calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Steen Hildebrandt: "14 kompetencer, den succesfulde leder besidder"

E-bog-føljeton af professor Steen Hildebrandt  – i 16 dele.

Føljetonen er skrevet af professor i ledelse Steen Hildebrandt under corona-eksil i sommerhus ved Vesterhavet, foråret 2020.

7. Forstå og styre økonomien

 

Du skal som leder kunne styre et budget eller en økonomi. Succesfulde ledere er ressourcebevidste. Penge er en del af enhver virksomhed og organisation. Økonomisk indsigt og forståelse er en nødvendig kompetence for enhver leder. Indsigt og forståelse i mange forskellige doseringer. Personalelederen skal have én form for indsigt og økonomiforståelse, regnskabs- eller økonomichefen en helt anden slags indsigt og forståelse. Det skal man have blik for, og det gælder på alle de 14 kompetenceområder, som vi her taler om: Alle skal ikke kunne det samme. Vi taler om kompetencer, men der er forskel på bredde og dybde af kompetence i forhold til de forskellige typer af ledere, der er i en virksomhed. Lederen af bogholderiet har en anden profil end lederen af salgsafdelingen. Personalechefen en anden profil end IT-chefen osv.

Økonomiforståelse handler fx om omkostningsbevidsthed, om evnen til at se sammenhængen mellem udgifter og forventede resultater, om evnen til at omdisponere i givne situationer, herunder evnen til på balancerede måder at gennemføre besparelser i situationer, hvor det af den ene eller anden grund er nødvendigt eller blot hensigtsmæssigt i organisationen. Lederen skal have forståelse for virksomhedens eller afdelingens hele økonomiske situation og grundlag samt brugen af eller udnyttelsen af de økonomiske rammer, der er givet fx af en bestyrelse eller direktion. Lederen skal kunne se en sammenhæng mellem beslutninger og de indtægter og udgifter, der opstår som en følge af eller som et resultat af beslutningerne.

Forretnings- og økonomiforståelse er påkrævet for alle ledere. Forretningskompetence er et forunderligt fænomen; i gamle dage vil man måske have kaldt det købmandskab, altså en forståelse af et møde mellem nogle materialer, teknologier, produkter, ydelser og muligheder på den ene side og på den anden side nogle mennesker, nogle geografiske områder, nogle typer af virksomheder eller mulige aftagere, et marked, der har behov for netop det produkt eller den ydelse, som købmanden eller forretningsmanden ser nogle muligheder for at frembringe og levere.

Dette er en essens i enhver privat erhvervsvirksomhed, men det er også centralt, når talen er om offentlige virksomheder. I begge tilfælde finder der møder sted mellem udbud og behov, mellem udbud eller tilbud og efterspørgsel. Der er eller opstår et marked, en markedsplads, hvor kunder, borgere, klienter og udbydere mødes, og hvor der finder en udveksling sted. Markedet bestemmer, siger vi. Der er en markedspris. Der er et marked. Markedet. Der er en omfattende og kompliceret teoridannelse og terminologi omkring begrebet, markedet. Inde i disse teorier og terminologier ligger forretningstalentet, forretningskompetencen, gemt som en kompetence, det er svært at præcisere, og som hører til i dette felt af penge, økonomi, udbud og efterspørgsel, regnskabsforståelse, kalkulation, prisfastsættelse, daglig drift, kort- og langtidstænkning.

Lad os også i denne sammenhæng tangere begrebet, faglig ledelse, der handler om den eller de fagligheder, der karakteriserer virksomheden, og som normalt kræver en særlig ledelsesopmærksomhed og -kompetence. Det handler også om løbende at udvikle en stærk faglighed hos medarbejderne, udvikle ledernes evne til hvad man undertiden kalder fag‐faglig ledelse samt om at kvalitetssikre det faglige niveau og de faglige standarder i virksomheden. Dernæst handler det om at understøtte og motivere udviklingen af fagligheden hos medarbejderne. Faglig ledelse og kompetence er på den måde i langt de fleste virksomheder og organisationer en kritisk størrelse.

Vi sender dig næste afsnit i føljetonen om en uge.
Hav det godt indtil da!

/Aros Business Academy

Bliv endnu klogere på ledelse (og mød Hildebrandt) på vores populære lederuddannelse:

Vores ambitiøse lederuddannelse Aros Mini MBA er udviklet i tæt samarbejde med landets førende ledelsesekspert, professor Steen Hildebrandt, der har skrevet denne lille e-bog-føljeton til dig.

Lederuddannelsen indfører dig i de klassiske MBA-fag og giver dig samtidig det mest aktuelle inden for ledelse.

 

Hildebrandt om Aros Mini MBA:

 

Læs mere her: Aros Mini MBA Lederuddannelsen!

 

Om Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er professor emeritus i ledelse og organisation ved Århus Universitet. Han er adjungeret professor i lederskab ved CBS, Handelshøjskolen i København og adjungeret professor i læring og filosofi ved Aalborg Universitet.

Han er knyttet til Aros Business Academy som særlig rådgiver, udvikler og underviser. Han er Ph.D., og har et omfattende forfatterskab om ledelse, organisation og samfundsforhold. Han er foredragsholder og medlem af bestyrelser og rådgivende komiteer, herunder formand for Folketingets 2030-panel om FN’s 17 verdensmål.

Tildelt Statens Kunstfonds faglitterære pris i 2018.

Seneste bogudgivelser: “Globale mål. Visionen om bæredygtig udvikling” (2019). “Bæredygtig global udvikling. FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” (2016).

 

 

Kursuskategorier

Loading