calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Ny leder – få succes i din lederrolle

Hvordan finder du din helt egen ledelsesstil? Hvordan prioriterer du din tid som leder? Og hvordan sikrer du klar og præcis kommunikation til dine medarbejdere? Det er nogle af de udfordringer, du som nyudklækket leder kan risikere at snuble over. Dem tager vi hånd om på vores kursus for nye ledere – så din debut bliver en succes!

På dette lederkursus lærer du, at ...

 • Komme godt fra start som ny leder
 • Bruge magt så det flugter med dine værdier og styrker
 • Motivere den enkelte og dit team
 • Forstå psykologien bag forandringer
 • Influere og håndtere interessenter
 • Give feedback samt forebygge og håndtere konflikter
 • Håndtere nogle af de konkrete udfordringer, du står overfor.

Tag på kursus i "Ny leder – få succes i din lederrolle" ligesom medarbejdere fra:

 • Sundhedstyrelsen logo
 • udenrigsministeriet logo
 • Region Midtjylland logo
 • LM Byg A/S
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

3. - 5. september kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
16. - 18. september kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
Se flere datoer
11.700 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på dette lederkursus?

Ny leder – få succes i din lederrolle er for dig, der er ny i rollen som leder med personaleansvar. Lederkurset er også for dig, der har ambitioner om at blive leder i fremtiden, og derfor gerne vil lære alle de grundlæggende principper inden for ledelse, før det bliver alvor.

Lær din lederrolle at kende

Springet fra medarbejder til leder er stort, og vil du lande blødt på den anden side, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilken leder du vil være. På dette kursus i grundlæggende ledelse tager vi udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger, og får dig til at tage stilling til, hvilken leder du vil være. På den måde får du muligheden for at reflektere over din lederrolle og ikke mindst diskutere dine styrker og svagheder med andre kursister, der står på tærsklen til at tage samme store spring som dig. Derfor bærer kurset præg af stor vidensdeling og feedback mellem dig og dine medkursister, der alle er nye i lederrollen eller er interesserede i at lære om grundlæggende ledelse.

Det vigtigste redskab er dig

Ledelse begynder med dig selv. Når du forstår og leder dig selv effektivt, kan du forstå andre og blive i stand til at lede dem mere effektivt. Og når du forstår at lede andre, kan du forstå og lede din organisation. Det betyder, at du i sync med dine værdier forbinder din egen og dine medarbejderes grundlæggende motivation og følelse af at have et formål, så de er engagerede og produktive.

Udryd de ubehagelige oplevelser

Det er svært at vide, hvordan det er at være leder uden at have prøvet det først. Derfor har vi lavet ”Ny leder – få succes i din lederrolle” for at sørge for, at du ikke møder ubehagelige overraskelser i din lederrolle. Gennem relevante cases, skræddersyede opgaver og den nyeste teori inden for ledelse, træner du helt konkrete ledelsessituationer, og du lærer, hvordan du tackler de uundgåelige konfrontationer, en leder altid bliver udsat for. Du bliver trænet i at forstå dine egne reaktionsmønstre og ikke mindst dine medarbejderes reaktionsmønstre.

Du er intet uden dit team

En leder leverer resultater gennem sit team. Og den gode leder forstår vigtigheden af at spille hinanden gode. På kurset arbejder vi med feedback og konflikthåndtering. Vi tager afsæt i praksisnære cases og træner både feedback samt konfliktløsningssamtalen, den svære samtale og mediation. Den viden kan du bruge så snart, du er tilbage i jobbet til at forstå dynamikkerne og optimere teamets samarbejde.

 

Allerede fra dag ét kan man mærke, at underviseren har masser af erfaring med ledelse og meget andet. Der er virkelig sat en høj standard for dette kursus og det faglige niveau. Jeg kommer helt sikkert til at tage flere kurser hos Aros Business Academy.

Kevin Ta - Restaurant Royal Garden

Fantastisk lederkursus! Har lært en masse teori om det at arbejde med forskellige mennesker - og det at tilpasse kommunikationen, således at man kan gå hjem og begynde at bruge disse værktøjer i dagligdagen. En fordel ved kurset var klart at vi var et lille hold på 5 - ca. samme alder, så vi fik hurtigt en team-følelse og åbenhed i gruppen.

Lisbeth Jørgensen - Ceva Animal Health A/S

Underviseren udviser et højt erfaringsniveau i både teori og praksis. Man kan mærke underviseres nysgerrighed og personlig interesse for den enkelte deltager. Dette gør, at den nye læring kan bringes i anvendelse her og nu.

Erik Lindstrøm - Hospitalsenhed Midt

Jeg har lært en hel del om mig selv som leder og min måde at agere på. Super kompetent underviser som formår at gøre det forståeligt. Så stor respekt!

Morten Wessel - Brogaarden

Jeg har igennem dette kursus opnået større selvindsigt i min lederstil, samt fået en række praktisk anvendelige værktøjer, der både giver anledning til refleksion, men også tilbyder handlingsmuligheder til konkrete situationer. Der var stor veksling mellem anekdoter, abstrakte begreber samt lavpraktiske hændelser, så man får aktiveret alle de forskellige centre i hjernen.

Søren Kristensen - Zitcom

Lederkurset gav grundig inddragelse i teorien bag ledelse, hvor alle elementer havde konkrete værktøjer, som man kan bruge med det samme. Jeg kan bruge alt vi har lært på kurset fra dag 1. Underviseren var meget inddragende og sørgede for alle fik inddraget deres konkrete jobsituation i undervisningen.

Lasse James - Optimize Courier

Lige nu hvor jeg er ny i lederrollen, har lederkurset været vigtigt, for at give mig et godt udgangspunkt. Teorien kan jo anvendes på mange niveauer, og underviseren var god til at ramme os på det niveau, vi nu var. Derudover var underviseren god til at gøre kurset meget personligt.

Anne Bruun - Københavns Universitet

Underviseren er virkelig kompetent og en rigtig god formidler! Underviseren tilpassede løbende indholdet af kurset til os som deltagere således at det var sikret, at alle fik mest mulig ud af de tre dage.

Stephanie Irmov - Oslo Skin Lab

Fantastisk lederkursus. Har lært en masse teori om det at arbejde med forskellige mennesker - og det at tilpasse kommunikationen, således at man kan gå hjem og begynde at bruge disse værktøjer i dagligdagen.

Lisbeth Jørgensen - Ceva Animal Health A/S

Vores underviser havde en helt fantastisk og eminent måde at se/møde os alle på hver især. Hun tilpassede alt sit stof efter vores ønsker, og formåede at ramme hver enkelt rigtig godt. Jeg er meget positiv over hendes måde at undervise på, samt hende som et meget empatisk menneske. Jeg har fået rigtig mange brugbare værktøjer/redskaber til brug i mit daglige arbejde. Både i min nuværende stilling som Proceskoordinator, men også med henblik på ledelse i fremtiden. Jeg har fået et meget større indblik i, hvilken leder jeg er/ønsker at være.

Mathilde Solander - Evida

Underviseren var en formidabel dygtig formidler på alle områder og en havde dejlig personlighed.

Kirsten Skov Jensen - Tropica Aquarium Plants

Kurset vil have stor indflydelse på mit daglige arbejde. Det var lige det perspektiv jeg stod og manglede. Jeg har lært SÅ meget generelt om ledelse, ledelsesstile, konflikthåndtering, værdier, forskellige modeller til brug for snak med medarbejdere mv. Super godt kursus og super dygtig underviser. Set i lyset af, at det kun er tre dage, er det imponerende, hvor meget man får ud af det. Man får redskaber, som kan implementeres direkte. Og som er nemme at bruge. Hands-on baseret.

Michelle Bodenhoff Pedersen - Skattestyrelsen

Dit udbytte af dette lederkursus

 • Du får lagt et solidt fundament for din fremtidige lederpraksis, som du altid vil have som referenceramme og kan trække på gennem hele din karriere. Når først det rigtige fundament er lagt, har du alle forudsætninger for hele tiden at finpudse dine kompetencer.

 • Du bliver langt mere effektiv, fordi du lærer de grundlæggende ledelsesteorier, der uden tvivl vil optimere dine processer og sørge for, at dine handlingsplaner bliver ført ud i livet.

 • Du bliver ganske enkelt en bedre leder for dine medarbejdere. Du lærer at forstå og lede dit team, og jeres samarbejde bliver løftet markant. Det giver ikke kun bedre resultater for virksomheden, men det smitter også direkte af på din arbejdsglæde og dit humør.

Din arbejdsgivers udbytte af dit lederkursus

 • Din arbejdsplads får en leder, der er rustet til at lede andre. Lederen bidrager til at arbejdet opleves som meningsfuldt ved at udtrykke klare forventninger til de opgaver, medarbejderen skal løse og sætte retning og mål for, hvornår teamet eller afdelingen er en succes.

 • I en foranderlig verden er det ikke nemt at tage beslutninger. Derfor er det guld værd for virksomheden at få en medarbejder, der kender til de sidste nye ledelsesprincipper og forstår at bruge dem og sig selv rigtigt.

 • Humøret og arbejdsklimaet får et mærkbart løft, og din virksomhed bliver langt mere effektiv, når konflikter tages i opløbet og dialogen bliver mere inkluderende og konstruktiv. Og det er noget, der kan mærkes på bundlinjen.

Programmet for lederkursets første dag

Generel ledelsesteori

 

Lederroller

 • Du forstår sammenhænge og lærer at mestre din nye rolle herunder at bruge formel og uformel magt når du leder opad, til siderne og nedad

Fra kollega til chef

 • Vi undersøger, hvordan det er at gå fra medarbejder eller projektleder til personaleleder, og hvordan du undgår de værste faldgruber

Hvad der driver dig

 • Du bliver bevidst om dine værdier, din personlige magt og rettigheder, som giver dig mulighed for at handle fremfor at lade dig ubevidst rive med af dine følelser

Forandringsledelse

 • Du forstår at understøtte dine medarbejdere og store og små forandringsprocesser i organisationen.

 

Programmet for lederkursets anden dag

Din lederrolle

 

Motivation og arbejdsglæde

 • Vi arbejder med motivation og arbejdsglæde, og hvordan du finder ind til medarbejdernes indre motivation og forskellige drivkræfter

Situationsbestemt ledelse

 • Situationsbestemt ledelse er et konkret ledelsesværktøj, der både er let at huske og nemt at implementere. Du matcher opgaver og medarbejdere på en måde der sikrer trivsel og fremmer produktivitet

Teamudvikling

 • Du vil lære at fremme effektivt teamwork ved at forstå de psykologiske behov og teamdynamikker og lede teamet sikkert igennem forskellige udviklingsfaser

Feedback

 • Vi træner feedback der støtter, hjælper og udvikler både den enkelte og teamet.

 

Programmet for lederkursets tredje dag

Kultur og interesser

 

Organisationskultur

 • Du vil lære at operere og kommunikere i overensstemmelse med de organisatoriske og personlige værdier for at skabe en kultur, hvor mennesker trives

Kommunikation

 • Vi drøfter hvordan ledelseskommunikation og budskaber kalder på forskellige former og rammer samt behovet for kontinuerlige individuelle samtaler

Interessenthåndtering

 • Vi gør det tydeligt, hvor vigtigt det er at kende og influere interessenter, skabe samarbejde og sikre bæredygtig succes for dine indsatser

Konflikthåndtering

 • Vi klæder dig på til de svære samtaler, og du lærer at lære engagere dig proaktivt i disse så du udvikler og forbedrer præstationen

Opsamling og egen refleksion

 • Du får plads til refleksion og feedback på dine styrker samt dine udviklingsområder, så kan lægge en plan for at udvikle den ledelse, du stræber efter at praktisere.

mini mba, Steen hildebrandt

Lederkursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig lederkurset, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig Ny leder – få succes i din lederrolle, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser og uddannelser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser og uddannelser.

Skal vi skræddersy et lederkursus eller en uddannelse til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

Lene Andersen

Lene

Lene har mange års erfaring som leder, konsulent, bestyrelsesmedlem og underviser. Hun arbejder i dag som ledelseskonsulent, hvor hun hjælper ledere med at udvikle personligt lederskab, bygge stærke lederteams, designe forandringsprocesser og gennemføre strategiske tiltag.

I Astra, Roche og senest Novo Nordisk har Lene haft senior globale operationelle lederroller med ansvar for forretningsudvikling, strategisk marketing og partnerskaber.

Lene har en MSc i Ansvarlig ledelse og bæredygtighed (2013) samt en HD i organisation (1989).

Når Lene underviser, er det med en praksisnær tilgang og fokus på brug af værktøjer og modeller i egen kontekst. Hendes undervisningsstil er engagerende, interaktiv og med god energi, hvor egne udfordringer bliver sat i spil.

lene@arosbusinessacademy.dk 

Fuld profil

Pris

11.700 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. en miniguide om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Varighed: 3 dage

Tilmeld dig kurset

3. - 5. september 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
16. - 18. september 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
13. - 15. november 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
19. - 21. november 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
4. - 6. februar 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
25. - 27. februar 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
13. - 15. maj 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
20. - 22. maj 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København

Kursuskategorier

Loading