calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Kursusadministration:
Læn jer tilbage. Vi tager slæbet!

Brug kræfterne på det, I gør bedst. Og lad os gøre det samme. Vi har administreret tusindevis af kurser gennem de sidste 13 år, og vi kan også hjælpe jer!

Jeres udfordring lige nu

 

Det er noget af en mundfuld at holde alle boldene i luften, når man administrerer kurser. Særligt, hvis man holder styr på det hele i Excel. Der er meget, der skal laves. Der er skarpe deadlines. Og alting skal passe sammen.

Måske har I slet ikke tid til al denne kursusadministration. Måske har I ikke de rette systemer til kursusadministrationen. Og måske har medarbejderne ikke de rette kompetencer til at administrere kurserne.

 

Vil I høre mere? Ring på 70 278 279 

Eller skriv til uddannelseschef Anders Rosenlund på ar@arosbusinessacademy.dk

Vores fire løsninger til jer

 

Den lavpraktiske:  Vi overtager den praktiske kursusadministration: Opsætning af kurser på intranet/hjemmeside, modtagelse af kursustilmeldinger, booking af lokaler, koordinering med undervisere, udsendelse af spørgeskemaer, infomails, evalueringer, diplomer, opfølgningsmails og meget mere. Vi opretter desuden en direkte hotline, medarbejderne kan ringe på ift. kurserne.

Den medtænkende: Vi overtager den praktiske kursusadministration, men finder også undervisere, skriver fængende kursusbeskrivelser og ‘markedsfører’ kurserne internt hos jer.

Den strategiske: Vi gør alt ovenstående ift. kursusadministration, men tager også et større ansvar for arbejdspladsens kompetenceudvikling: Vi afklarer, hvilke kompetencer, organisationen skal bruge for at nå de strategiske mål. Vi kortlægger medarbejdernes kompetencer. Og vi lægger sammen med jeres ledelse en plan for fremtidens kompetenceudvikling.

Den komplette: Vi overtager det samlede kursusbudget og agerer kursusafdeling for jer. Der er således tale om en decideret training outsourcing.

 

Kursuskategorier

Loading