calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

8 kompetencer, succesfulde projektledere besidder

E-bogføljeton af Christian Pfeiffer, der er konsulent og underviser i projektledelse og organisationsudvikling.

Dit lederskab i projektet

Lederskab som kompetence er et vigtigt tema for alle projektledere. Det handler ikke bare om at styre leverancer og tidsplaner. Det handler i høj grad også om at lede andre mennesker – og sig selv. Som projektleder har man oftest ikke en formel hierarkisk autoritet over sine teammedlemmer, så man skal lede dem på basis af noget andet. Få projekter lykkes på trods af deres projektleder – de fleste, der lykkes, gør det på grund af deres projektleder. Og virksomhedsledelser peger oftest på dårligt lederskab som den primære årsag til, at projekter fejler!

Hvad gør den fantastiske projektleder?

 • Bliver af sit team, sin ledelse og kunderne opfattet som havende større lederskabsevner end den almindelige projektleder.
 • Tilpasser sin lederstil til projektet, projektdeltagerne, og hvor projektet er lige nu.
 • Ved, at teamet ikke har brug for en ven – de har brug for en leder, de kan stole på og respektere. Hellere respekteret end afholdt!
 • Delegerer opgaver ud til teamet og arbejder på at gøre dem selvledende.
 • Klager aldrig til teammedlemmerne om andre eller projektet.
 • Leder ved eksempel – gør hvad de siger. Og de fantastiske projektledere ved, at lederskab er i spil hele tiden, når de kommunikerer – og ikke kun ved særlige lejligheder.
 • … og har svært ved at beskrive, hvad det er, de gør lederskabsmæssigt. De oplever det som om, at de ”gør det rigtige” og har svært ved at beskrive, hvordan de finder ud af, hvad der er det rigtige.

Hvad kan du gøre?

 • Vær opmærksom på, at du ikke kun leder projekter – du leder også mennesker og leverancer i projektet.
 • Reflektér over dit lederskab, og lad det ikke være noget, der bare sidder på rygraden. Hvordan vil du gerne opfattes af teamet, ledelsen og dine kunder? Hvad skal du gøre for at opnå det?
 • Udvis det gode eksempel – ingen klager nedad, masser af delegering, skab humør, tro på projektet og vis, at der er styr på det! Og hvis der ikke er styr på det, så vis, hvordan du vil få styr på det!
 • Udvid din lederskabs-værktøjskasse. Lær af at se på, hvordan andre succesfulde projektledere faciliterer, og læs om lederskab eller find dit ledelsesmæssige idol.
 • Og overvej hvad denne korte sætning betyder for din projektledelse ”Mission first, people always”.

Bliv en toptunet og professionel projektleder på Den Intensive Projektlederuddannelse 

Vi har skruet en projektlederuddannelse sammen, hvor du på 6 intensive undervisningsdage får alle de bedste værktøjer til at styre og lede dine projekter sikkert i mål.

Den Intensive Projektlederuddannelse er for dig, der fungerer som projektleder – hvad enten projekterne fylder hele din arbejdstid, eller de er en del af dine arbejdsopgaver. Læs mere om uddannelsen her.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Forfatteren bag e-føljetonen

Christian er underviser på Den Intensive Projektlederuddannelse. Og ikke nok med at han er en skarp og kompetent underviser, så ved han selv hvad der skal til for at få projekter i hus. Han har nemlig mange års erfaring som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin®, Scrum Master. Desuden er han uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.

 

Kursuskategorier

Loading