calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

At lede andre uden at være chef

Når du er leder uden formelt personaleansvar, stiller det ekstrahøje krav til din lederrolle. På lederkurset styrker du din personlige ledelsesstil, og du bliver rustet til at skabe følgeskab og motivation blandt kolleger eller i dit team.

Det lærer du på dette kursus

 • At skabe følgeskab uden formel autoritet
 • At blive tilpas i din rolle som leder
 • Hvordan du skal engagere og inspirere dit team
 • At finde frem til din personlige kommunikationsstil over for dine kolleger eller medarbejdere
 • At skabe resultater med en stærk kommunikation
 • At håndtere konflikter på en professionel måde
 • At finde frem til dine styrker med en personprofiltest.

Tag på kurset "At lede andre uden at være chef" ligesom medarbejdere fra:

 • Lego logo
 • KMD logo
 • Salling logo
 • DFFDDB logo
 • Statens Museum for Kunst logo
 • Miljø- og Fødevareministeriet logo
 • byggesagskyndig logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Tilmeld dig kurset

19. - 21. august kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
26. - 28. august kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Se flere datoer
11.700 kr. ekskl. moms
Kurset kan også holdes hos jer – se mere her

Hvem bør deltage på dette kursus?

Kurset er for dig, der er leder uden formelt personaleansvar – ofte i et krydsfelt mellem den egentlige ledelse og dine kolleger. Du kan være projektleder, teamleder, gruppeleder, konsulent, specialist, opgaveleder, HR-ansvarlig, gruppeleder eller noget tilsvarende.

Er du motiverende nok til ikke at være chef?

Vi kan lige så godt sige det. Du får det rigtig svært som leder, hvis du ikke får medarbejderne til at følge dine idéer. Uden en chefs formelle autoritet kan du ikke sige “Du skal” eller forlange, at medarbejderne gør, hvad du siger. Det stiller høje krav til din kommunikation! Og netop derfor giver vi dig redskaberne til at engagere, motivere og inspirere dine medarbejdere. Men for at kunne motivere andre er det vigtigt, at du selv er motiveret. Derfor søger vi ind til din motivation som leder og stiller spørgsmålene: Hvorfor du er leder? Hvad vil du gerne opnå med dit lederskab? På den måde får du forudsætningerne for at skabe resultater på plads, og du får en rød tråd i dit lederskab.

Lær at skabe følgeskab uden personaleansvar

I dag forandrer virksomheder og organisationer sig hurtigt og konstant. Det gælder også din. Det kræver en fleksibel organisation – og endnu mere fleksible medarbejdere. Der er simpelthen behov for, at dygtige ledere kan arbejde tværgående, få følgeskab, få andre til at levere, udvise handlekraft og skabe resultater. At de kan træde i karakter som ledere, også selvom de ikke har direkte personaleansvar. På dette lederkursus arbejder du med, hvordan du med dit lederskab skaber følgeskab, og dermed også de bedste resultater. Det er især vigtigt, når det ikke er dig, der sidder med MUS, personlig udvikling eller budgettet til julefrokosten.

Du har et DNA som leder – find det og brug det!

Det er udfordrende at være leder uden at have personaleansvar, og det stiller særlige krav til dine kompetencer. På lederkurset sætter vi fokus på din lederprofil og finder frem til dine styrker gennem personprofiltest. Det er essentielt som leder at være bevidst om sin profil, og på baggrund af dine resultater finder vi sammen frem til, hvilken ledertype du er, og hvordan du tackler forskellige situationer og forskellige medarbejdere. Du vil blive dygtigere til at forstå magten mellem relationerne, beslutninger undervejs og hvordan du kan udvikle andre og få opbakning til dit lederskab både oppefra, nedefra og fra dine nærmeste kollegaer.

Underviseren var dygtig, behagelig og opmærksom. Han viste overskud og overblik over stoffet og tillod gode diskussioner frem for at holde sig slavisk til et manus.

Morten Laasholdt - Help PR & Kommunikation

Kurset vil have meget indflydelse på mit daglige arbejde, da jeg har fået flere gode teknikker. Underviseren var god til at tilpasse stoffet vores forskellige baggrunde.

Lene Riddersborg Andersen - Salling Group

Underviseren var supergod og kurset var meget lærerigt!

Jimmy Christiansen Skov - Dunlop Hiflex

Det jeg har lært på kurset, vil helt klart hjælpe mig i fremtiden. Rigtig god underviser, der formåede at lytte til os kursister og bruges vores problemstillinger og ikke blot holde sig til et kursusmateriale med eksempler. Kan ikke beskrives, det skal opleves – eminent.

Henrik Pors - DFF|EDB

Kurset ramte ret godt plet ift. kursisternes behov. Værktøjerne hjælper mig med at være mere strategisk og overbevisende i min kommunikation.”

Rikke Lindhøj - Nordfyns Erhverv og Turisme

Jeg har fået en masse personlig indsigt og gode brugbare værktøjer.

Morten Mathiasen - Byggesagkyndig.nu

Underviseren har en bred og dyb viden, og var ikke bange for at "bringe sig selv i spil". Han brugte sine virkemidler bevidst og i god balance og var rigtig god til at følge deltagernes spor og tilpasse kursets afvikling efter diskussionerne og deltagernes ønsker. Kurset har givet mig bevidsthed om nye måder at anskue tingene på.

René Pico Jensen - Beredskabsstyrelsen

Kurset har givet mig sprog for mit arbejde med ledelse, og jeg kan derfor tage flere bevidste valg. Jeg har fået overblik over egne styrker og svagheder - og konkrete værktøjer til ledelse og kommunikation.
Underviseren var i øjenhøjde og greb enhver ytring om min dagligdag og arbejdede fagligt med den... til stor gavn fremadrettet!

Charlotte Bartels - Renosyd

Dit udbytte af dette kursus

 • Du bliver bevidst om din unikke lederrolle og får værdifuld indsigt i din lederprofil og dine styrker. Det vil du kunne trække på gennem hele din karriere og bruge til at udvikle både dig selv, men også dine medarbejdere.

 • Du bliver bedre til at motivere og engagere dine medarbejdere og kollegaer. Det vil ikke kun være til gavn for virksomheden, men også for dig personligt, fordi du mærker glæden (og æren) ved at bringe succesfulde projekter og processer i mål.

 • Du bliver en bedre leder med stærke kommunikationsegenskaber. Du lærer at mestre kommunikationen mellem virksomhedens niveauer og ikke mindst kommunikationen udadtil i samspillet med kunder og interessenter.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsplads får en leder, der kan formidle vigtig kommunikation gennem de forskellige niveauer. Det vil uden tvivl lette presset på topledelsen og samtidig få medarbejderne til at arbejde mere effektivt.

 • Engagerede og motiverede medarbejdere betyder også gladere medarbejdere. Og gladere medarbejdere giver en bedre arbejdskultur, og dermed bliver hele organisationen løftet som konsekvens af din nye forbedrede og inspirerende lederrolle.

 • Din arbejdsplads får en leder med redskaberne til at føre processer og projekter fra idé til handling og dermed nedbringe antallet af kuldsejlede projekter markant. Og det kan mærkes på bundlinjen.

Programmet for Kurset

Dag 1:

 • Rammesætning: Den klemte rolle som leder og kollega
 • Kend dig selv – profiltest gennemgås, og du lærer at spotte, hvilken profil dit team/kollegaer har
 • Forventningsafstemning, både opad og nedad
 • Prioritering af dine opgaver – hvad betyder rigtigt noget
 • Cases
 • Praktiske opgaver

Dag 2:

 • Styring og ledelse af interessenterne omkring dig
 • Sådan motiverer du folkene omkring dig
 • Opbygning af din personlige autoritet
 • Kend din konfliktstil, og håndtér konflikterne i forhold til, hvor store de er
 • Refleksioner
 • Praktisk træning

Dag 3:

 • Dine helt personlige værdier som leder – hvem vil du gerne være
 • Brug 3M-modellen til at skabe engagement blandt medarbejderne
 • Få styr på møderne, og facilitér dem bedst
 • Refleksioner og egen handlingsplan”

mini mba, Steen hildebrandt

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig, og få et gratis e-kursus!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser”. Med kurset får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus til jer?

Christel er kundechef hos Aros Business Academy. Hun tager sig af at designe skræddersyede kurser og forløb til vores mange kunder, så deres ledere og medarbejdere kan blive endnu skarpere. Tag endelig fat i hende, hvis du har en forespørgsel. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info. christel@arosbusinessacademy.dk  Direkte: 3175 2054

Kurset ruster dig til at:

 • Motivere forskellige mennesker gennem selvindsigt
 • Være facilitator for forandring
 • Skabe et bedre samarbejde i dit team og et endnu stærkere sammenhold
 • Forny energi og inspiration hos dig selv og dem omkring dig.

Dette kursus er udviklet til dig, som leder andre uden formelt at være chef. Du får nye metoder til, hvordan du motiverer dig selv og dit team videre i jagten på vækst, succes og resultater.

Autoritet uden papir

Hvordan opnår du autoritet og skaber gode resultater gennem andre uden at have autoritet på papiret og uden at blive opfattet negativt af kollegerne?

I løbet af kurset får du gennem faglig viden, intensiv erfaringsudveksling og konkrete værktøjer et solidt greb om din personlige lederrolle. Fokus ligger på at styrke din faglige viden, så du bliver bedst muligt klædt på til at lede andre. Du får effektive metoder til at skabe engagement og positiv fremdrift hos andre.

På kurset arbejder du med:

 • At udvikle din faglige profil. Hvad kendetegner en dygtig leder, hvilke styrker og svagheder har du i dit lederskab og hvordan du udvikler dig til at blive en god leder?
 • Hvordan du får tingene til at ske, når du skal lede og fordele arbejdet. Her er fokus på din kommunikation og hvordan du bruger den til at blive hørt, set og husket, og hvordan du sikrer tydelig feedback til kolleger og chefer.
 • Visioner og målsætninger – blandt andet hvordan du sætter fælles mål for din gruppe, individuelle mål for den enkelte og skaber engagement og ejerskab for målene.
 • Den effektive kommunikation som er lig med tydeligt lederskab – bliv bevidst om din egen kommunikation, og hvordan du målretter din kommunikationsstil til forskellige personlighedstyper og bruger dialog til at nå frem til forståelse.
 • Hvordan du håndterer uoverensstemmelser i dit team – herunder årsag og virkning, når du tolker indholdet i konflikter, hvad din rolle bør være i en konflikt, hvad du skal gøre for at undgå, at problemerne udvikler sig, og hvordan du tackler modvillighed i team.

Hvem bør deltage på kurset?

Kursus henvender sig til dig, der leder andre uden formelt at være chef. Du sidder måske i en funktion som projektleder, har ansvaret for en speciel arbejdsgruppe eller team, er ansvarlig for overordnet koordinering, eller er måske den i afdelingen, der træder til som stedfortrædende chef, når det er nødvendigt.

På kurset lærer du at:

 • Afdække dit teams modenhed
 • Lave en handleplan til at opnå bedre resultater
 • Få bevidstgjort sammenhængen mellem det materielle og kulturelle i teamet
 • Få et innovativt, produktivt og samarbejdende team
 • Håndtere de konflikter, der naturligt vil opstå.

Din faglige udvikling er i højsædet

Motivation og konflikthåndtering er store emner i det daglige, og du vil på kurset få helt nye indgangsvinkler til, hvordan du bliver endnu bedre til, at lede og motivere uden at være chef. Med din nye redskaber i dit daglige arbejde undgår du dårlig stemning på arbejdspladsen.

mark madsen, projektledelse

Mark

Mark er en involverende og passioneret underviser, der har prøvet det meste og kan relatere teorien til kursisternes virkelighed.

Han er tidligere s

Mark har gennem de sidste mange år specialiseret sig som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse, ledelse samt organisationsudvikling.

Han er oprindeligt uddannet inden for electrical engineering på Aarhus Universitet og har en række uddannelser og certificeringer, som han trækker på i undervisningen.

mark@arosbusinessacademy.dk

Fuld profil

Pris

11.700 kr.

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale, profiltest og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Varighed: 3 dage

Tilmeld dig kurset

19. - 21. august 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
26. - 28. august 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
4. - 6. november 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
2. - 4. december 2024 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
10. - 12. marts 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
31. marts - 2. april 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
12. - 14. maj 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Aros Konference, København
23. - 25. juni 2025 kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Kursuskategorier

Loading