calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Internt kursus: Mellemleder – styrk lederrollen

Dette lederkursus er skræddersyet til at gøre jer til mere kompetente mellemledere. Vi stiller skarpt på jeres lederprofiler og styrker jeres roller som mellemledere!

På dette kursus får I hele pakken:

 • I får strømlinet jeres lederegenskaber og –kompetencer
 • I opnår sikkerhed og troværdighed i jeres lederroller
 • En genopbygning af jeres ledelsesværdier og en effektiv implementeringsstrategi
 • Værktøjer til effektiv teamledelse gennem engagement og motivation
 • I får indsigt i jeres lederroller via personprofiler med lederfokus
 • Udbygget viden om coaching, appreciative inquiry, og situationsbaseret ledelse
 • Bevidsthed omkring jeres interessenter og relationers krav og forventninger
 • I får en finpudsning af forskellige samtaleteknikker og jeres generelle lederkommunikation
 • Mindex Tænkestil-analyse.

De har også deltaget på kurset

 • COWI logo
 • Naturstyrelsen logo
 • Kurser, uddannelse, uddannelser, læring, efteruddannelse, karriere, karriereudvikling
 • Kurser, uddannelse, uddannelser, læring, efteruddannelse, karriere, karriereudvikling
 • Kurser, uddannelse, uddannelser, læring, efteruddannelse, karriere, karriereudvikling
 • Kurser, uddannelse, uddannelser, læring, efteruddannelse, karriere, karriereudvikling
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Kurset vil blive skræddersyet efter jeres behov og tilpasset efter, hvor mange I ønsker at deltage.

Hvem bør deltage på dette kursus?

Kurset er et internt kurses og afholdes derfor for en søtte deltagergruppe. I kan være fx mellemledere i samme organisation eller virksomhed, eller et fagligt netværk af nye ledere eller mellemledere.

Som mellemleder er man nøglen

Mellemledere har vanskelige præmisser – man optræder selv i en lederrolle samtidig med, at man referer til en leder selv. Derfor skal I være omstillingsparate mellem rollen som overordnet, underordnet, medarbejder og ambassadør samtidig med, at I skal kunne motivere, teamudvikle og skabe overblik – uden at miste blikket for jeres egne lederroller i processen. Og netop derfor er I som mellemleder nøglefigurer i organisationen. På dette lederkursus ruster vi jer til at håndtere mellemlederrollens mange facetter på kompetent vis.

Få værktøjer til at skabe integritet

Mellemlederrollen er utrolig dynamisk, og den skabes i krydsfeltet mellem handling, tale og udstråling. På kurset arbejder vi med at bevidstgøre jer om, hvordan jeres lederroller skabes, og vi går i kødet på svære begreber som autoritet, værdier, magt og motivation. I bliver klædt på til at anvende coaching og situationsbestemt ledelse som effektive ledelsesværktøjer gennem et forløb sammensat af konkret casearbejde, praktiske øvelser og et konstruktivt sparringsrum.

Kommunikation er vejen til succes

Hvis I vil opnå succes som mellemledere, må I være gode til at kommunikere. I jeres rolle i organisationens krydsfelt kræver det avancerede kommunikationsredskaber at opnå en effektiv arbejdsproces – det får I på dette kursus! I indføres i kommunikationsplaner, interesseanalyser, samtaleteknikker og meget mere, så I kan blive helt skarpe på kommunikationen.

Bliv bedre ledere gennem selvindsigt

Indsigt i jeres egne lederroller gør det lettere for jer at opnå succes i rollen som mellemleder. Vi stiller skarpt på integritet og jeres personlige ledelsesstile, og I får mulighed for at definere jeres ledelsesværdier og jeres ledelsesstrategi. I løbet af processen inddrages DISC-testen, som I også præsenteres for som ledelsesværktøj.

Det var et rigtig godt kursus. Underviseren formåede at læse og forstå os præcist, og fik dermed formidlet de mest optimale værktøjer til at udvikle os i den rigtige retning. Kurset har fyldt min bagage op, og har givet mig mod på at kaste mig ud i flere krævende ledelsesroller.

Jane Lysebjerg Friis - Cowi

Jeg har lært rigtig meget om mig selv og samarbejdet med mine leder-kolleger på dette kursus. Det vil helt klart få en stor indflydelse på mit daglige arbejde på alle punkter. Lars er en helt fantastisk og meget inspirerende underviser!

Lone Damgaard - SOS Vikar A/S

Godt og inspirerende kursus. Jeg har lært meget om mig selv, både som leder og menneske. Jeg er blevet mere bevidst om hvordan man bedst møder forskellige typer af mennesker, og hvordan jeg skaber gode relationer og frugtbar kommunikation.

Jutta Struck Martensen - NaturErhvervstyrelsen

Relevant og brugbart kursus, med en underviser jeg kun har positive ting at sige om; han var god til at tage udgangspunkt i den enkelte kursist og pejle sig frem til, hvad der var vigtigt for lige netop den enkelte deltager. Jeg har i løbet af kurset fået afklaring af egne styrker og svagheder. Meget positiv oplevelse.

Rikke Lindskov Simonsen - Dansk Skoleidræt

Det var et godt, relevant og meget givtigt kursus, hvor jeg virkelig har lært at koble teorien til det praktiske arbejde. Underviseren var meget dygtig og ændrede undervisningen løbende så den afspejlede sig i vores situation.

Lone Hintze - SOS Vikar A/S

Vi havde en ekstrem kompetent og motiverende underviser, der via sin integritet fremstod meget troværdig. Han formåede at tilpasse undervisningen til kursisterne på en helt fantastisk måde, jeg ikke har oplevet før, og jeg har fået en lang række vigtige værktøjer med hjem i bagagen. Særdeles godt kursus af høj kvalitet!

Mette Urup - KonditorBager A/S

Jeg synes, det var et super kursus med mange gode og brugbare eksempler. Det var fedt, at underviseren var så nærværende og personlig og virkelig udfordrede os enkeltvis. Vigtigst af alt, så har jeg lært rigtig meget om mig selv og forståelsen for mennesker omkring mig og deres adfærd, hvilket jeg nemt kan overføre til mit ledelsesarbejde.

Lene Mosegaard Arnbjerg - DuPont

Jeg har fået rigtig mange hands-on værktøjer med hjem, og kurset vil helt sikkert få stor indflydelse, så snart jeg får min nye viden implementeret – det glæder jeg mig rigtig meget til! Jeg har lært, hvordan jeg skal animere mine medarbejdere til at udvikle sig selv og ikke mindst DISC og MINDEX, der har givet mig et godt indblik i, at kunne forstå mine kolleger langt bedre.

Else Marie Bertelsen - SprogcenterMidt

Kurset vil have rigtig stor indflydelse i fremtiden. Jeg kan nu se mig selv som en del af ledelsen, og jeg har fået mere selvindsigt og bedre forståelse for at handle og tænke på bestemte måder. Der var gode teoretiske og personlige indspark til forståelse af ledelse.

Mette Søndergaard - Fonden udsigten

Jeres udbytte af kurset

 • I vil få større selvsikkerhed og naturlighed i jeres mellemlederroller, og blive i stand til at lede kompetent og effektivt

 • I får en større selvindsigt i dynamikkerne omkring jeres lederrolle, og I går hjem med kompetencer til konstant at udvikle jer som mellemledere

 • I vil få et langt større fagligt råderum, og blive i stand til at vurdere, i hvilke situationer de forskellige ledelsesværktøjer er egnede.

Organisationens udbytte

 • Jeres organisation vil få det fulde potentiale ud af jer, fordi I lærer hvordan I bedst agerer i den svære mellemlederrolle

 • I bliver i stand til at facilitere forskellige arbejdsprocesser bedre og mere effektivt, og i kraft af mellemlederens nøgleposition vil dette have gavnlig effekt i hele organisationen

 • Moralen og gejsten på arbejdspladsen højnes når mellemlederens kommunikative evner styrkes

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld jer kurset, og få en gratis miniguide!

Når I tilmelder jer dette kursus, sender vi jer vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får I enkle tips til, hvordan I får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle jeres fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy kurset til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

Styrk dine lederkompetencer

På dette lederkursus for mellemledere arbejder du målrettet med din rolle som leder – herunder din ledelsesstil, og hvordan du styrker dine egne kompetencer og din egen ledelseskommunikation.

Blive en tydelig og stærk mellemleder

Som mellemleder kan det være vanskeligt at finde sin plads i krydsfeltet mellem medarbejdere og leder. Det er en kunst at kommunikere klart og konstruktivt over for medarbejderne – ikke mindst når modstridende interesser giver anledning til konflikt.

En stor udfordring for mange mellemledere er at vide, hvad der får hver enkelt medarbejder til at præstere bedst både individuelt og som del af et team. Med dette kursus bliver du i stand til at navigere stærkt og sikkert i din rolle som mellemleder, og du lærer, hvilke knapper du kan skrue på for at opnå de resultater, du ønsker.

På kurset får du:

 • Sparring omkring udfordringerne ved den svære mellemlederrolle
 • Værktøjer til at udøve en motiverende ledelsesstil
 • Teknikker til effektiv tidsstyring, prioritering og uddelegering
 • Tips til at slippe kontrollen men bevare overblikket
 • Teknikker til at opbygge selvtillid og træde i karakter som leder
 • Effektive kommunikationsværktøjer, der styrker din gennemslagskraft
 • Redskaber til konstruktiv og effektiv håndtering af konflikter og modstand
 • Metoder til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Styrk din gennemslagskraft som mellemleder

Dette kursus giver dig en række praktiske og effektive værktøjer, der vil styrke dine kompetencer i at kommunikere klart med gennemslagskraft. Du lærer at anvende de mest brugbare ledelsesmetoder, og få styr på, hvordan du arbejder målrettet med at planlægge og gennemføre en mere motiverende og involverende ledelsesstil.

Opbyg din selvtillid i lederrollen

Kurset i rollen som mellemleder giver dig godt overblik over dine muligheder for at blive en stærkere og mere tydelig mellemleder. Du får gode råd og tips til, hvad du kan ændre allerede fra første dag tilbage på jobbet efter kurset, og du får teknikker til at opbygge den nødvendige selvtillid og sikkerhed i en krævende rolle som mellemleder.

Dette kommer du omkring på kurset:

 • At turde lede! Bliv tryg og tydelig i din lederrolle
 • Sådan motiverer og engagerer du dine medarbejdere i en presset hverdag
 • Hvordan uddelegerer du både inspirerende og kedelige opgaver på en god måde?
 • Vælg din personlige lederstil og styrk din integritet
 • De vanskelige samtaler – guide til forberedelse og gennemførelse
 • Styrk din kommunikation og arbejd med klare målsætninger
 • Udfordringer ved at lede krævende og kompetente medarbejdere
 • Få teknikker til resultatskabelse gennem dine medarbejdere
 • Lær konstruktiv håndtering af konflikter, modstand og negative holdninger.

Hvem bør deltage på kurset?

Kurset henvender sig til alle mellemledere, der ønsker at styrke deres gennemslagskraft og blive mere sikker i lederrollen. Du kan være leder, teamleder, besidder en HR-funktion, eller have en mindre formel lederrolle. Det vigtigste er, at du har mod på at lære nyt og udvikle dig som leder.

Underviser på Aros Mini MBA - Lars Frisk Rossen

Lars Frisk Rossen

Lars har været leder det meste af sit liv. Fra Livgarden til Maersk, GN Store Nord og LEGO har Lars ledet forandringer og forretningsinitiativer forankret i virksomhedernes respektive strategier. Og senest har han stået i spidsen for InkPro som CEO.

Han har en udvidet officersuddannelse fra Forsvaret og er siden blevet certificeret indenfor projektledelse. Senest har han som en del af implementeringen af agil (projekt-)ledelse i LEGO gennemgået en SCRUM Product Owner uddannelse.

I sin undervisning kombinerer Lars den nyeste teori med egne successer og fiaskoer, som han gerne bringer i spil for at give dig en indsigt i de praktiske implikationer ved teorierne. Hans undervisningsstil er energisk, humoristisk og nærværende, med fokus på at alle deltagere får sat egne udfordringer i spil.

lars@aroskurser.dk 

Fuld profil

Pris

Skræddersyet kursus afholdt hos jer!

Kontakt os og få et tilbud

Kurset vil blive skræddersyet efter jeres behov og tilpasset efter, hvor mange I ønsker at deltage.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading