calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Net-Work.dk: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Bettina Skårup har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er stifter og ejer af Net-Work.dk. Hun skriver følgende om Net-Work.dk’s bæredygtige tiltage og vision for bæredygtighed.

Net-Work.dks vision for bæredygtighed

Net-Work.dk/baeredygtighed er en rådgivnings- og faciliteringsvirksomhed med store ambitioner på klimaområdet.

Særligt har vi fokus på at skabe gode rum for videndeling blandt klima-engagerede i virksomheder og organisationer – både offentlige, private og i foreninger.

Det handler jo om en ongoing forbedring af planeten, så vi har alle en forpligtelse til at dele ud af al den gode og handlingsorienterede viden, vi alle har.

Net-Work.dks bæredygtige tiltag (i udvalg)

Videndelings- og sparringsnetværk for klimaengagerede i større organisationer

De tværgående videndelings- og sparringsnetværk om bæredygtighed har et kæmpe potentiale for at skabe ’sidemandslæring’ på tværs af organisationer. Vi har alle noget, vi kan lære de andre! Netværkskonceptet er velafprøvet via +1000 deltagere.

Særligt vigtigt er også tilbuddet om de organisationsinterne videndelings- og sparringsnetværk for større organisationer, der kan understøtte bæredygtighedschefer og klimaansvarlige i at få ’høstet’ den enorme viden, der findes på tværs af alle medarbejdere. Det hjælper big time på, at nye bæredygtige tiltag i praksis reelt kan implementeres med medvind frem for bureaukratisk modstand.

Via særlige metoder og effektive faciliteringsgreb kan vi hjælpes ad mod en omstilling til øget cirkularitet og grøn socialt ansvarlig produktion. Som organisation får man udnyttet alles ressourcer – i øvrigt på en meget cost effektiv måde, der skaber megagod energi i organisationen ;o)

Net-Work.dks mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Organisationsinterne videndelings- og sparringsnetværk i større organisationer

Tilbuddet om de organisationsinterne videndelings- og sparringsnetværk i større organisationer, er klart et af de bedste tiltag, jeg har fundet på at tilbyde mine kunder, efter at jeg gennemførte uddannelsen.

På en måde, der ikke koster meget ledelsestid, og ej heller mange medarbejderressourcer, kan konceptet understøtte bæredygtighedschefer og klimaansvarlige i at få organisationen med sig, så de kan få samlede den enorme viden og de mange nye idéer, der findes på tværs af alle ansatte. Samtidigt trænes organisationen i at arbejde agilt og silo-resistent, da formålet jo netop kan drive energien de rette steder hen.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading