calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

itm8: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Line Blauenfeldt Nielsen har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er manager for Sustainability Department i itm8. Hun skriver følgende om itm8s bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

itm8s vision for bæredygtighed

Itm8 har en overordnet vision om at blive den mest bæredygtige IT-virksomhed i branchen. Vi er der ikke endnu, men uden moonshots lykkedes det ikke.

Vi har en databaseret tilgang til opgaverne, så der bliver lavet business cases for både stort og småt for sikre en god forretning for bæredygtigheden, men også for virksomhedens økonomi (de 3 bundlinier).

itm8s bæredygtige tiltag (i udvalg)

Itm8 har en overordnet vision om at blive den mest bæredygtige IT-virksomhed i branchen. Vi er der ikke endnu, men uden moonshots lykkedes det ikke.

Vi har en databaseret tilgang til opgaverne, så der bliver lavet business cases for både stort og småt for sikre en god forretning for bæredygtigheden, men også for virksomhedens økonomi (de 3 bundlinier).

itm8s mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Der har været mange initiativer, tiltag og projekter indenfor det sidste års tid, hvor vi har arbejdet mere struktureret og databaseret indenfor bæredygtighed.

Jeg syntes at det sjoveste tiltag, som vi har foretaget, er at vise rollemodeller fra virksomheden. Vi finder jo ud af at der er plads til alle typer i vores virksomheden. Bl.a. har vi en medarbejder, som har flydende kønsidentitet og ADHD, og da der bliver der kommunikeret om det på intranettet og via SoMe, har det  givet plads til at andre medarbejdere også tør fortælle, hvem de er.

Men der er også initiativer indenfor hvordan vi spiser mere vegetarisk, sikre cirkulær økonomi ude ved kunderne, kører mere sammen, måler på transport til/fra arbejde, får slukket for sit ”skrivebord” når man går hjem, konsoliderer datacentre, øge andelen af det underrepræsenteret køn osv. Vi har jo travlt med at få gjort en forskel for vores planet, planet og profit 😉.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading