calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

TEMP-TEAM A/S: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Hanne Grethe Daugaard Hansen har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er HR Manager & Stress Coach hos TEMP-TEAM A/S. Hun skriver følgende om TEMP-TEAM A/S’s bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

TEMP-TEAMs vision for bæredygtighed

At bidrage positivt til CO2 regnskabet.

TEMP-TEAMs bæredygtige tiltag (i udvalg)

Temp-Team A/S er en servicevirksomhed, hvor vi i en årrække har været på udkig efter måder, at reducere vores miljøpåvirkning på. Det kan godt kræve at, man tænker lidt dybere, når man ikke er producerende.

Vi er i gang med at implementere en række bæredygtige tiltag i vores daglige drift, så vi kan bidrage til en grønnere verden, nogle er helt oplagte andre kræver både vilje og økonomiske resurser.

I 2009 tilsluttede vi os UN Global Compact, hvor vi støtter de 10 grundprincipper, som fremmer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruptionen. Vi agerer ansvarligt i forhold til de knappe ressourcer, og vi behandler vores medarbejdere ordentligt i et arbejdsmiljø uden forskelsbehandling og ulighed.

Vi støtter “Plant a Billion Trees” Derfor planter vi et træ for hvert vikariat og hver rekruttering, vi udfører.

I samarbejde med FIBRIA og The Nature Conservancy planter vi træer, heriblandt en del eukalyptustræer, til gavn for os alle. Træer opretholder liv på jorden og er kilden til rent vand for milliarder af mennesker. Derudover sørger træer for ren luft, et kontrolleret klima, tilflugt, skygge og ly. De plantede træer bliver løbende vedligeholdt og tjekket for sundhed og trivsel over en fireårig periode.

Projektet har en række lokale fordele, der inkluderer genoprettelse af skov, indsamling af økologisk data samt udarbejdelse af planer for opretholdelse af nyplantede skovområder.

 

Spar på energien: Temp-Team har derudover også investeret i vindmølle- og solcelleanlæg.

Vi sparer på energien ved at slukke for lys og elektronik, som slukkes automatisk når der ikke er aktivitet på kontoerne, og vi vælger energieffektive produkter, når vi skal udskifte.

Vi har også indført en række tiltag i vores kontor, såsom at spare på papir og reducere vores affaldsmængde.

Vores hjemmeside er et CO2-neutralt website. Det betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker blandt andet ved opstilling af nye, vedvarende energikilder fx vindmøller og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter.

I vores Scope 1-emissioner, som dækker vores direkte emissioner fra brændstoffer og energikilder, har vi skiftet vores transportmiddel til små benzinbiler eller elbiler. Vores konsulenter har ændret ca. 50% af deres møder fra fysiske møder til online møder. Dette har reduceret vores CO2-udledning betydeligt.

I vores Scope 2-emissioner, som dækker indirekte emissioner fra køb af elektricitet, har vi investeret i vedvarende energi både solceller og vindmøller. Dette har også bidraget til at reducere vores CO2-udledning vi har ikke en eksakt beregning men noget tyder på at vi bidrager positivt til CO2 regnskabet.

Endelig har vi også fokus på at minimere vores Scope 3-emissioner, som dækker indirekte emissioner fra andre aktiviteter, som vi har indflydelse på, men ikke direkte kontrol over. Vi er derfor i gang med at indgå aftaler med vores leverandører om at reducere deres egen CO2-udledning

Alt i alt arbejder vi konstant på at finde nye måder at reducere vores klimaaftryk på, så vi kan bidrage til en bæredygtig fremtid for alle.

TEMP-TEAMs mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

  • Vi oprettede en donationsbutik for ukrainere i krigens første måneder, hvor de nytilkomne gratis kunne hente tøj, hygiejneredskaber, legetøj og sko.
  • Save the Orangutan, som vi støtter, havde en kampagne, hvor de forsøgte at genskabe Borneos jungle.
    • Vi har lavede et opslag på FB omkring emnet, et nyhedsbrev og et opslag på LinkedIn om, at alle ordrer i maj medførte, at vi plantede fem træer i Borneos jungle. Og så kunne vi sende et donationsbevis til kunderne efterfølgende, hvor deres navn og antal træer stod på

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading