sætter idéudviklingen i højsædet. Faktisk har vi et helt kursus i afholdelse af netop sådanne workshops, nemlig vores kursus i Facilitering og Co-Creation.

Byg en prototype

Den bedste idé skal testes af – og gerne så hurtigt som muligt! Her skal I i gang med at lave prototyper. Prototyper er små, hurtige test-versioner af et produkt og besidder som regel ikke mere end basisfunktionerne i slutproduktet. Deres funktion er at undersøge, om der overhovedet er brug for det givne produkt, før I bruger mere tid (og endnu vigtigere penge) på at udvikle det færdige produkt.

Afprøv idéen!

Når prototypen er bygget, skal den testes af slutbrugeren. Det her er et enormt vigtigt skridt – det er nemlig ikke altid, at de idéer, der virker gode på tegnebrættet, er dem, der giver mening ude i virkeligheden. Derfor skal du teste tidligt og ofte i en designproces. Når du har testet et produkt, får du atter nye indsigter, som du kan generere videre på. Og husk: hellere finde ud af at et produkt ikke er det rette tidligt end efter at have smidt en masse tid og penge efter noget, som kunden ender med slet ikke at kunne bruge.

Gentag, gentag, gentag!

Det er yderst sjældent, at en designproces bevæger sig fuldkommen kronologisk gennem de fem faser og endnu mere sjældent, at én tur gennem hjulet er nok. En del af Design Thinking processen er at kunne navigere mellem faserne, men også at vide, at hver fase er lige vigtig – også femte og sjette gang man befinder sig i den.

 

Gå tilbage til kurset i Design Thinking her.

Kursuskategorier

Loading