calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Kursus: Forandringsledelse og forandringskommunikation

Forandringsledelse er nutidens og fremtidens vigtigste ledelsesform! Forandringer er et vilkår, du som leder må forholde dig til på et dagligt plan, snarere end en sjældent forekommende begivenhed. Som leder skal du derfor agere agilt og være i stand til at navigere dit team og organisation sikkert gennem forandringsfyldt terræn.

På dette kursus vil du lære at

 • gøde jorden til forandringer
 • skabe et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i en hektisk hverdag
 • forstå, hvilke knapper du skal trykke på for at starte forandringsprocesser
 • kommunikere forandringer i organisationen, så der skabes accept
 • identificere og håndtere modstand
 • anvende effektive, enkle og gennemprøvede værktøjer, der hjælper i forandringsprocesser
 • Mindex Tænkestil-analyse.

Tag på kursus i "Forandringsledelse og forandringskommunikation" ligesom medarbejdere fra:

 • Dong Energy logo
 • Siemens logo
 • Københavns Kommune Logo
 • Coloplast logo
 • Novo Nordisk logo
 • Copenhagen Business School logo
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Næste kursus

Startdato: 29. marts kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Kurset består af flere moduler:
Program
Modul 1: 29.-30. marts
Modul 2: 12. april

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 5. april kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Kurset består af flere moduler:
Program
Modul 1: 05.-06. april
Modul 2: 19. april

Aros Konference, København
Se flere datoer
11.500 kr. ekskl. moms

Hvem bør deltage i dette kursus?

 • Ledere
 • Projektledere og forandringsagenter
 • Stabsmedarbejdere og funktionschefer
 • Alle, der ønsker at arbejde professionelt med forandringsledelse og change management.

Forandring er ikke en engangsforestilling

Verden er i forandring! Drevet af ny teknologi, nye arbejdsformer og stigende globalisering vil forandringsledelse indenfor en overskuelig årrække ikke være en særlig ledelsesdisciplin, men være den måde vi udøver ledelse på generelt i hverdagen. Dette tætpakkede kursus i forandringsledelse bringer dig på forkant med fremtiden – og lærer dig at styre din arbejdplads, dit team og dig selv bedst gennem forandringerne!

Manøvrér forandringsprocessens farefulde terræn

At gennemgå forandringer er konfliktfyldt. Om det er store, fysiske forandringer som flytning eller sammenlægning af afdelinger, eller mindre forandringer som indførsel af ny teknologi eller nye måder at arbejde på, opstår der altid problemer i processen for både ledere og medarbejdere. Det drejer sig ikke om for enhver pris at undgå konflikterne, men hvordan vi navigerer os bedst gennem det oprørte farvand en forandring er. På dette intensive lederkursus går vi i dybden med de typiske faldgruber, og hvordan vi håndterer dem mest konstruktivt. Det giver dig redskaberne til at bruge din nye viden og kommunikere i din konkrete situation.

Bliv klogere på forandring – og på din organisation

På lederkurset lærer du, hvordan forandringsprocesser faciliteres på den optimale måde i en blanding af klassisk forandringsteori og agile ledelsesprincipper. Men det bliver krydret med din egen og underviserens erfaring, så vi kommer så tæt på din virkelighed som muligt. Du lærer at identificere og arbejde med organisationens mindset, potentielle modstandspunkter og hvordan du kan sikre fremdrift gennem en vekslen mellem styring og ledelse.

Brug dig selv, og skab tillid

Det helt centrale i enhver forandringssituation er de mennesker, der påvirkes i processen. Selv tilsyneladende små forandringer som eksempelvis implementering af et nyt IT-system påvirker det daglige arbejdsflow for medarbejderne, og uden tillid får vi aldrig ting til at ske. På dette lederkursus arbejder vi med, hvordan du får det optimale ud af de indvolverede, spiller dem gode og aktiverer deres ressourcer. Det betyder, at vi skal arbejde med dig og dine kompetencer – både dem du allerede besidder, og dem du har mulighed for at udvikle.

Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer

Forud for kurset vil du som deltager blive bedt om at beskrive et forandringsforløb, som du har været involveret i. Står du over for dit første forandringsforløb, eller er du generelt bare interesseret i ledelse af forandringer, skal du på tilsvarende måde beskrive din daglige rolle i organisationen og supplere med de overvejelser, som du gør dig om de udfordringer, du forventer at møde.

Du får din egen handlingsplan med hjem

Den sidste dag på kurset arbejder vi med individuelle handlingsplaner for, hvordan du som deltager kan fortsætte arbejdet med kursets værktøjer og læring i egen organisation. Når kurset er slut, har du en grov handlingsplan og et umiddelbart fokus for det fortsatte arbejde i din egen organisation.

Efter kurset er jeg blevet bedre til at bruge forandringsprocesserne aktivt, og jeg er blevet rustet til at agere korrekt fra processens start. Underviseren var dygtig til at tilpasse stoffet til os.

Hanna Birna Sigurdardottir - Novo Nordisk

Kurset var meget professionelt og godt tilrettelagt. Det var en dygtig og kvalificeret underviser, som havde rigtig godt styr på tingene.

Hanne Sørensen - NRGi Netservice A/S

Kurset var af super kvalitet. Underviseren er en usædvanlig dygtig og engageret underviser med en operationel tilgang til tingene og der var en velafbalanceret vekslen mellem teori og praksis. Han har en rigtig god evne til at være nærværende, lyttende og involverende, og dermed gøre sin undervisning særdeles relevant for deltagerne.

Birgitte Fogelberg Sommer - Coloplast

Kursus af rigtig godt niveau med en dygtig underviser. Jeg har fået helt konkrete værktøjer og teorier til at drive forandringer, som har dækket nogle blinde vinkler – jeg glæder mig til at komme i gang med at bruge dem. Underviseren var helt suveræn. Meget lyttende og modig – han var klar på at blive udfordret, tog kritiske spørgsmål til efterretning og lyttede til vores kritik. Jeg blev udfordret på en saglig og konstruktiv måde.

Kasper Nymand - CBB Mobil

Kurset var af virkelig god kvalitet – et af de bedste kurser, jeg har været på. Det var en unik mulighed for at bruge teorien specifikt på eksempler fra min egen hverdag. Derfor føler jeg allerede, at jeg går fra kurset med en vis erfaring i forandringsledelse.

Rose Zainali-Gill - Holstebro Kommune

Kvaliteten af kurset oversteg mine forventninger. Jeg har fået konkrete redskaber i forbindelse med modstand mod forandringer, og det vil have stor indflydelse på mit daglige arbejde som forandringsagent.

Inna Sigvardsen - Føroya Tele

Meget inspirerende og levende underviser, der tog udgangspunkt i deltagernes forventninger og behov!

Michael Hemmingsen - EKF Danmarks Eksportkredit

Underviseren er ekstremt dygtig! Han er dygtig til at formidle stoffet på en måde, som fanger mig og de øvrige på kurset. Og så er han en mester i at give eksempler fra det virkelig liv på ALT.

Lotte Bendix Buchhave - Unik System Design A/S

Underviseren er en meget faglig dygtig person, som formåede at give undervisningen et fagligt niveau, som virkelig gav mening og blev brugbart. Jeg synes det var fantastisk at komme hjem med nogle få nedskrevne meget vigtige notater, som jeg helt sikker ved jeg kan tage frem og bruge i min hverdag, og ikke en hel mappe med kopierede A4 sider, som bare vil blive sat ind på hylden og aldrig blive brugt. Ligeledes gav han undervisningen et sjovt input, men stadig med faglig relevans.

Lene Lysbjerg Skjoldborg - Stenhus Kostskole

Underviseren gjorde en kæmpe indsat for at favne os alle - til trods for forskelligheder i både personligheder, uddannelse, jobs og udfordringer - Kæmpe kredit til ham - det gjorde han virkelig godt. Man blev set og hørt!

Laila Scharff - SEGES

Dit udbytte

 • Du får kortlagt de forskellige faser og typer af forandringer, og du bliver tryg ved, hvordan du håndterer dem. Både de store, planlagte forandringer, og de konstante forandringer, der er en del af hverdagen.

 • Du lærer at navigere mellem teori og praksis, og får værktøjerne til at føre dit team trygt igennem et forandringsprojekt eller et forandringsfyldt terræn.

 • Du bliver en bedre kommunikator mellem de forskellige afdelinger og led i en proces. Du lærer at kommunikere målrettet og konfliktfrit, så alle føler sig imødegået.

Din arbejdsplads' udbytte

 • De bedste forudsætninger for smertefrie forandringsforløb og arbejdsgange fordi I har dig ved roret - og du ved, hvad du laver!

 • Med dine nye værktøjer formår du at samle hele arbejdspladsen om fælles mål, og på den måde skabe sammenhold og effektivitet på tværs af organisationen.

 • Du skaber trivsel på arbejdspladsen, fordi du lærer at mestre positiv kommunikation og konflikthåndtering, når det kommer til forandringsmodstand og hektiske miljøer.

Vi tilpasser kurset til dine behov

Inden kurset beder vi dig om at beskrive et forandringsforløb, som du har være involveret i. Skal du igennem dit første forandringsforløb, eller bare er interesseret i forandringsledelse, skal du fortælle om din daglige rolle i din organisation og give dine tanker til de udfordringer, som en forandringsprocess bringer med sig.

Du får en individuel handlingsplan med dig

På den sidste dag arbejder vi med din egen handlingsplan. Med den kan du forsætte med at bruge kursets værktøjer og læring i din egen organisation.

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Efter kurset sørger underviserne for, at du let kan bruge dine nye redskaber og din nye viden der, hvor du er.

Tilmeld dig kurset, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus til jer?

Vi afholder hver dag skræddersyede kurser og uddannelser ude hos kunderne. Og vi vil også rigtig gerne hjælpe jer! Tag en snak med os på tlf. 70 278 279 eller skriv til uddannelseschef Anders Rosenlund på ar@arosbusinessacademy.dk. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info.

Lene Andersen

Lene er partner i konsulentvirksomheden Genux Executive og bestyrelsesmedlem i PILA Pharma AB m.fl. Lene har tidligere haft senior operationelle lederroller i Novo Nordisk, Roche og Astra, hvor hun var ansvarlig for forretningsudvikling, strategisk marketing og partnerskaber.

I dag arbejder Lene som konsulent, hvor hun hjælper ledere med at lede forandringer, bygge stærke lederteams, udvikle personligt lederskab og gennemføre strategiske tiltag.

Lene har en MSc i Ansvarlig ledelse og bæredygtighed (2013) samt en HD i organisation (1989).

Når Lene underviser er det med en praksisnær tilgang og fokus på brug af værktøjer og modeller i egen kontekst. Hendes undervisningsstil er engagerende, interaktiv og med god energi, hvor egne udfordringer bliver sat i spil.

Fuld profil

Pris

11.500 kr.

Med i prisen får du bl.a. en miniguide om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset. Betaling en uge før kursusstart.

Varighed: 3 dage

Næste kursus

Startdato: 29. marts kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Kurset består af flere moduler:
Program
Modul 1: 29.-30. marts
Modul 2: 12. april

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 5. april kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Kurset består af flere moduler:
Program
Modul 1: 05.-06. april
Modul 2: 19. april

Aros Konference, København
Startdato: 30. august kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Kurset består af flere moduler:
Program
Modul 1: 30.-31. august
Modul 2: 27. september

Aros Konference, København
Startdato: 6. september kl. 9.00-16.00 Tilmeld
Kurset består af flere moduler:
Program
Modul 1: 06.-07. september
Modul 2: 21. september

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Kursuskategorier

Loading