calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Ny leder – få succes i din lederrolle

Giv dig selv den bedste start som leder! På dette 3-dages lederkursus får du fyldt rygsækken op med værktøjer, teori og praktisk viden, der vil spare dig for mange fejltagelser i rollen som leder.

Det lærer du på dette lederkursus

 • At finde dine styrker og svagheder som leder
 • At sætte ord på dit lederskab og hvilken leder du vil være
 • At håndtere konflikter konstruktivt
 • At forstå dine og andres reaktionsmønstre
 • At lave en handlingsplan og føre den ud i livet – fra strategi til handling
 • At skabe overblik over succeskriterier og målfastsættelse i dine processer
 • At håndtere stakeholder management
 • At forstå dit team, og hvordan du leder det.

Tag på kursus i "Ny leder – få succes i din lederrolle" ligesom medarbejdere fra:

 • Sundhedstyrelsen logo
 • udenrigsministeriet logo
 • Region Midtjylland logo
 • LM Byg A/S
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

6. - 8. november kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
20. - 22. november kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Se flere datoer
11.700 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på dette lederkursus?

Ny leder – få succes i din lederrolle er for dig, der er ny i rollen som leder med personaleansvar. Lederkurset er også for dig, der har ambitioner om at blive leder i fremtiden, og derfor gerne vil lære alle de grundlæggende principper inden for ledelse, før det bliver alvor.

Lær din lederrolle at kende

Springet fra medarbejder til leder er stort, og vil du lande blødt på den anden side, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilken leder du vil være. På dette kursus i grundlæggende ledelse tager vi udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger, og får dig til at tage stilling til, hvilken leder du vil være. På den måde får du muligheden for at reflektere over din lederrolle og ikke mindst diskutere dine styrker og svagheder med andre kursister, der står på tærsklen til at tage samme store spring som dig. Derfor bærer kurset præg af stor vidensdeling og feedback mellem dig og dine medkursister, der alle er nye i lederrollen eller er interesserede i at lære om grundlæggende ledelse.

Lær at styre dine opgaver som en rigtig leder

En af lederens vigtigste egenskaber er at skabe overblik over en proces og lægge en strategi, så medarbejderne forstår at føre den ud i livet. På lederkurset lærer du, hvordan du lægger den gode plan og, hvordan du kommer fra strategi til handling. Du vil arbejde helt praktisk med en plan fra dit eget arbejdsliv, og vi gennemgår, hvordan du nedbryder den i overskuelige punkter, så du får overblik over, hvad dine succeskriterier er, og hvilke mål du gerne vil opnå med din plan. De teknikker vil du kunne trække på i resten af din karriere, og det bliver guld værd for din virksomhed, fordi du med det samme ved, hvordan du fører en strategi succesfuldt i mål.

Udryd de ubehagelige oplevelser

Det er svært at vide, hvordan det er at være leder uden at have prøvet det først. Derfor har vi lavet ”Ny leder – få succes i din lederrolle” for at sørge for, at du ikke møder ubehagelige overraskelser i din lederrolle. Gennem relevante cases, skræddersyede opgaver og den nyeste teori inden for ledelse, træner du helt konkrete ledelsessituationer, og du lærer, hvordan du tackler de uundgåelige konfrontationer, en leder altid bliver udsat for. Du bliver trænet i at forstå dine egne reaktionsmønstre og ikke mindst dine medarbejderes reaktionsmønstre.

Du er intet uden dit team

En leder er intet uden sit team. Og den gode leder forstår vigtigheden af at spille hinanden gode. På kursets sidste dag arbejder vi med teamledelse og gennemgår en case om det gode eksempel, der illustrerer værdien i at have et stærkt team. Med baggrund i casen lærer du at forholde dig til dit eget team, hvor du beskriver dine medarbejdere, og hvordan teamet fungerer som helhed. Du får derfor værdifuld viden omkring dit team, og du lærer at tage stilling til din egen lederrolle i gruppen. Den viden kan du bruge fra det sekund, du er tilbage på arbejdspladsen til at optimere teamet og jeres dynamikker, og i særdeles når du skal tilføje nye kræfter på et senere tidspunkt.

 

Allerede fra dag ét kan man mærke, at underviseren har masser af erfaring med ledelse og meget andet. Han har virkelig sat en høj standard for dette kursus og det faglige niveau. Jeg kommer helt sikkert til at tage flere kurser hos Aros Business Academy.

Kevin Ta - Restaurant Royal Garden

Fantastisk lederkursus! Har lært en masse teori om det at arbejde med forskellige mennesker - og det at tilpasse kommunikationen, således at man kan gå hjem og begynde at bruge disse værktøjer i dagligdagen. En fordel ved kurset var klart at vi var et lille hold på 5 - ca. samme alder, så vi fik hurtigt en team-følelse og åbenhed i gruppen.

Lisbeth Jørgensen - Ceva Animal Health A/S

Underviseren udviser et højt erfaringsniveau i både teori og praksis. Man kan mærke underviseres nysgerrighed og personlig interesse for den enkelte deltager, og han formår derfor at tilpasse undervisningen utrolig godt. Dette gør, at den nye læring kan bringes i anvendelse her og nu.

Erik Lindstrøm - Hospitalsenhed Midt

Jeg har lært en hel del om mig selv som leder og min måde at agere på. Super kompetent underviser som formår at gøre det forståeligt. Så stor respekt til ham!

Morten Wessel - Brogaarden

Jeg har igennem dette kursus opnået større selvindsigt i min lederstil, samt fået en række praktisk anvendelige værktøjer, der både giver anledning til refleksion, men også tilbyder handlingsmuligheder til konkrete situationer. Der var stor veksling mellem anekdoter, abstrakte begreber samt lavpraktiske hændelser, så man får aktiveret alle de forskellige centre i hjernen.

Søren Kristensen - Zitcom

Lederkurset gav grundig inddragelse i teorien bag ledelse, hvor alle elementer havde konkrete værktøjer, som man kan bruge med det samme. Jeg kan bruge alt vi har lært på kurset fra dag 1. Underviseren var meget inddragende og sørgede for alle fik inddraget deres konkrete jobsituation i undervisningen.

Lasse James - Optimize Courier

Lige nu hvor jeg er ny i lederrollen, har lederkurset været vigtigt, for at give mig et godt udgangspunkt. Teorien kan jo anvendes på mange niveauer, og underviseren var god til at ramme os på det niveau, vi nu var. Derudover var underviseren god til at gøre kurset meget personligt.

Anne Bruun - Københavns Universitet

Underviseren er virkelig kompetent og en rigtig god formidler! Underviseren tilpassede løbende indholdet af kurset til os som deltagere således at det var sikret, at alle fik mest mulig ud af de tre dage.

Stephanie Irmov - Oslo Skin Lab

Fantastisk lederkursus. Har lært en masse teori om det at arbejde med forskellige mennesker - og det at tilpasse kommunikationen, således at man kan gå hjem og begynde at bruge disse værktøjer i dagligdagen.

Lisbeth Jørgensen - Ceva Animal Health A/S

Vores underviser havde en helt fantastisk og eminent måde at se/møde os alle på hver især. Hun tilpassede alt sit stof efter vores ønsker, og formåede at ramme hver enkelt rigtig godt. Jeg er meget positiv over hendes måde at undervise på, samt hende som et meget empatisk menneske. Jeg har fået rigtig mange brugbare værktøjer/redskaber til brug i mit daglige arbejde. Både i min nuværende stilling som Proceskoordinator, men også med henblik på ledelse i fremtiden. Jeg har fået et meget større indblik i, hvilken leder jeg er/ønsker at være.

Mathilde Solander - Evida

Underviseren var en formidabel dygtig formidler på alle områder og en havde dejlig personlighed.

Kirsten Skov Jensen - Tropica Aquarium Plants

Kurset vil have stor indflydelse på mit daglige arbejde. Det var lige det perspektiv jeg stod og manglede. Jeg har lært SÅ meget generelt om ledelse, ledelsesstile, konflikthåndtering, værdier, forskellige modeller til brug for snak med medarbejdere mv. Super godt kursus og super dygtig underviser. Set i lyset af, at det kun er tre dage, er det imponerende, hvor meget man får ud af det. Man får redskaber, som kan implementeres direkte. Og som er nemme at bruge. Hands-on baseret.

Michelle Bodenhoff Pedersen - Skattestyrelsen

Dit udbytte af dette lederkursus

 • Du får lagt et solidt fundament for din fremtidige lederpraksis, som du altid vil have som referenceramme og kan trække på gennem hele din karriere. Når først det rigtige fundament er lagt, har du alle forudsætninger for hele tiden at finpudse dine kompetencer.

 • Du bliver langt mere effektiv, fordi du lærer de grundlæggende ledelsesteorier, der uden tvivl vil optimere dine processer og sørge for, at dine handlingsplaner bliver ført ud i livet.

 • Du bliver ganske enkelt en bedre leder for dine medarbejdere. Du lærer at forstå og lede dit team, og jeres samarbejde bliver løftet markant. Det giver ikke kun bedre resultater for virksomheden, men det smitter også direkte af på din arbejdsglæde og dit humør.

Din arbejdsgivers udbytte af dit lederkursus

 • Din arbejdsplads får en leder, der er rustet til at lede andre. Det er ikke nemt at bestemme, og derfor er det guld værd for virksomheden at få en medarbejder, der kender til de sidste nye ledelsesprincipper og forstår at bruge dem rigtigt.

 • Din virksomhed bliver langt mere effektiv, fordi din nye viden om handlingsplaner og målfastsættelse sikrer, at I kommer nemt og succesfuldt fra strategi til handling. Og det kan mærkes på bundlinjen!

 • Humøret på arbejdspladsen får et mærkbart løft, fordi du lærer at håndtere konfrontationer på den rigtige måde. Som leder er det vigtigt at være konstruktiv, og på vores kursus bliver du bevidst om din egen lederrolle og dine reaktionsmønstre til gavn for hele virksomheden.

Programmet for lederkursets første dag

Generel ledelsesteori

 • lær at mestre din lederrolle. Du lærer om med magt og autoritet, lederadfærd, pligt og ansvar samt management contra leadership.
 • Vi går i dybden med den strategiske proces. Her arbejder vi med de strategiske spørgsmål, SWOT og de strategiske muligheder.
 • Vi stiller skarpt på problemløsning og handleplan samt eksekvering, herunder formål, mål og prioritering.

Programmet for lederkursets anden dag

Din lederrolle

 • Vi arbejder med MCGregors X-Y teori, de basale psykologiske behov og følelsesmæssig intelligens.
 • Dine omgivelser som leder: Vi fokuserer på jeres relationer og interessenter ud fra en interessentanalyse og arbejder med interessenthåndtering, herunder indflydelsesteknikker.
 • Din personlige lederstil. Vi gennemgår Golemans 6 ledelsesstile med udgangspunkt i din egen ledelsestilgang og dine ledelsesværdier.

Programmet for lederkursets tredje dag

Teams og medarbejdere

 • Vi lærer om de forskellige typer af medarbejdere ud fra Tuckmanns teamudviklingsmodel, de psykologiske behov og teamdynamikker.
 • Udvikling af medarbejdere: Vi fokuserer på medarbejderkompetencer, udviklingsniveauer og konkrete ledelsesgreb som delegering og coaching.
 • Sådan gennemfører du den vanskelige samtale. Vi klæder dig på til de svære situationer med udgangspunkt i metoder til konflikthåndtering.

mini mba, Steen hildebrandt

Lederkursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig lederkurset, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig Ny leder – få succes i din lederrolle, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser og uddannelser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser og uddannelser.

Skal vi skræddersy et lederkursus eller en uddannelse til jer?

Vi afholder hver dag skræddersyede kurser og uddannelser ude hos kunderne. Og vi vil også rigtig gerne hjælpe jer! Tag en snak med os på tlf. 70 278 279 eller skriv til Kundechef Nicolai Salomon på nicolai@arosbusinessacademy.dk. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info.

Lene Andersen

Lene Andersen

Lene er partner i konsulentvirksomheden Genux Executive og bestyrelsesmedlem i PILA Pharma AB m.fl. Lene har tidligere haft senior operationelle lederroller i Novo Nordisk, Roche og Astra, hvor hun var ansvarlig for forretningsudvikling, strategisk marketing og partnerskaber.

I dag arbejder Lene som konsulent, hvor hun hjælper ledere med at lede forandringer, bygge stærke lederteams, udvikle personligt lederskab og gennemføre strategiske tiltag.

Lene har en MSc i Ansvarlig ledelse og bæredygtighed (2013) samt en HD i organisation (1989).

Når Lene underviser er det med en praksisnær tilgang og fokus på brug af værktøjer og modeller i egen kontekst. Hendes undervisningsstil er engagerende, interaktiv og med god energi, hvor egne udfordringer bliver sat i spil.

lene@aroskurser.dk 

Fuld profil

Pris

11.700 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. en miniguide om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Varighed: 3 dage

Tilmeld dig kurset

6. - 8. november 2023 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
20. - 22. november 2023 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
15. - 17. januar 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
5. - 7. februar 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
8. - 10. april 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
15. - 17. april 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Kursuskategorier

Loading