calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

NRGi A/S: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Ricky Bjørkvik har taget Mini MBA i Sustainability Management. Han er direktør hos Nordea. Han skriver følgende om NRGis bæredygtige tiltage og vision for bæredygtighed.

 

NRGis vision for bæredygtighed

I NRGi arbejder vi for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

Vi vil bidrage aktivt til den bæredygtige og digitale omstilling og være accelerator for den grønne omstilling.

NRGi arbejder aktivt med FN’s Verdensmål. Primært med fokus på:

 • Forbedret bæredygtig energi (7)
 • Industri, innovation og infrastruktur (9)
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund (11)
 • Ansvarligt forbrug og produktion (12)

NRGis bæredygtige tiltag (i udvalg)

NRGi har en lang række af bæredygtige tiltag på tværs af koncernens forretningsområder.

Et udvalg:

Årlig støtte til grønne projekter fra NRGi’s Værdipulje

Værdipuljen støtter hvert år en række innovative projekter, der alle understøtter en bæredygtig udvikling, former lokalområderne og er nytænkende. Siden 2016 har Værdipuljen med indeværende runde (2022) uddelt i alt 45 mio. kroner til mere end 350 projekter, der styrker fællesskabet og den grønne omstilling.

“Det er altid en fornøjelse at kunne være med til at uddele penge til grønne projekter. Lige fra energibesparende tiltag til idéer, der er med til sikre, at vi som samfund bliver ved med at tænke i bæredygtighed og grøn omstilling. Vi kan også mærke, at interessen for Værdipuljen er stødt stigende år for år, og det er en enorm meningsfuld opgave for os at kunne bidrage til en bæredygtig omstilling af Danmark,” siger Jacob Vittrup.

Vindmøller og solcelleparker

Gennem udvikling og investering i vindmøller og solcelleparker sikrer vi en øget produktion af el fra vedvarende energikilder, og tilbyder vores kunder grønne el-leverancer.

Bæredygtige produkter

 • Rådgivning indenfor bæredygtig omstilling og energibesparelser hos
  • Erhverv – industri, SMV, bygningsmasse, mm.
  • Det offentlige
  • Private
 • Grønne el-produkter
 • Bygherrerådgivning – KUBEN
  • Kuben Management udvikler byggeriet og arbejder for et bygget miljø, hvor mennesker trives: Derhjemme, på arbejdet, og hvor der ellers er behov for rum. Vi vil inden for det byggede miljø bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med fokus på at skabe balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø. Kerneydelserne er bygherrerådgivning, analyser, projekt- og arealudvikling samt strategisk bæredygtighedsrådgivning
  • Det byggede miljø. Vi arbejder bl.a. med udviklingen af bæredygtighedscertificerede byggerier, energibesparelser og bæredygtighed i bolig og erhverv.

Lokale sponsorater

Vi støtter projekter, der styrker fællesskabet, giver os mindeværdige oplevelser og gavner den grønne omstilling.

Konkrete målsætninger for egen miljøpåvirkning gennem bl.a.

 • CO2 reduktion og energibesparelser i egne bygninger
 • Transport og køretøjer
 • Affaldshåndtering

NRGis mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Årlig støtte til grønne projekter fra NRGi’s Værdipulje

Værdipuljen støtter hvert år en række innovative projekter, der alle understøtter en bæredygtig udvikling, former lokalområderne og er nytænkende. Siden 2016 har Værdipuljen med indeværende runde (2022) uddelt i alt 45 mio. kroner til mere end 350 projekter, der styrker fællesskabet og den grønne omstilling.

“Det er altid en fornøjelse at kunne være med til at uddele penge til grønne projekter. Lige fra energibesparende tiltag til idéer, der er med til sikre, at vi som samfund bliver ved med at tænke i bæredygtighed og grøn omstilling. Vi kan også mærke, at interessen for Værdipuljen er stødt stigende år for år, og det er en enorm meningsfuld opgave for os at kunne bidrage til en bæredygtig omstilling af Danmark,” siger Jacob Vittrup.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading