calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Sparekassen Danmark: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Eva Falck har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er Chef for ESG & Product Governance hos Sparekassen Danmark. Hun skriver følgende om Sparekassen Danmarks bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

Sparekassen Danmarks vision for bæredygtighed

Bæredygtighed er sund fornuft, og vi tænker bæredygtighed ind i vores handlinger og valg.

Vi ser ikke ESG som en complianceopgave, men ønsker at spille en aktiv rolle i kundernes ESG-aftryk igennem rådgivning, dialog og produkter, der fremmer den grønne omstilling i samfundet.

Bæredygtighed i forretningen og værdikæden

Bæredygtighed er et fundament for ansvarlig drift af vores forretning og i alle dele af vores værdikæde.

Bæredygtig omstilling er omstilling af viden

Vi mener, at kommunikation i øjenhøjde med vores kunder og leverandører er første skridt på vejen mod omstilling.

Helhedsrådgivning handler også om bæredygtighed, derfor skal vores medarbejdere være kompetente til at tale bæredygtig omstilling med vores kunder.

Vores styrke er lokal forankring

Vi vil være lokalsamfundenes foretrukne samarbejdspartner i opretholdelsen af udvikling og grønne fremskridt.

Vi understøtter de lokalsamfund, som vi er en del af, via vores formål, sponsorater og lokal engagement mv. – også med bæredygtighed for øje. Derfor vil vi være lokalsamfundenes foretrukne samarbejdspartner i opretholdelsen af udvikling og grønne fremskridt.

Sparekassen Danmarks bæredygtige tiltag (i udvalg)

Bæredygtig omstilling er omstilling af viden

I 2022 har vi arbejdet med uddannelse af medarbejdere indenfor ESG og bæredygtighed.

Alle vores 160 Erhvervs- og Landbrugskundechefer deltog i løbet af september 2022 i heldagskursus med bæredygtighedstemaerne:

 • Hvordan vi, vores kunder og samarbejdspartnere kommer i gang med at arbejde med bæredygtighed og identificere bæredygtige indsatser i kerneforretningen
 • Bæredygtig business
 • Kommunikation om bæredygtighed
 • Betydning og mulighederne i den cirkulære økonomi

Alle vores landbrugsrådgivere deltog i landbrugsdag i oktober 2022 med fokus på landbrug og ESG med temaerne:

 • Miljøgodkendelser
 • Arlas nye bæredygtighedsmodel
 • Energioptimering og solceller
 • Vores samarbejde med landboforeninger om ESG
 • Vores samarbejde med DLR om ESG

Alle vores medarbejdere med indkøbsansvar har i august deltaget i workshop om bæredygtigt indkøb.

Derudover har flere medarbejdere deltaget i kurser udbudt af Finanssektorens Uddannelsescenter med fokus på regler indenfor ESG og bæredygtighed. To medarbejdere har gennemført mini MBA i Sustainability Management ved AROS BUSINESS ACADEMY.

Endelig har flere medarbejdere været involveret i seminarer og konferencer inden for bæredygtighed – enten som deltagere eller som oplægsholdere.

Grønne udviklingsforløb for iværksættere

I sparekassens fonde har de større og større fokus på at støtte grønne projekter. Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har netop støttet StartUp, som understøtter grønne iværksættervirksomheder i forhold til en bæredygtig udvikling af virksomhedens GREEN forretningsmodel med fokus på FN’s verdensmål. StartUp GREEN er et samarbejde mellem Zeal ApS, FN17 Business, Food & Bio Cluster Denmark og Business Viborg. Projektet tilbyder undervisningsforløb til de deltagende virksomheder samt at matche iværksættervirksomhederne med erfarne erhvervsfolk indenfor relevante brancher og etablere et netværk med fokus på den grønne omstilling. Sparekassen Danmarks ESG Chef og Erhvervsdirektør bidrager med viden og undervisning i forløbene.

Vi tænker bæredygtighed og sund fornuft ind i vores handlinger og valg

 • Vi har en aftale om genbrug og genanvendelse af vores brugte it-udstyr. I 2022 er 91,1 % funktionelle it-enheder direkte genanvendt og videresolgt og 4,6 % er genanvendt som reservedele. De resterende 4,3 % er destrueret ved en ISO 14001 certificeret og miljøgodkendt recycling virksomhed.
 • Vi har en indkøbspolitik, der understøtter bæredygtige valg.
 • I 2021 havde vi 22 ladepunkter til el-biler. I 2022 har vi igangsat etablering af yderligere 10 ladepunkter, så vi i alt får 32 ladepunkter på vores adresser i Vrå, Aars og Hobro.
 • Vi har en aftale med EnergiData, der overvåger flertallet af sparekassens afdelinger i forhold til el, varme og vand.
 • Vi mener, at det er sund fornuft at vise samfundssind, når der opstår usikkerhed om energiforsyningen i Danmark– derfor slukkede vi skiltebelysning og nedsatte temperaturen til 19 grader i alle vores domicilejendomme i 3. kvartal 2022.
 • Sparekassen ejer Søttrup Plantage. I samarbejde med HedeDanmark har vi lavet planer for, hvordan vi styrker biodiversitet i skoven i 2023.

Vi har en strategi for egne investeringer i grønne aktier og obligationer

 • Sparekassens børsnoterede aktier i handelsbeholdningen (ekskl. kommissionsdepot) vurderes bl.a. i forhold til MSCI ESG-ratings. Det er sparekassens ESG-strategi, at mindst 60 % af dagsværdien af aktiverne i handelsbeholdningen skal være ratet minimum BB inden udgangen af 2023.
 • Det er sparekassens mål, at mindst 5 % af sparekassens nominelle beholdning af stats- og realkreditobligationer er investeret i grønne obligationer inden udgangen af 2023. Beholdningen af grønne obligationer udgjorde 4,4 % ultimo 2022.

Sparekassen Danmarks mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Bæredygtig vinder

 • Vores mest kreative og finurlige tiltag er vores sportsmedaljer til arrangementer, der er lavet i træ. Alle træmedaljer bliver fremstillet i Danmark. Træet er FSC-certificeret, og producenten er ligeledes FSC-certificeret, hvilket betyder, at der er sporbarhed hele vejen tilbage i kæden. Medaljebåndet er genbrugsbånd (RPET) er og mærket med ”I am made of recycled plastic bottles.”

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading