calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user
Ida Stokkebye, bæredygtighed uddannelse

Ida Stokkebye Rueskov

Ida er chefrådgiver ved Viegand Maagøe, hvor hun hjælper virksomheder og organisationer med at tilgængeliggøre og sætte perspektiv på ESG- og klimaarbejdet.

Hun arbejder primært med ESG- og klimastrategiarbejde – herunder strategiprocesser, baselinevurderinger, dobbeltrettet væsentlighedsvurderinger, prioritering af indsatsområder, formulering af målsætninger og forankring.

Ida er dygtig til at tilgå dagsordenen i målgruppens perspektiv, fra store internationale til små lokale virksomheder, organisationer, foreninger og fonde.

Ida har været med til at udvikle og drive en række SMV-rettede strategi-tilbud, såsom ’Klimaklar SMV’ og ’Klimaklar Produktionsvirksomhed’. Hun har udviklet strategiforløb for større virksomheders leverandører, med fokus på SBTi-tilslutning og har erfaring med at gennemføre CSRD-compliant dobbeltrettede væsentlighedsvurderinger.

Ida har en bachelor fra CBS (International Business and Politics) og en master fra KU SCIENCE (Miljø- og naturressourceøkonom).

Kursuskategorier

Loading