calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

SOSU H/Videnscenter for Velfærdsteknologi: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Maj Britt Weidinger har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun har ansvar for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst/Vest og puljen for Grøn omstilling og Bæredygtighed. Hun skriver følgende om SOSU H/Videnscenter for Velfærdsteknologis bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

SOSU H/Videnscenter for Velfærdsteknologis vision for bæredygtighed

Videnscenter for Velfærdsteknologi er en del af social- og sundhedsskolerne, og det vil derfor være naturligt for os, at fokusere på den sociale bæredygtige omstilling. Uddannelserne inden for social- og sundhed og det pædagogiske området, har altid lagt vægt på menneskelige faktorer og ser menneskers liv, adfærd og velbefindende som afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund.

SOSU H/Videnscenter for Velfærdsteknologis bæredygtige tiltag (i udvalg)

Vi arbejder med kvalitetsuddannelse og udvikler og formidler nye undervisningsforløb og -materialer, primært digitale tilbud. Vi samarbejder med social- og sundhedssektoren for at kvalitetssikre, at det udviklede materiale er tidssvarende de krav der stilles på et velfærdsteknologisk og digitalt arbejdsmarked.

Vi opbygger og formidler viden om bæredygtighed til undervisere og vi tilbyder samarbejdsprojekter og netværk på tværs uddannelsesinstitutioner. Vi ønsker at øge effekten af og forankre de indsatser, der gennemføres i forbindelse med implementering af bæredygtighed i uddannelserne.

SOSU H/Videnscenter for Velfærdsteknologis mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Vi har afholde en bæredygtighedsdag for eleverne på tværs af landets social- og sundhedsskoler, hvor 800 elever fra både 10. klasse, grundforløb og hovedforløb for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogisk assistent uddannelse deltog. Det var et hybridt arrangement, hvor eleverne skiftevis mødtes online med elever fra andre skoler og aktiviteter på egen skole. De brugte dagen til at udvikle bæredygtige prototyper til social og sundhedsområdet. Der blev produceret fantastiske produkter, der viser at ungdommen har bæredygtighed i blodet. Denne dag viste bare hvor meget de unge brænder for bæredygtighed og hvor mange gode ideer de har til at løse nogle af de udfordringer vi står over for i sundhedssektoren.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading