calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user
Louise Laumann Kjær, bæredygtighed, sustainability

Louise Laumann Kjær

Louise Laumann Kjær rådgiver virksomheder og institutioner inden for klimaregnskaber, livscyklusvurdering (LCA) og bæredygtige forretningsmodeller og har i en længere årrække arbejdet med at opgøre klima- og miljøbelastningen forårsaget af virksomheder, produkter og services.

Louise har en ph.d. fra DTU, hvor hun udviklede metoder til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed af servicebaserede forretningsmodeller, også kaldet ’Produkt/Service-Systemer’, som er centrale for en mere cirkulær økonomi.

Hun arbejder desuden som ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor hun underviser og vejleder inden for bæredygtighed.

Udover at have en usædvanligt stærk faglighed inden for bæredygtighed er Louise passioneret om undervisning og formidling af komplekse problemstillinger.

Se videohilsen fra Louise

louise@arosbusinessacademy.dk

Kursuskategorier

Loading