calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Internt kursus: Projektledelse på en dag (virtuelt)

Lær om projektledelse på en dag via faciliteret online undervisning. Med dette effektive kursus får I teorien om projekter og projektledelse helt på plads – og I lærer, hvordan I arbejder med det i praksis.

6 highlights for Projektledelse på en dag (virtuelt)

 • Det hele foregår via interaktiv online undervisning med en underviser
 • I bliver kloge på, hvad der gør noget til et projekt
 • I får kendskab til dine projektfaser samt vigtige modeller
 • I bliver fortrolige med interessent- og risikoanalyse
 • I lærer at bruge forventningsafstemning, der virker
 • I lærer at planlægge et projekt trinvist – og få det sikkert i mål
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Kursets pris og specifikke indhold aftales i dialog med jer.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får I bl.a. en miniguide om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Hvem bør deltage på dette kursus?

Vores virtuelle endagskursus i grundlæggende projektledelse er for jer, der har brug for en indføring i projektlederens værktøjer og arbejdsgange.

I kan være deltagere på et projekt, kommende projektledere, nye projektledere – eller erfarne projektledere, som nu endelig har tid til at få systematiseret og udbygget jeres værktøjskasse.

Faciliteret online undervisning

Vi tilbyder nu kurset Projektledelse på en dag i en faciliteret online version. Det er altså ikke ”bare” e-learning. Det er levende online undervisning, der kræver aktiv deltagelse fra jer som deltagere.

Faciliteret online undervisning kræver lidt ekstra af både underviser og deltagere. Til gengæld sparer I transporttid, og det er muligt at få næsten den samme læring uden, at man behøver at samles fysisk. Det sociale aspekt, erfaringsudvekslingen, dialogen og gruppeopgaverne, kan man faktisk også få til en vis grad i faciliteret online undervisning, da vi bruger forum funktioner til at dele erfaringer, quizzer til at opsummere læring, virtuelle grupperum til at lave opgaver undervejs osv.

Her kan I se en kort video om, hvordan et virtuelt kursus fungerer.

 

Lær at mestre verdens mest effektive arbejdsform!

Projektarbejdsformen er den mest brugte arbejdsform i det danske erhvervsliv. Og alligevel har de fleste faktisk ikke helt styr på, hvad der kendetegner et basalt projekt, og hvordan man bedst arbejder projektorienteret. Det fører til mange grundlæggende misforståelser og kuldsejlede projekter. Derfor har I brug for vores kursus i basal projektledelse – denne gang online. Vi luger ud i alle misforståelserne og giver jer de værktøjer, I skal bruge for at komme godt i gang med projektarbejdet!

Fyld værktøjskassen op – og brug den

På kurset får I ikke bare en basal forståelse for projektets opbygning og natur – vi giver jer også de redskaber, der gør det muligt for jer at styre projektet med sikker hånd! I lærer bl.a. om projektlederens ”Olympiske ringe”, som er de fem grundlæggende værktøjer (Målformulering, Interessentanalyse, Planlægning, Organisering og Risikoanalyse) inden for projektledelse. Og så bliver I ikke bare introduceret til værktøjerne – vi lærer jer også lige præcis, hvornår I skal bruge dem.

Klar-projektparat-start!

Nu har vi snakket en hel masse om værktøjer og redskaber. Men kender vi ikke alle en af den slags typer, som har købt hele byggemarkedets udvalg af forskellige skruetrækkere og svensknøgler – og så ellers lader dem hænge ubrugt på væggen ude i skuret? Vores Virtuelt kursus: Projektledelse på en dag gør op med tørre teoretiske kurser og sørger for, at I får kombineret teorien og værktøjerne med det helt lavpraktiske.

Jeres udbytte

 • I får den helt grundlæggende forståelse for, hvad der kendetegner et projekt. Mange mangler denne basale færdighed, som faktisk er helt essentiel for at få den nødvendige indsigt i projektets maskinrum

 • Kurset giver jer indblik i præcis de projektledelsesværktøjer, I skal bruge for at kunne begå jer som projektleder eller i en projektkontekst – og vi gør dem samtidig konkrete for jer

 • I får øvelse i at bruge jeres nye viden og jeres nye værktøjer gennem casearbejde. På den måde får I med det samme en sikkerhed i, hvordan de skal bruges, når I er færdige med dette virtuelle kursus.

Jeres arbejdsgivers udbytte

 • Jeres arbejdsgiver får medarbejdere, der er langt mere projektparate end før. I er bedre rustet til at indgå i en projektsammenhæng eller til at lede de projekter, I står for

 • Jeres arbejdsgiver oplever, at mængden af succesfulde projekter stiger. Jeres projekter bliver bedre og mere effektive, når I har lært de basale projektfærdigheder

 • I bliver en veritabel vidensbank for resten af arbejdspladsen. Såvel chefer som kolleger får stor gavn af jeres indsigt i projektets natur og adfærd – og ikke mindst i jeres viden om, hvordan det styres sikkert i mål!

Et forløb kan se sådan ud:

 

Før kursusstart:

 • Se videoer om kursets form samt en kort introduktionsvideo til projektledelsesværktøjerne.

mini mba, Steen hildebrandt

Program for dagen:

Session 1 kl. 09-10.30: Projektdefinition, Projektmodeller og Projektorganisering

 • Hvad definerer et projekt? Hvad er projekttrekanten?
 • Hvad kendetegner de forskellige typer projektledelsesmodeller?
 • Hvordan organiserer man sig i et projekt?

 

Session 2 kl. 11-12.30: Målformulering og Interessentanalyse

 • Hvordan laver man en skarp målformulering, der sikrer en tydelig forventningsafstemning, målbarhed og motivation?
 • Hvem er interessenterne i projektet, hvad vil de, hvad kan de og hvordan håndteres de?

Opgave: Lav en målformulering og interessentanalyse på dit eget projekt (eller en case-opgave).

 

Session 3 kl. 14-16: Planlægning og Risikoanalyse

 • Hvordan håndteres de forskellige planlægningshorisonter?
 • Hvordan laver man en milepælsplan?
 • Hvordan estimerer man så realistisk som muligt?
 • Hvordan gør man sin plan robust og forholder sig proaktivt til sit projekt?

mini mba, Steen hildebrandt

Efter kursusdagen:

 • På læringsportalen kan du genfinde materialerne, flere artikler om emnerne og du kan se dialogen fra kurset blandt deltagerne og se optagelser af undervisningssessionerne

 

Få et tilbud!

Ring til os på 70 278 279, eller skriv til info@arosbusinessacademy.dk.
Så finder vi sammen ud af, hvad der vil være det bedste for jer.

Kursuskategorier

Loading