calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Mini MBA i Finans og Økonomi

En ambitiøs efteruddannelse til dig, der vil styrke dine resultater som leder eller medarbejder. Uddannelsen giver dig fuldt overblik over de finansielle og økonomiske begreber og sammenhænge – og øger dermed din gennemslagskraft og indflydelse på arbejdspladsen!

De 5 bedste grunde til at vælge vores Mini MBA i Finans og Økonomi!

 1. Du vil blive undervist af danske CFO’s med erfaring fra større danske og internationale virksomheder
 2. Du får en uddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, øvelser og en afsluttende eksamen
 3. Uddannelsens pensum består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere! Det har en værdi af 2.500 kr.
 4. Du deltager i en studiegruppe, som kan styrke dit netværk og din karriere
 5. Du bliver medlem af den eksklusive Aros Management Club, der byder på gratis foredrag mv.

HUSK: Deltager I flere fra samme arbejdsplads på uddannelsen, så sparer I 1.500 kr. pr. deltager. 

Deltag på vores mange uddannelser ligesom folk fra ...

 • Novo Nordisk logo
 • Vestas logo
 • Nordea logo
 • Rambøll logo
 • Siemens logo
 • Coloplast logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig uddannelsen

Startdato: 23. marts kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 23. marts
Modul 2: 20. april
Modul 3: 18. maj
Modul 4: 15. juni
Modul 5: 17. august
Modul 6: 14. september

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 24. marts kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 24. marts
Modul 2: 21. april
Modul 3: 19. maj
Modul 4: 16. juni
Modul 5: 18. august
Modul 6: 15. september

Comwell Copenhagen Portside
Se flere datoer

Hvem bør deltage på Mini MBA i Finans og Økonomi?

Denne økonomiske efteruddannelse er både målrettet mellemledere, medarbejdere, topledere, investorer, bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsejere. Kort sagt alle, der kan have gavn af at vide meget mere om økonomi og finans.

Der er ingen formelle optagelseskrav til uddannelsen. Det er vores klare erfaring, at du vil have stor gevinst af at sparre med andre fra forskellige ledelsestrin og brancher.

Sidder du i en stilling, hvor du burde have bedre styr på tallene?

Kommer din viden til kort, når talen falder på “zero based budgettering”, kaizen costing”, “product life cycle costing” og “eksterne regnskaber”? Og giver det dig en snert af dårlig samvittighed, at du ikke har helt fod på det? Denne uddannelse giver dig alt, hvad du skal bruge af viden og værktøjer til at forstå de økonomiske og finansielle begreber og sammenhænge – og til at bidrage konstruktivt, når der tales om økonomi i ledergruppen eller med din ledelse.

Økonomisk indsigt skaber bedre resultater som leder!

Hvis du sidder som leder og er kommet fra en stilling i salg, marketing eller HR har du måske kun haft begrænset økonomisk indsigt og erfaring med regnskaber, compliance og risikovurdering. Og måske du bare tænker, at det heller ikke er dit bord. Men det kan være afgørende for både virksomhedens succes og din succes som leder, at du har 360 graders forståelse og indsigt i virksomhedens økonomiske formåen og finansielle temperatur. Du skal naturligvis ikke kende de økonomiske begreber så detaljeret som medarbejderne i økonomi, men du skal have et ordentlig fundament at stå på. Og det får du med denne uddannelse i økonomi og finans.

Økonomisk overblik giver dig personlig POWER.

Det er nemt at præsentere en ny idé eller et nyt tiltag for din ledelse eller bestyrelse med nogle fine PowerPoint-slides og gode retoriske argumenter. Men forestil dig at gøre det samme og så toppe præsentationen med en gennemarbejdet økonomisk business plan. Med andre ord: Uddannelsen giver dig mere end bare ny viden og indsigt. Det giver dig også større personlig gennemslagskraft i dit daglige arbejde!

Hvad er en Mini MBA?

En Mini MBA er en mulighed for at udvide dit perspektiv og få et indblik et stort fagområde på relativt kort tid. I dette tilfælde over 6 måneder. Konceptet ‘Mini MBA’ har været brugt i store dele af verden gennem mere end 50 år.

Vores klassiske Mini MBA, “Aros Mini MBA”, er udviklet i tæt samarbejde med en af de førende tænkere inden for ledelse, nemlig professor Steen Hildebrandt. For han ved om nogen, hvad der er krævet af en fuld MBA.´Alle vores Mini MBA-uddannelser holder et højt fagligt niveau – samtidig med, at vi fokuserer hårdnakket på at have en positiv og mærkbar impact på din praksis.

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!

Uddannelsen er bygget op over 6 moduler fordelt over i alt 6 undervisningsdage på 6 måneder (altså ét modul og én undervisningsdag hver måned i 6 måneder). Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 200-300 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Uddannelsen afsluttes af en lille eksamen. Læs mere om alt dette længere ned på siden (efter modulbeskrivelserne).

Du bliver medlem af den eksklusive Aros Management Club

Som deltager på Mini MBA i Finans og Økonomi får du eksklusivt medlemskab af Aros Management Club, hvor du efter din uddannelse bliver løbende opdateret på aktuelle emner. I Aros Management Club vil du få adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter. Du vil få invitation til eksklusive arrangementer med ligesindede og tidligere deltagere på uddannelsen og fra vores øvrige Mini MBA-uddannelser. Og du vil få rig mulighed for networking med de øvrige medlemmer. Medlemskabet er gratis og inkluderet i uddannelsen.

Dit udbytte

 • På denne uddannelse får du lagt et solidt teoretisk fundament, som du kan bringe i spil og give dig resultater straks ved uddannelsens start.

 • Du får papir på, at du har gennemført en ambitiøs uddannelse inden for økonomi og finans - hvilket kan tjene som springbræt for fremtidig avancement eller helt nye stillinger.

 • Du bliver nemlig medlem af Aros Management Club, hvor du efter uddannelsen får adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsplads får en leder/medarbejder med en dybere indsigt, som bedre og mere effektivt vil kunne håndtere virksomhedens eller organisationens mange udfordringer på både kort og lang sigt.

 • Dine kolleger i økonomiafdelingen vil få en mere kompetent sparringspartner, så I sammen kan skabe bedre resultater.

 • Hvis I har overvejelser omkring store strategiske ændringer, vil I have en medarbejder, der fra start kan tænke 360 grader om projektet.

Modul 1:
Regnskabsforståelse & compliance

– Underviser: Claus Dennig Jespersen

På dette første modul foretager vi den brede indflyvning til hele feltet og dykker samtidig ned i noget af det meste centrale og grundlæggende for al snak om økonomi og finans, nemlig regnskabet. Du får her helt styr på regnskabsbegreberne, og vi ser dybere på, hvad et regnskab kan fortælle os – men også på hvad et regnskab ikke viser.

Gennem undervisningen og læsningen op til modulet får du en øget forståelse for din virksomheds performance, muligheder og risici. Og efter modulet vil du være i stand til at gennemskue de fleste regnskaber. Og vigtigere endnu: Du vil være i stand til at konkludere de 4-5 væsentligste udfordringer en given virksomhed har ud fra at læse regnskabet.

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Regnskabsaflæggelse
 • Myndigheder, compliance, skat, investorer, interne beslutninger
 • Bæredygtige regnskaber og CSR
 • Regnskabs & økonomi begreber – og hvordan de arbejder sammen?
 • Kan et regnskab stå alene?
 • Misinformation i regnskaber
 • Lær at læse et regnskab – hvad viser eksempler?
 • Styring af et regnskab
 • Masser af cases.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 2:
Budgettering & planlægning

– Underviser: Birgitte Krarup Sonne-Schmidt

Det er ikke usædvanligt, at budgetterne først bliver færdiggjort og afsluttet ind i det nye år.  Og det er ikke udsædvanligt, at ledelsen ikke tager ejerskab for budgetterne (for det er jo økonomiafdelingen der har udarbejdet budgettet). Det er heller ikke usædvanligt at blive spurgt om, hvorfor vi overhovedet laver et budget, da det alligevel ender i skuffen.

Med dette modul får du indblik budgettets berettigelse og den gode budgetproces. Vi kommer omkring de forskellige budgetteringsmetoder, herunder traditionelt kalenderdrevet budgettering, driver-baseret budgettering, zero-based budgettering.  Vi kommer også omkring beyond budgettering og rullende forecasts, og hvornår begge dele kan have sin berettigelse.

Vi gennemgår den gode budget- og planlægningsproces  lige fra planlægning, interessenthåndtering, udarbejdelse og godkendelse. Med dette modul vil du blive klædt godt på til at udarbejde et solidt budget med ejerskab i organisationen eller blot din afdeling. Et budget, som fungerer som styrings- og beslutningsgrundlag for at opnå de fastlagte mål.

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Traditionel kalenderdrevet budgettering
 • Driver-based budgettering og zero-based budgettering
 • Planlægning
 • Beyond budgettering
 • Rullende forcasts
 • Top-down versus bottom-up tilgang
 • Budgetprocessen
 • Budgetforankring.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 3:
KPI’er, ledelsesrapportering & performance management

– Underviser: Birgitte Krarup Sonne-Schmidt

Hvis en virksomhed styres uden af løbende rapportering, er der overhængende risiko for, at den styres i den forkerte retning eller helt mister retning og fremdrift! Med dette modul arbejder vi med de traditionelle redskaber til opfølgning på budgetter og planer, og styring via KPI’er. Modulet vil desuden omfatte redskaber til den løbende opfølgning via bl.a. standardrapporter og dashboards, og vi ser på hvordan den gode (og beslutningsunderstøttende) ledelsesrapport opbygges.

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Value drivers
 • KPI’er
 • Dashboards
 • Løbende opfølgning
 • Rapporteringshierarki
 • Ledelsesrapportering.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 4:
Business cases & projektøkonomi

– Underviser: Claus Dennig Jespersen

Når der træffes vigtige strategiske beslutninger på en arbejdsplads eller i en afdeling, er det ofte afgørende, at beslutningerne træffes på baggrund af solide analyser og business cases. På dette modul afdækker vi, hvad der er væsentligt at vide og forstå, inden en beslutning træffes. Du lærer at udarbejde business cases, indstillinger og investeringsforslag til kritiske beslutninger. Og du lærer at forstå, hvad en ledelsen (eller en bestyrelse) ser på, når de træffer væsentlige beslutning.

Når projekter er sat i søen, skal vi samtidig kunne følge op på, om de lykkes, og om de økonomisk er på sporet. På modulet lærer du således også, hvordan du styrer økonomien i et projekt. Og du får en god forståelse af, præcis hvad der er vigtigt i denne opfølgning på projekter og processer.

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Hvad betyder alt, hvad I har lært på de første moduler for en business case?
 • Business cases
 • Business planer
 • Investerings-indstillinger
 • Beslutningsgrundlag
 • Projekter
 • Styring af projektøkonomien.

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 5:
Arbejdskapital, cashflow og andre balanceposter

– Underviser: Henning Andersen Bröchner

Ofte er ledelsens primære fokus på resultatopgørelse – omsætning, dækningsbidrag, omkostninger og deraf følgende EBITDA. Balancen og cash flow giver dog mange vigtige signaler på organisationens reelle helbredstilstand. Man kan selv gøre meget for at forbedre balanceposterne gennem ændret adfærd i mange dele af organisationen. Redskaberne er dog typisk forskellige fra organisation til organisation.

Gennem dette modul får du konkrete værktøjer til hurtigt at kunne analysere vigtige balanceposter og checke sundhedstilstanden. Du får desuden redskaber til at forbedre balancen og frigøre kapital, hvilket oftest bedst kan gøres i et tæt samspil mellem forretningen og økonomiafdelingen.

Temaer, vi behandler på modulet:

 1. Vigtige balanceposter og ratios
 2. Acid test og current test og andre hurtige analyseværktøjer
 3. Hvad er arbejdskapital – og hvordan beregnes det?
 4. Hvad kan arbejdskapital bruges til?
 5. Cashflow opgørelse og dens betydning
 6. Cashflow i forhold til resultatopgørelse
 7. Hvad kan man gøre, hvis man mangler likviditet – og ikke kan låne i banken?

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 6:
Strategimåling, kapitalstrukturer samt mergers & acquisitions

– Underviser: Henning Andersen Bröchner

Når organisationen (eller afdelingen) udarbejder en ny strategiplan, er det vigtigt, at der også er styr på, hvordan man vil måle milestones og resultateffekt af implementeringen! Det element overses ofte, når ledelsen endelig er blevet færdig med mange ugers planlægning, og det kan koste dyrt.

Kapitalfonde har ændret måden, man ser på selskabers kapitalstruktur på. Hvad er det, de gør anderledes? Og hvad er fordele og ulemper? Hvordan beregner man pris på kapital (WACC), og hvad bruger man dette begreb til? Mange selskaber søger opkøb af andre virksomheder. Hvilke strategiske begrundelser er der for det? Hvordan gennemføres et opkøb, og hvad vil det sige at lave ”due diligence”? Hvad skal man fokusere på efter gennemførelse af et opkøb?

Gennem dette modul får du forståelse for og værktøjer til, hvordan du kobler måling sammen med strategiplanlægning, så det er muligt at følge op på eksekvering og resultater af planen. Desuden får du en forståelse af valg af kapitalstrukturs betydning for værdiskabelse. Endelig får du indsigt i, hvilken værdi M&A kan skabe, hvordan opkøb gennemføres og hvilke faldgrupper, man skal være opmærksom på.

Temaer, vi behandler på modulet:

 1. Hvordan måles strategiperformance, og hvorfor er det vigtigt?
 2. Opbygning af strategirapportering
 3. Elementer af kapitalstruktur
 4. Hvad betyder ”asset light”?
 5. Hvordan arbejder kapitalfonde i forhold til andre ejerstrukturer?
 6. Hvad er prisen på kapital – også kaldet WACC?
 7. Hvorfor købe selskaber eller fusionere (Mergers & Acquisitions)?
 8. Forskellige værdiansættelsesmodeller
 9. Hvordan defineres og måles synergier?
 10. Hvad er due diligence – og hvordan gennemføres den?

mini mba, Steen hildebrandt

Fagligt stærkt pensum

Forud for hver af uddannelsens seks undervisningsdage vil du få cirka 300 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det godt kan lade sig gøre. Også selvom du ikke er vant til at læse meget. Og også selvom du har meget travlt.

Pensum er på dansk og engelsk og består udelukkende af bøger, artikler og uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret på din førtse undervinsingsdag. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Pensum er inkluderet i prisen og har en værdi af 2.500 kr.

mini mba, Steen hildebrandt

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler uddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsplads får fuldt udbytte af din uddannelse. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

 

mini mba, Steen hildebrandt

Få masser af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på dit eget arbejde. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

mini mba, Steen hildebrandt

Eksamen (opsamling og personlig udvikling)

Eksamenen på uddannelsen er todelt:

 1. Skriftlig opgave på 5-6 sider (som du har 3 uger til at skrive derhjemme, efter det sidste modul er afsluttet)
 2. Multiple choice-test af din konkrete viden og om redskaberne fra uddannelsen (som du ligeledes tager hjemmefra, når det passer dig indenfor de 3 uger).

Eksaminator vil være en af uddannelsens undervisere.

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på uddannelsen. Det kræver dog, at du har deltaget i minimum 5 ud af 6 moduler. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

mini mba, Steen hildebrandt

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelsen og er ansat et sted, kan du muligvis benytte Bruttolønsordningen. Den reducerer din samlede udgift (og koster ikke din arbejdsgiver noget). Ring til os på tlf. 70 278 279 eller skriv til minimba@arosbusinessacademy.dk for at høre mere om ordningen.

mini mba, Steen hildebrandt

Dagbladet Børsen

Da vi i 2017 lancerede vores mere klassiske lederuddannelse “Aros Mini MBA” skrev Børsen følgende (kræver, at du er Børsen-kunde). Du kan også læse, hvorfor, vi mener, at vi hele fire gange er kåret til Gazellevirksomhed af selvsamme Børsen: Aros Business Academyer Gazelle.

Børsen Gazelle 2015 logoBørsen Gazelle logo 2016Børsen Gazelle logo 2018

Henning Andersen Bröchner

Henning Andersen Bröchner

Henning Andersen Bröchner har 25 års CFO-erfaring fra selskaber som TOP-TOY, Løgismose Meyers, KOMPAN og IC Group. Han har således været koncern-CFO i internationalt arbejdende virksomheder med selskaber i alle dele af verden.

Henning har også erfaring fra flere ejerformer; familieeje, kapitalfondseje og børsnoteret samt skifter mellem de forskellige ejerformer. Han har spillet en vigtig rolle i at gennemføre børsnoteringer, afnoteringer og flere opkøb og fusioner. I dag arbejder han som professionelt bestyrelsesmedlem og investor.

Hennings baggrund erfaringer er meget alsidig og forretningsorienteret, og du får adgang til hans mange erfaringer, når han giver dig indblik i resultatorienteret ledelse og kobling mellem strategi og økonomi.

Fuld profil

Birgitte Krarup Sonne-Schmidt

Birgitte Krarup Sonne-Schmidt er koncerndirektør for Økonomi i Arp-Hansen Hotel Group, der driver 12 hoteller i Danmark og råder over 25 % af alle hotelværelser i København.

Birgitte har bred erfaring inden for økonomistyring og finanstransformation fra en række primært større danske produktions- og servicevirksomheder, herunder Ørsted og GN Hearing og har desuden arbejdet som management konsulent hos Deloitte Consulting. Gennem dette arbejde har hun udviklet en dyb forståelse for, hvad der driver virksomhedernes resultater.

Fuld profil

Claus Dennig Jespersen

Claus Dennig Jespersen har en baggrund som CFO i en række større danske virksomheder: Interdan Group, GN Hearing, og Proark Group.

De seneste år har han arbejdet fra den anden side af bordet som konsulent og rådgiver i egen virksomhed. Herfra rådgiver han bestyrelser og direktioner i større og mellemstore virksomheder med fokus på økonomistyring igennem kritiske situationer, så som turn-arounds, restruktureringer, M&A og meget mere.

Fuld profil

Pris

29.500 kr.
/ 28.000 kr., hvis I er flere venner eller kollegaer på samme hold - klik her for betingelser

Priserne er eksklusiv moms. Med i prisen får du bl.a. bøger og kompendier, medlemskab af Aros Management Club og eksklusiv forplejning på alle uddannelsens undervisningsdage. Betaling en uge før første undervisningsdag.

Varighed: 6 måneder med blandt andet 6 undervisningsdage

Tilmeld dig uddannelsen

Startdato: 23. marts kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 23. marts
Modul 2: 20. april
Modul 3: 18. maj
Modul 4: 15. juni
Modul 5: 17. august
Modul 6: 14. september

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 24. marts kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 24. marts
Modul 2: 21. april
Modul 3: 19. maj
Modul 4: 16. juni
Modul 5: 18. august
Modul 6: 15. september

Comwell Copenhagen Portside
Startdato: 28. september kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 28. september
Modul 2: 26. oktober
Modul 3: 23. november
Modul 4: 11. januar
Modul 5: 8. februar
Modul 6: 8. marts

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 29. september kl. 9.00-17.00 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program
Modul 1: 29. september
Modul 2: 27. oktober
Modul 3: 24. november
Modul 4: 12. januar
Modul 5: 9. februar
Modul 6: 9. marts

Comwell Copenhagen Portside

Kursuskategorier

Loading