calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

8 kompetencer, succesfulde projektledere besidder

E-bogføljeton af Christian Pfeiffer, der er konsulent og underviser i projektledelse og organisationsudvikling.

En kort introduktion til projektledelse

Projektledelse er kompetencen for det 21. århundrede.

Det er evnen til at gennemføre projekter, som er motoren i de fleste forandringer i virksomheder – hvad enten vi kalder det projektledelse eller bare forandringsledelse.

Uden god projektledelse vil selv de bedste strategier ikke give mærkbare resultater. Der kan være nok så mange flotte visioner og drømme, men uden evnen til at eksekvere vil der ikke være reelle resultater. Derfor vi har brug for dygtige projektledere.

Desværre er der langt mellem de projektledere, som kan levere værdi og benefits til deres virksomheder. Vi har masser af gode projektledere, men vi mangler flere projektledere, som leverer varen hver gang; leverer som aftalt eller bedre i forhold til tiden, scope og ressourcerne – og som også opnår de benefits, som projektet blev sat i søen for at skaffe. 70 % af forandringsprojekter lykkes ikke. Det viste en undersøgelse fra den amerikanske forfatter og professor ved Harvard Business School John Kotter fra 1996, og det blev gentaget af danske forskere i 2015. Så det ser ikke ud til, at vi bliver dygtigere.

Og der er mange forklaringer på, at projekter fejler – projektkulturen, teamet, manglende support, processen, kunderne, ændrede krav, projektorganisationen – og tør vi nævne det: Projektlederen. Selvom vi har en meget udviklet projektmetodik og masser af gode værktøjer, er evnen til at eksekvere projekterne meget varierende.

Men nogle projekter gennemføres med succes. Og nogle projektledere lykkes. Og endnu bedre, nogle projektledere lykkes hver gang.

Disse projektledere – som lykkedes med deres projekter hver gang – undersøgte Andy Crowe og hans forskerteam i 2005-2006. De undersøgte over 800 projektledere og spurgte projektlederne, deres teammedlemmer, deres chefer og deres kunder om, hvor gode projektlederne egentlig var, og hvad de brugte deres kræfter på i projekterne.

Herefter udvalgte de top 2 % – de fantastiske – og undersøgte, hvad der var forskellen på dem og alle de andre projektledere, de resterende 98 %. Og det kom der en række fascinerende resultater ud af! Der er forskelle, og forskellene var mærkbare – og de fleste af kompetencerne kan læres og kopieres.

Dem handler denne e-bogføljeton om.

Først vil jeg kort opsummere, hvad undersøgelsen kom frem til, og derefter vil jeg gennemgå hver enkel kompetence grundigt med en beskrivelse af, hvad kompetencen er, hvad den fantastiske projektleder gjorde, og hvorfor de gjorde netop det. Og til sidst vil jeg ud fra hver kompetence beskrive, hvordan vi andre kan gøre det samme.

Bliv en toptunet og professionel projektleder på Den Intensive Projektlederuddannelse 

Vi har skruet en projektlederuddannelse sammen, hvor du på 6 intensive undervisningsdage får alle de bedste værktøjer til at styre og lede dine projekter sikkert i mål.

Den Intensive Projektlederuddannelse er for dig, der fungerer som projektleder – hvad enten projekterne fylder hele din arbejdstid, eller de er en del af dine arbejdsopgaver. Læs mere om uddannelsen her.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Forfatteren bag e-føljetonen

Christian er underviser på Den Intensive Projektlederuddannelse. Og ikke nok med at han er en skarp og kompetent underviser, så ved han selv hvad der skal til for at få projekter i hus. Han har nemlig mange års erfaring som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin®, Scrum Master. Desuden er han uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.

 

Kursuskategorier

Loading