calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Stillingsbetegnelser, titler og adresser

Her ser du facit for kommaøvelserne:

Øvelse 1: Direktør, cand.phil. Anders Rasmussen. Afdelingsleder, hjemmehjælper Bent Tobiasen.

Øvelse 2: Faglig redaktør, cand.mag Lotte Henriksen. Professor, dr.med. Otto Severinsen.

Øvelse 3: Sundhedsloven, § 119, stk. 2

Øvelse 4: Kabinetssekretariatet, Amaliegade 18, 1256 København K.

Læs mere om vores online kommakursus på:
www.onlinekommakursus.dk

Kursuskategorier

Loading